Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kyrios (teologia)

Kyrios (teologia)

Kyrios ( gr Κυριος, hebr. Adonai) - odpowiednik polskiego określenia «Pan». Słowo to było technicznym terminem biblijnym , stosowanym w tekstach Nowego Testamentu do wyrażania prawdy o Boskiej godności Jezusa Chrystusa , jako Syna Człowieczego i Syna Bożego . Zwracanie się do Jezusa jako do Pana-Kyriosa było praktyką już w Kościele apostolskim , o czym świadczy choćby pierwotna formuła wyznania wiary , zapisana przez św. Pawła [1]:

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. ( Rz 10,9).

Spis treści

Stary Testament

Analiza tekstów Starego Testamentu ukazuje fakt, że określenia tego używano nie tylko jako tytułu królewskiego, lecz także jako imienia Bożego ( Adonai =Kyrios). Bóg jest ukazany jako Pan panów, ponieważ jest Bogiem bogów ( Pwt 10,17; Ps 136,3).

Kiedy w czytaniach liturgicznych z szacunku przestano wymawiać na głos Imię Boże JHWH , zostało ono zastąpione przez Adonai . Był to bez wątpienia powód dla którego w Septuagincie (LXX), greckim przekładzie Biblii hebrajskiej, Kyrios użyto do tłumaczenia Imienia JHWH, jako ekwiwalentu Adonai[1].

Nowy Testament

Sam Jezus, komentując Psalm 110,1, chciał by rozumiano w odniesieniu do Jego Osoby, że chociaż był synem Dawida , był od niego kimś wyższym i istniał przed nim ( Mt 22,43nn; por. Łk 1,43; 2,11). Podobnie komentowano ten psalm we wczesnym okresie początków Kościoła:

Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem ( Dzieje Apostolskie 2,34nn; przekł. BT ).

Imię Kyrios w aramejskim brzemieniu przechowano w pierwotnym wezwaniu do Chrystusa: Marana tha! - Panie, przyjdź! ( 1 Kor 16,22; Ap 22,20). To że Paweł przekazał wspólnocie w Koryncie to Marana Tha, należące do chrześcijaństwa palestyńskiego , świadczy że swoje rozumienie Jezusa jako Pana-Kyriosa przejął stamtąd, a nie z hellenizmu [1].

Zobacz też

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Por. Paul Ternant, Pan, w: Słownik teologii biblijnej. X. Léon-Dufour (red.), K. Romaniuk (tłum. i oprac.). Wyd. 4. Poznań: Pallottinum, 1994, ss. 642-644. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Kyrios (teologia)":

Biskup ...

Adwentyzm ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga ...

Franciszek Clet ...

Ewolucja ...

Uniwersytet ...

Arystoteles ...

Zakon Kaznodziejski ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kyrios (teologia)":

129 Kultura oświecenia w Polsce (plansza 4) ...

033b. Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 8) ...

033b. Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie