Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kurpie

Kurpie

Puszczaki
Kurpé
Nazwa polskaKurpie
Rejon Polska
Kurpiowszczyzna
Język polski , gwara kurpiowska
Grupa Polacy
Stroje kurpiowskie
Chata kurpiowska
Ołtarzyk przyozdobiony wycinankami
Mieszkanka Rząśnika w kurpiowskiej sukni, ok. 1950
Kapela Kurpiowska z Kadzidła

Kurpiegrupa etnograficzna Polski, zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich: Puszczy Zielonej (zwanej też: Puszczą Kurpiowską lub Zagajnicą) i Puszczy Białej , funkcjonująca również jako określenie regionu kurpiowskiego (inaczej: Kurpiowszczyzna). Granica oddzielająca obie puszcze dzieli region na Kurpie Zielone i Kurpie Białe.

Nazwa Kurp wywodzi się od noszonych przez miejscową ludność butów (kurpsi) wyrabianych z lipowego łyka . Początkowo była przezwiskiem nadanym przez okoliczną ludność (sami Kurpie nazywali się Puszczakami). Głównymi ośrodkami regionu kurpiowskiego w Puszczy Zielonej są Kadzidło , Łyse i Myszyniec .

Spis treści

Mieszkańcy puszczy

Błotniste ziemie i lasy nie sprzyjały osadnictwu rolniczemu, stąd pierwotnie główne źródło utrzymania dla Kurpiów stanowiła puszcza. Pierwsi osadnicy pojawili się w XV wieku , wioski powstały sto lat później. Do puszczy napływała ludność ze wschodniego Mazowsza, szukając schronienia przed napadami, a także chłopi zbiegli przed pańszczyzną oraz inni ścigani przez prawo. Pierwsi mieszkańcy Kurpiowszczyzny zajmowali się rybołówstwem , myślistwem oraz bartnictwem na podstawie królewskich przywilejów ( prawo bartne , przywilej trwał do 1801 roku), wydobyciem oraz obróbką bursztynu, rzemiosłami drzewnymi i tkactwem . Pracowali też jako smolarze, węglarze i flisacy . Rozwój rolnictwa nastąpił w okresie XVII-XIX wieku. Osady kurpiowskie początkowo oddalone od siebie później, z wytrzebieniem la­sów, zaczęły się skupiać w większe wioski.

Kurpie nie odrabiali pańszczyzny , pozostając czynszownikami królewskimi (Puszcza Zielona) lub biskupimi (Puszcza Biała). Pierwsi badacze opisujący Kurpiów podkreślali też swoisty "dziki i szorstki" charakter, skłonność do uniesień i mściwość, ale też gościnność, wytrzymałość na trudy i zręczność łowiecką. Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której kurpiowski charakter utożsamiany jest z uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności.

Kultura materialna i folklor

Naturalna bariera w postaci lasów i bagien wymuszająca samowystarczalność była przyczyną powstania odrębności kulturowej. Charakterystycznymi elementami kultury materialnej są stroje, ozdoby bursztynowe, kurpiowskie chaty , zdobienia w drewnie i rzeźba , wycinanki oraz ozdobne palmy na Niedzielę Palmową . Elementy folkloru , w tym kurpiowska gwara , zachowały się do XXI wieku .

Więcej o kurpiowskich strojach w artykule Polskie stroje ludowe

Kurpie w Puszczy Białej

Kurpie w Puszczy Białej pojawili się w kilku falach osadniczych w XVIII wieku. Akcję osadniczą przeprowadzili biskupi płoccy , którzy do swoich wyludnionych dóbr między Brokiem a Pułtuskiem sprowadzili w latach 1730 - 1790 kilkaset rodzin kurpiowskich. Na tym terenie Kurpie wytworzyli grupę, którą dziś określa się Kurpiami Białymi (inne stroje, podobna architektura , gwara - częściowo), dzieloną przez etnografów na grupy: ostrowską i pułtuską[1].

Kultura kurpiowska obecnie

Kultywowaniem i zachowaniem kultury kurpiowskiej zajmują się stowarzyszenia prywatne (np. Związek Kurpiów ) oraz samorządowe (Związek Gmin Kurpiowskich). Działają zespoły folklorystyczne i twórcy ludowi. Odbywają się cykliczne imprezy:

Przypisy

  1. Wincenty Szydlik, Robert Szydlik, Osadnictwo Kurpiowskie na Puszczy Białej, Ostrołęka 2001

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kurpie":

Torfowisko ...

Chodak lub kory lipowej , noszone od niepamiętnych lat.Obuwie to w lasach mazowieckich nazywano Kurpie, w Rusi podlaskiej nad Bugiem i w Czechach zwane były postołami, ...

Pszczoła miodna ...

Sztuka ludowa ...

Mazurzy ...

Sosna Mazowsza , za którym tęsknił poeta. Wspomina sosny w wielu swoich wierszach, np.: Kurpie, Kołysanka, Jak to na Mazowszu, Moja piosenka, O powrocie do kraju, ...

Puszcza Piska ...

Nazwa odróżnić relacje między zakresami nazw a relacje między częściami ich desygnatów. Nazwa "Kurpie" nie jest nazwą podrzędną względem nazwy "Mazowsze", ale nazwą przeciwną względem ...

Bursztyn ...

Puszcza Kurpiowska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kurpie":

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 14) na wielu innych obszarach Polski. Rejony Puszczy Kurpiowskiej i Puszczy Białej zamieszkują Kurpie (charakterystyczne stroje, hafty, wycinanki) oraz Łowiczanie (Księżacy) zamieszkujący okolice Łowicza (pasiaste ...

Surowce mineralne Polski (plansza 22) plażach Rozpoznane złoża bursztynu 1. Rejon Możdzanowa 2. Rejon chłapowsko – sambijski 3. Rejon Borów Tucholskich 4. Kurpie 5. Rejon Parczewa ...

209. Struktura narodowościowa Polski. Grupy etniczne i mniejszości narodowe (plansza 9) narodowe W przeszłości tereny Puszczy Kurpiowskiej i Puszczy Białej zamieszkiwali Kurpie. Zajmowali się bartnictwem, smolarstwem i myślistwem. Przez długi czas byli społecznością ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie