Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kult świętych

kult świętych - w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób zbawionych oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

W katolicyzmie szczególny szacunek należy się Maryi, jako matce Jezusa Chrystusa, która z uwagi na brak grzechu pierworodnego (niepokalane poczęcie) i uczynkowego jest najwyższym wzorem świętości. Wyznania protestanckie odrzucają kult świętych, ponieważ:

  • Teologia protestancka zakłada zbawienie człowieka poprzez "zakrycie" jego grzechów przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Człowiek zbawiony jest tak samo zbrukany grzechami jak nie zbawiony, Bóg jednak tych grzechów u niego nie dostrzega. Z powodu tych różnic protestanci nie uważają za stosowne czcić świętych będących wg nich takimi samymi grzesznikami jak inni ludzie. Poza tym protestanci uważają, iż każdy chrześcijanin jest świętym, gdyż został zbawiony przez Chrystusa i uświęcony przez jego krzyżową ofiarę, nie zaś własne zasługi.
  • Na podstawie pewnych fragmentów Nowego Testamentu i sformułowanej na ich podstawie sztandarowej zasadzie reformacji Solus Christus, protestanci uważają, iż istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem - Jezus Chrystus i tylko do niego należy zwracać się z prośbami w modlitwach.
  • Protestanci w myśl zasady Soli Deo gloria chwałę i część oddają wyłącznie Trójjedynemu Bogu, gdyż tylko taki kult uznają za biblijnie uzasadniony. Kult świętych, rzeźb i obrazów postrzegany jest jako zakazane w Biblii bałwochwalstwo.


Inne hasła zawierające informacje o "kult świętych":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Dzień Zmarłych ...

Dzień Zaduszny ...

I wiek ...

Huldrych Zwingli ...

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie ...

Wittenberga ...

Ewangeliści ...

Klemens Maria Hofbauer ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kult świętych":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

028 Kultura i życie codzienne wczesnośredniowiecznej Europy (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie