Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe - kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy , a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha). Kwasy tłuszczowe występujące naturalnie wchodzą w skład tłuszczów lub występują w postaci "wolnej" (tzn. wolne kwasy tłuszczowe, ang. FFA od free fatty acids).
Połączenie 3 cząsteczek kwasów tłuszczowych z cząsteczką glicerolu tworzy triglicerydy .

Łańcuch węglowodorowy naturalnych kwasów tłuszczowych jest zazwyczaj prosty (nierozgałęziony) i może zawierać kilka wiązań podwójnych (o konfiguracji Z ). Naturalne kwasy tłuszczowe zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla, a ich liczba wynosi najczęściej 12–20[1]. Pojęcie kwasów tłuszczowych bywa rozszerzane na wszystkie alifatyczne niecykliczne kwasy karboksylowe[2]. Od niższych kwasów karboksylowych różnią się głównie tym, że z powodu przewagi części hydrofobowej nad hydrofilową są nierozpuszczalne w wodzie i mają neutralne pH . Kwasy tłuszczowe często oznacza się w notacji n:m, gdzie n to liczba atomów węgla w cząsteczce (wliczając w to atom zawarty w grupie karboksylowej), zaś m to liczba wiązań podwójnych między nimi.

W przyrodzie występują w postaci estrów z gliceryną , czyli tłuszczów , z których otrzymuje się je przez hydrolizę . Nasycone kwasy tłuszczowe można także uzyskać przez katalizowane uwodornienie odpowiednich kwasów nienasyconych. Kwasy tłuszczowe wykorzystywane są do produkcji mydła , farb olejnych , leków i kosmetyków . Poza tym wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym ( masło , oleje , smalec , margaryna ), oraz jako paliwa ( stearyna w świecy) także w postaci tłuszczów (lampki olejowe).

Kwasy tłuszczowe pełnią istotną rolę biologiczną, głównie jako materiał energetyczny i zapasowy. W wyniku procesu β-oksydacji Knoopa są rozkładane do reszt acetylowych związanych tioestrowo z koenzymem A . Powstały acetylokoenzym A ulega w cyklu Krebsa rozkładowi z utlenieniem do CO2 i wydzieleniem atomów wodoru, które są następnie utleniane do wody w łańcuchu oddechowym . Kwasy tłuszczowe są ważnym zapasowym materiałem energetycznym, przechowywanym w postaci trójglicerydów w tkance tłuszczowej . W wyniku utleniania kwasów tłuszczowych powstaje energia potrzebna do procesów życiowych.

W zależności od obecności i liczby wiązań nienasyconych kwasy tłuszczowe dzielą się na nasycone i nienasycone (jedno- i wielonienasycone).

Spis treści

Kwasy nasycone

Nasycone kwasy tłuszczowe to kwasy tłuszczowe nie zawierające podwójnych wiązań w cząsteczce. W warunkach normalnych są zwykle białymi ciałami stałymi. Kwasy zawierające w łańcuchu więcej niż 10 atomów węgla są nierozpuszczalne w wodzie i są nielotne. Przykładowe nasycone kwasy tłuszczowe to:

Nasycone kwasy tłuszczowe
Nazwa zwyczajowaNazwa systematycznaWzór sumarycznyTemperatura topnienia (°C)
Kwas masłowy Kwas butanowyCH3(CH2)2COOHC4:0-8
Kwas walerianowy Kwas pentanowyCH3(CH2)3COOHC5:0-34,5
Kwas kapronowy Kwas heksanowyCH3(CH2)4COOHC6:0-3
Kwas enantowyKwas heptanowyCH3(CH2)5COOHC7:0-7,5
Kwas kaprylowy Kwas oktanowyCH3(CH2)6COOHC8:016-17
Kwas pelargonowy Kwas nonanowyCH3(CH2)7COOHC9:012,5
Kwas kaprynowy Kwas dekanowyCH3(CH2)8COOHC10:031
-Kwas undekanowyCH3(CH2)9COOHC11:028-31
Kwas laurynowy Kwas dodekanowyCH3(CH2)10COOHC12:044-46
-Kwas tridekanowyCH3(CH2)11COOHC13:041-42
Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowyCH3(CH2)12COOHC14:058.8
-Kwas pentadekanowyCH3(CH2)13COOHC15:051-53
Kwas palmitynowy Kwas heksadekanowyCH3(CH2)14COOHC16:063-64
Kwas margarynowyKwas heptadekanowyCH3(CH2)15COOHC17:059-61
Kwas stearynowy Kwas oktadekanowyCH3(CH2)16COOHC18:069.9
-Kwas nonadekanowyCH3(CH2)17COOHC19:068-70
Kwas arachidowy Kwas eikozanowyCH3(CH2)18COOHC20:075.5
Kwas behenowy Kwas dokozanowyCH3(CH2)20COOHC22:074-78
Kwas lignocerynowy Kwas tetrakozanowyCH3(CH2)22COOHC24:0

Kwasy nienasycone

Nienasycone kwasy tłuszczowe są to kwasy tłuszczowe zawierające wiązania podwójne. Są one z reguły bezbarwnymi cieczami. W większości z nich wszystkie wiązania podwójne są w pozycji cis , a po każdym wiązaniu podwójnym następuje 3n (gdzie n = 1, 2, 3...) atomów węgla . W przypadku nienasyconych kwasów tłuszczowych nie wystarcza notacja n:m. Należy też wskazać położenie wiązań podwójnych, co można zrobić na dwa sposoby:

  • używając notacji delta-k,l,m... czyli Δk,l,m..., gdzie k,l,m... oznaczają położenie wiązania podwójnego licząc od grupy karboksylowej (np. zapis Δ9,12 oznacza, że wiązania podwójne znajdują się przy 9 i 12 atomie węgla) albo
  • używając notacji omega-i czyli ω-i lub n-i, gdzie i oznacza położenie ostatniego wiązania podwójnego licząc od końca łańcucha węglowego (np. omega-3 oznacza, że ostatnie wiązanie podwójne znajduje się przy trzecim od końca atomie węgla). Kwasy omega-3 i omega-6 są opisane dokładniej w osobnych artykułach.

Wśród nienasyconych kwasów tłuszczowych wyróżnia się grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które, jak sama nazwa wskazuje, zawierają więcej niż jedno wiązanie podwójne. Są one niezbędnym elementem diety człowieka (stanowią grupę tzw. witamin F , inaczej egzogenne lub niezbędne kwasy tłuszczowe), gdyż są nam potrzebne do tworzenia ważnych związków (np. prostaglandyn ), a nie są syntezowane przez nasze organizmy (mogą je syntezować jedynie rośliny).

Izomery cis kwasów tłuszczowych występują w naturze, natomiast izomery trans powstają w wyniku przemysłowej przeróbki tłuszczów. Stwierdzono, że tłuszcze zawierające postać trans kwasów tłuszczowych są szkodliwe dla zdrowia doprowadzając do miażdżycy tętnic i z tego względu należy ograniczyć ich spożycie.

Ważniejsze nienasycone kwasy tłuszczowe to:


Najpopularniejsze nienasycone kwasy tłuszczowe
Nazwa zwyczajowaNazwa systematycznaWzórTemperatura topnienia [Co]Miejsce występowania
Kwas undecylenowyKwas 10-undecenowyC11H20O224
Kwas palmitoleinowyKwas (Z)-9-heksadekaenowyC16H30O20,5olej zwierząt morskich, gadów i ptaków
Kwas oleinowy Kwas (Z)-9-oktadekaenowyC18H34O216najpopularniejszy kwas tłuszczowy
Kwas elaidynowy Kwas (E)-9-oktadekaenowyC18H34O244
Kwas petroselilowyKwas (Z)-6-oktadekaenowyC18H34O232nasiona selera i niektórych bluszczów
Kwas wakcenowyKwas (E)-11-oktadekaenowyC18H34O242tłuszcze niektórych roślin i zwierząt
Kwas cytronellowyKwas 3,7-dimetylo-6-oktadekaenowyC20H38O2drewno Callitris glauca
Kwas hydnokarpowy Kwas 11-(3-cyklopentylo-)-undecenowyC16H28O258olej nasion roślin tropikalnych z rodziny Flacourtiaceae
Kwas czoulmugrowyKwas 13-(3-cyklopentylo-)-tridecenowyC18H32O269
Kwas erukowy Kwas (Z)-13-dokozenowyC22H42O233 olej rzepakowy i nasturcjowy
Kwas nerwonowy Kwas (Z)-15-tetrakozenowyC24H46O244składnik mielin, występuje razem z kwasem erukowym
Kwas linolowy Kwas (Z,Z)-9,12-oktadekadienowyC18H32O2-5 (-11)powszechnie jako składnik lipidów
Kwas α-linolenowy Kwas (Z,Z,Z)-9,12,15-oktadekatrienowyC18H30O2-11częsty składnik lipidów, w oleju lnianym i konopnym
Kwas γ-linolenowy Kwas (Z,Z,Z)-6,9,12-oktadekatrienowyC18H30O2olej z wiesiołka , ogórecznika i czarnej porzeczki
Kwas trans-linolenowyKwas (E,E,E)-9,12,15-oktadekatrienowyC18H30O2powstaje w wyniku izomeryzacji kwasu α-linolenowego
Kwas oleostearynowyKwas (E,E,E)-9,11,13-oktadekatrienowyC18H30O271 olej tungowy
Kwas arachidonowy Kwas (all-Z)-5,8,11,14-ejkozatetraenowyC20H32O2-49niektóre tkanki zwierzęce
Kwas klupanodonowyKwas (all-Z)-4,8,12,15,19-dokozapentaenowyC22H34O2-78olej rybny
Kwas cerwonowy Kwas (all-Z)-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowyC22H32O2olej rybny
Kwas rycynylowyKwas (R)-12-hydroksy-(Z)-9-oktadecenowyC18H34O25 olej rycynowyPrzypisy

  1. John McMurry: Chemia organiczna. Warszawa: PWN , 2005, ss. 1028-1029.
  2. IUPAC Gold Book ( ang. ). IUPAC . [dostęp 2008-12-04].


Inne hasła zawierające informacje o "Kwasy tłuszczowe":

Oddychanie komórkowe kwasów tłuszczowych z ogólnymi szlakami oddychania komórkowego jest cykl Krebsa , do którego Kwasy tłuszczowe włączane są jako acetylo-CoA . Aby mogło do tego dość, lipidy ...

Kwas fosforowy ...

Zawał mięśnia sercowego wystąpieniu bólu w klatce piersiowej, szczyt osiąga po 6 godzinachSercowe białko wiążące Kwasy tłuszczowe czyli h-FABP (heart-fatty acids binding protein) - pojawia się w ...

Kwasy organiczne ...

Aldozy ...

Alkohole ...

Grupa karbonylowa ...

Kwas siarkowy(VI) ...

Lantan ...

Cez ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kwasy tłuszczowe":

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 3) ...

Tlenki proste (plansza 10) ...

Kwasy nukleinowe (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie