Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

błona komórkowa

błona komórkowa - jeden z rodzajów błon komórki otaczający każdą komórkę prokariotyczną i eukariotyczną. Oddziela cytoplazmę od środowiska zewnętrznego komórki. Jest niewidoczna w mikroskopie świetlnym. Oglądana w mikroskopie elektronowym ma wygląd 2 ciemnych linii oddzielonych od siebie jasną przestrzenią. Grubość błony komórkowej wynosi ok. 7,5 nm. Głównym składnikiem błony komórkowej są lipidy, białka oraz cukrowce. W skład lipidów wchodzą fosfolipidy, glikolipidy i sterole. Lipidy tworzą dwu-warstwę lipidową. Białka błonowe stanowią drugi pod względem ilości po lipidach składnik błony komórkowej. W zależności od sposobu rozmieszczenia i związania w obrębie błony komórkowej dzielimy je na powierzchniowe i integralne. Są wśród nich białka pełniące funkcje strukturalne, transportowe, enzymatyczne i receptorowe. Białka błonowe, podobnie jak lipidy, mogą zmieniać swoje położenia i wykonywać ruchy rotacyjne. Ważnym składnikiem błony komórkowej są cukrowce, łączące się z białkami lub lipidami, tworzące na powierzchni komórki warstwę glikokaliksu. Błona komórkowa charakteryzuje się asymetrią wynikającą m.in. z odmiennego rozmieszczenia różnych rodzajów lipidów i białek w obu warstwach lipidowych. Odmienny skład chemiczny obu stron błony komórkowej oraz obecność pomp sodowo-potasowych wpływają na nierównomierne rozmieszczenie ładunków elektrycznych, co prowadzi do występowania pomiędzy obu stronami błony komórkowej potencjału elektrycznego. W błonie komórkowej istnieje wiele wyspecjalizowanych regionów, za pomocą, których komórki łączą się i komunikują ze sobą, np. plazmodesmy w komórkach roślinnych; niektóre obszary błony komórkowej są miejscem kontaktu komórki z substancją międzykomórkową. Błona komórkowa zawiera wiele receptorów selektywnie wiążących się z cząsteczkami niosącymi określoną informację, zwłaszcza ligandami. Jedną z wielu funkcji błony komórkowej jest udział w transporcie pomiędzy komórką a środowiskiem zewnętrznym.


Inne hasła zawierające informacje o "błona komórkowa":

Oddychanie komórkowe ...

Grzyby ...

Replikacja ...

Białka złożone ustrojowe) chromoproteiny - zawierają część barwnikową (np. chlorofil albo hemoglobina) lipoproteiny - zawierające tłuszczowiec ( błona komórkowa , osocze krwi) nukleoproteiny - związane z kwasem nukleinowym (podstawowa jednostka budująca ...

Opłucna ...

Tytan (pierwiastek) ...

Septum ...

Żyła ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Błona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "błona komórkowa":

130. Narządy zmysłów człowieka (plansza 14) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 4) ...

Układ moczowy (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie