Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Książęta wielkopolscy

Książęta wielkopolscy

Książęta wielkopolscy - lista obejmuje władców Wielkopolski . Wielkopolska w 1138 roku, na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego , przypadła jego synowi Mieszkowi III Staremu . Dzielnicą tą rządzili Piastowie wielkopolscy , a przejściowo także Henryk I Brodaty i Henryk II Pobożny , przedstawiciele śląskiej linii tej dynastii.

Po wygaśnięciu męskiej linii Piastów wielkopolskich w 1296 roku Wielkopolska stała się przedmiotem rozgrywek między Henrykiem III głogowskim a Władysławem I Łokietkiem . W latach 1299 - 1305 władał nią Wacław II , król czeski z dynastii Przemyślidów . Ostatecznie w 1314 roku Wielkopolskę opanował Władysław Łokietek. W ten sposób Wielkopolska weszła w skład odrodzonego Królestwa Polskiego (Łokietek koronował się na króla w 1320 roku).

Z dzielnicowych władców Wielkopolski koronacji dostąpili Przemysł II w 1295 roku i Wacław II w 1300 roku.

Księstwo wielkopolskie (polskie, poznańskie )

1138 - 1177 Mieszko III Stary (syn Bolesława III Krzywoustego, książę senior, krakowski z Gnieznem i Kaliszem , książę zwierzchni Pomorza , usunięty)
1177 - 1194 Odon (syn, tylko w Poznaniu , po 1182 prawdopodobnie tylko nad południowo-zachodnią częścią księstwa, od 1193 w Kaliszu )
1181 - 1202 Mieszko III Stary (ponownie, od 1181 w Gnieźnie i Kaliszu i zapewne w Poznaniu , 1191 - 1193 w Kaliszu syn Mieszko Młodszy , a 1193 - 1194 Odon , 1195 - 1198 na Kujawach )
1186 lub
1194 - 1195
Bolesław (syn, Kujawy )
1194 - 1229 Władysław III Laskonogi (brat, w południowej Wielkopolsce, od 1202 w całej Wielkopolsce, w 1206 oddał Kalisz Henrykowi I Brodatemu z linii śląskiej , 1207 - 1210 i 1218 - 1225 w Lubuszu , 1216 - 1217 tylko w Gnieźnie , choć według innych wersji oddanie bratankowi południowo-zachodniej Wielkopolski)
1216 - 1217 Władysław Odonic (syn Odona, Poznań (według innych wersji południowo-zachodnia Wielkopolska), od 1207 w Kaliszu z ramienia Henryka I Brodatego, usunięty)
1229 - 1239 Władysław Odonic (ponownie, od 1223 książę na Ujściu nad Notecią , 1234 - 1239 tylko na pn. od rzeki Warty - Gniezno )
1234 - 1238 Henryk I Brodaty (wnuk brata Mieszka III, książę śląski od 1201 , krakowski od 1232 , pd. Wielkopolska - Poznań i Kalisz , od 1234 oddanie księstwa kaliskiego w lenno Władysławowi (w latach 1241 - 1244 samodzielny książę kaliski))
1238 - 1241 Henryk II Pobożny (syn, książę śląski i krakowski , Poznań i Kalisz , od 1239 w całej Wielkopolsce z wyjątkiem Ujścia , od 1239 rezygnacja z Lądu )
1241 Bolesław II Rogatka (syn, książę śląski i krakowski , w całej Wielkopolsce z wyjątkiem Ujścia oraz Lądu )
1241 - 1257 Przemysł I (syn Władysława Odonica, 1239 - 1241 z bratem na Ujściu , 1241 - 1247 razem z bratem, w 1244 powrót do Wielkopolski Kalisza , 1247 - 1249 w Poznaniu i Gnieźnie , od 1249 Ruda do kaliskiego, 1249 - 1250 w Poznaniu i Kaliszu, 1250 - 1253 w całej Wielkopolsce, 1253 - 1257 w Poznaniu)
1241 - 1279 Bolesław Pobożny (brat, 1239 - 1241 współrządził z bratem na Ujściu , 1241 - 1247 współrządy w całej Wielkopolsce , 1247 - 1249 książę kaliski , 1249 - 1250 książę gnieźnieński , 1250 - 1253 usunięty, 1253 - 1257 książę kalisko-gnieźnieński, 1257 - 1273 w całej Wielkopolsce, od 1261 w Lądzie , 1268 - 1273 w Bydgoszczy , 1271 - 1273 w Inowrocławiu , 1273 - 1279 książę kalisko-gnieźnieński)
1273 - 1296 Przemysł II (syn Przemysła I, 1273 - 1279 tylko książę poznański , 1279 - 1296 w całej Wielkopolsce , 1281 - 1287 strata Wielunia ( Rudy ), 1284 - 1287 strata Ołoboku , 1290 - 1291 książę krakowski , 1294 - 1296 książę pomorski ( gdański ), król Polski od 1295 )
1296 - 1299 Władysław Łokietek (zięć Bolesława Pobożnego, książę brzeski i sieradzko - łęczycki , usunięty, Wielkopolska i Pomorze )
1299 - 1305 Wacław II z dynastii Przemyślidów (zięć Przemysła II, król Czech od 1278 , książę krakowski od 1291 , sandomierski od 1292 , kujawski od 1299 , Wielkopolska i Pomorze od 1299 , król Polski od 1300 )
1305 - 1309 Henryk III głogowski (wnuk Henryka II, książę głogowski od 1273 / 4 , 1306 - 1307 Kalisz w posiadaniu Bolesława III Rozrzutnego z linii wrocławskiej )
1309 - 1312 synowie Henryka III głogowskiego ( Henryk IV zm. 1369 potem Żagań , Konrad zm. 1366 potem Namysłów i Oleśnica , Bolesław zm. 1320 / 1 potem Oleśnica , Jan zm. ok. 1363 potem Ścinawa , Przemko zm. 1331 potem Głogów )
1312 - 1314 w wyniku podziału w Poznaniu : Henryk IV , Jan , Przemko (usunięci)
1312 - 1314 w wyniku podziału w Gnieźnie i Kaliszu : Konrad I i Bolesław (usunięci)
1314 - 1333 Władysław Łokietek (ponownie, od 1304 / 6 w Małopolsce , Kujawach , Ziemi Sieradzko - Łęczyckiej , na Pomorzu )
od 1320 do Królestwa Polskiego

Uwagi

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Zostawiono Wacława II i Wacława III z rodu Przemyślidów, aby nie powodować przerw chronologicznych. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Książęta wielkopolscy":

Linz ...

Order Orła Białego ...

Wielkie Księstwo Moskiewskie ...

Bolesław V Wstydliwy ...

1351 ...

Bitwa pod Mątwami ...

Przywódcy polityczni i religijni na świecie nowogrodzka Ziemia rostowsko-suzdalska książęta Tmutarkania Ziemia smoleńska Ziemia wołyńska Ziemia czernihowska Ziemia perejasławska Ziemia połocka Ziemia pińsko-turowska Ziemia halicka Ziemia murom-riazańska Polska dzielnicowa książęta małopolscy Książęta wielkopolscy książęta mazowieccy książęta kujawscy książęta śląscy książęta pomorscy Państwa zachodniosłowiańskie władcy państwa wielkomorawskiego książęta morawscy książęta nitrzańscy książęta Obodrzyców książęta ...

Słupsk ...

Wielkie Księstwo Litewskie ...

Bitwa nad rzeką Kałką ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Książęta wielkopolscy":

043 Odbudowa i zjednoczenie Królestwa Polskiego (plansza 2) ...

101 Epoka nowożytna ? charakterystyka (plansza 20) ...

045 Unie Polski w XIV i XV w. (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie