Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kultura darów

Kultura darów

Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność , w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności .

Dary zwykło się traktować jako formę wymiany charakterystyczną dla prymitywnych społeczeństw. Problematyką tą zajmowali się więc przede wszystkim antropologowie . W ostatnich dziesięcioleciach dar i wspólnoty darów stały się także przedmiotem zainteresowania ekonomii .

Pierwsze formalne zapiski o funkcjonowaniu tego typu kultury zostały odnalezione wśród społeczności tubylczych Amerykanów na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku ( indiańska ceremonia zwana potlacz ). Przywódcy rozdawali tam duże ilości nietrwałych dóbr swoim podwładnym i następcom.

Idea kultury darów jest także ważnym czynnikiem w chińskich więziach społecznych – Chińczycy wymieniają podarunki celem ich wzmocnienia.

Tradycja badań naukowych jest przykładem kultury darów. Naukowiec tworzy dokumentację swoich badań i oddaje ją innym naukowcom, przy pomocy publikacji w pismach i wystąpień na konferencjach. Inni naukowcy swobodnie odnoszą się w swojej pracy do badań poprzedników. Im więcej razy prace jakiegoś naukowca są cytowane w wystąpieniach innych, tym większy ma on prestiż i autorytet w oczach społeczności, co przekłada się na zwiększone prawdopodobieństwo otrzymania dotacji na badania (tzw. grantów ) i lepszego stanowiska. Poza tym wszyscy naukowcy korzystają na zwiększającej się bazie wiedzy.

Tam gdzie cennym dobrem jest informacja mamy do czynienia ze szczególną stosownością kultury darów, np. w przypadku gdy jakaś część informacji może być niezliczoną ilość razy kopiowana i przekazywana w zamian za nic.

Według Manuela Castellsa współcześnie kultura darów rozwija się na nowo w społeczeństwach informacyjnych m.in. dzięki ruchowi na rzecz Wolnego Oprogramowania .

Społeczność wolnego oprogramowania mająca swoje korzenie w kulturze hakerów może być przykładem na informacyjną kulturę darów. Programiści udostępniają swój kod źródłowy dla potrzeb społeczności , aby każdy mógł go modyfikować i ulepszać. Poszczególni programiści zyskują w ten sposób prestiż i poważanie, a cała społeczność czerpie korzyści z ulepszonego oprogramowania .

Anarchokomunizm także posługuje się taką kulturą, ponieważ nie istnieje w nim pojęcie pieniądza czy rynku . Produkty są oddawane i rozprowadzane bez przeszkód.

Kultury darów mogą współistnieć z gospodarką planową , gospodarkami rynkowymi oraz gospodarkami barterowymi .

Refleksja nad zwyczajem potlaczu i kulturą darów była przyczynkiem do przedstawienia "ogólnej teorii ekonomii" przez francuskiego pisarza i filozofa Georges'a Bataille'a . Pierwszy rozdział jego publikacji Część przeklęta przedstawia teorię ogólnej ekonomii - na poparcie Bataille przytacza przykłady funkcjonowania takiej ekonomii: ofiary w społeczności azteckiej , zakonne instytucje lamaizmu ( tybetańskiej odmiany buddyzmu ), Plan Marshalla i wiele innych. Drugi i trzeci rozdział pracy rozszerza swoją teorię ekonomii odpowiednio na erotyzm i suwerenność .

Zobacz też

Bibliografia

  • Marcel Mauss The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. Oryginalnie opublikowane jako Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaiques w roku 1925 , wznowione wydanie angielskie: (polskie tłumaczenie: Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społecznościach archaicznych, w zbiorze Socjologia i antropologia, 1973, 2001).
  • Lewis Hyde The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, 1983 (), szczególnie część I, "A Theory of Gifts", oryginalnie opublikowana jako "The Gift Must Always Move" przez Co-Evolution Quarterly No. 35, Fall 1982 .


Inne hasła zawierające informacje o "Kultura darów":

Rodzimy Kościół Polski ...

II wiek ...

Linz ...

Sztuka ...

Dogmat ...

Wiktor Sukiennicki ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Szkoci ...

Kara ...

Aurora ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kultura darów":

008b. Grecja (plansza 18) ...

206 Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego (plansza 3) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie