Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Księga Amosa

Księga Amosa

Księga Amosa jest jedną z ksiąg prorockich Starego Testamentu .

Spis treści

Autor

Amos przed powołaniem go przez Boga na proroka zajmował się hodowlą owiec i nacinaniem fig na sykomorach , został powołany aby prorokował nie tylko ojczystej Judzie lecz głównie północnemu królestwu Izraela. Pochodził z judzkiej miejscowości Tekoa, położonej jakieś 15 kilometrów na południe od Jerozolimy . Rozpoczął działalność prorocką za dni judzkiego króla Jeroboama II , syna Joasza. Imię Amos znaczy będący brzemieniem lub niosący brzemię.

Treść księgi Amosa

  • Wersety 1:1-2:3

Na początku Amos przystępuje do zapowiadania ognistych wyroków Bożych przeciwko wrogim narodom otaczającym Izraelitów. Dotyczą one Syryjczyków, Filistynów, Tyryjczyków, Edomitów, Ammonitów i Moabitów.

  • Wersety 2:4-16

W części tej części Amos zapowiada wyroki przeciwko Judzie i Izraelowi, gdyż ich mieszkańcy zgrzeszyli odrzucając prawo Boże. Sami Izraelici nakłaniali wzbudzonych przez Boga nazirejczyków do łamania ich ślubów, a prorokom zabraniali prorokować.

  • Wersety 3:1-6:14

Za pomocą dobitnych przykładów Amos wykazuje, iż to sam Bóg pobudził go do prorokowania. I czyni to zwłaszcza przeciwko miłującym luksusy łupieżcom, którzy mieszkają w Samarii. Bóg przypomina w jaki sposób karał i korygował naród izraelski. Amos intonuje tu proroczą pieśń żałobną nad Izraelem, lecz Bóg wzywa ich by Go szukali i pozostali przy życiu.

  • Wersety 7:1-17

Bóg już nie przyjmuje żadnego usprawiedliwiania, zapowiada zburzenie sanktuariów Izraela i że powstanie z mieczem przeciwko domowi Jeroboama II. Tymczasem Amacjasz, kapłan z Betel posyła do Jeroboama wiadomość, iż Amos uknuł przeciw niemu spisek, nakazuje iść Amosowi do Judy i tam prorokować. Amos wyjaśnia, że wszystko to czyni z pełnomocnictwa Bożego i zapowiada, że na Amacjasza i jego dom spadnie nieszczęście.

  • Wersety 8:1-9:15

W tej końcowej części Amos potępia Izraelitów za uciskanie ubogich i przysięga, iż będą musieli lamentować z powodu swoich niegodziwych uczynków. Zapowiada, iż wyrok Boży sięgnie ich choćby ukryli się w Szeolu lub wstąpili do niebios. Grzesznicy z jego ludu poginą od miecza. I na koniec zapowiada wspaniałą obietnicę dla powracających z wygnania, mówi o trwałych błogosławieństwach, które ześle Bóg.

Kanoniczność księgi Amosa

Niezbitym dowodem autentyczności księgi Amosa jest to, że Szczepan sparafrazował trzy zaczerpnięte z niej wersety o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 7:42,43, oraz to że powoływał się na nią Jakub, co zanotowano w Dziejach Apostolskich 15:15-18 (Amosa 5:25-27; 9:11,12).

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Księga Amosa":

Mieszko II Lambert ...

Bereza (Białoruś) ...

Akcja (prawo) ...

Stanisław Hozjusz ...

Wojciech Bogusławski ...

Głowacz białopłetwy ...

Jarząb pospolity ...

Turzyca patagońska ...

Herodot ...

William Blake ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Księga Amosa":

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 5) ...

001. Paprotniki (plansza 21) ...

Zabytki języka polskiego (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie