Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

krystalizacja

krystalizacja - to proces powstawania fazy krystalicznej z fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.

Krystalizacja z fazy ciekłej

Krystalizacja z fazy ciekłej jest powszechnie występującym zjawiskiem w naturze. Większość związków chemicznych ma ściśle określoną temperaturę, w której ulega krystalizacji. W przypadku mieszanin temperatura krystalizacji zależy od składu mieszaniny.

Krystalizacja z fazy ciekłej ma ogromne znaczenie technologiczne przy obróbce cieplnej takich materiałów jak metale, tworzywa sztuczne, sztuczne i naturalne włókna, oraz szkło.

Zwykle proces krystalizacji przebiega w trzech częściach zwanych fazami:

  • pierwsza to nukleacja - powstawanie zarodków krystalizacji, czyli miejsc, od których kryształy zaczynają powstawać
  • druga to swobodny wzrost pojedynczych kryształów zwany propagacją krystalizacji
  • trzecia to reorganizacja warstwy powierzchniowej i powstawanie tzw. mikrostruktury krystalicznej,
  • czwarta faza to zlepianie się pojedynczych kryształów w większe struktury.
Przy odpowiednim doborze warunków krystalizacji można uniknąć trzeciej fazy krystalizacji i uzyskać tzw. monokryształy, które nie są zlepkami małych kryształków tylko jednorodnymi dużymi kryształami. Zwykle jednak występują wszystkie trzy etapy. Liczba i rozkład przestrzenny zarodków, szybkość i stopień doskonałości propagacji oraz sposób w jaki odbywa się trzecia faza krystalizacji są silnie zależne od warunków ich prowadzenia takich jak szybkości chłodzenia, czystości materiału, kształtu naczynia itp. Przebieg krystalizacji ma decydujące znaczenie na mikrostrukturę skrystalizowanego materiału, co powoduje, że warunki krystalizacji mają ogromny wpływ na własności mechaniczne materiałów, które przerabia się przez topienie i ponowne zestalanie (metale, tworzywa sztuczne i szkło).

Krystalizacja z roztworu

Proces krystalizacji z roztworu przeprowadza się zwykle w celu wyodrębnienia i oczyszczenia wybranego związku chemicznego. Każdy układ rozpuszczalnik - związek chemiczny ma pewne graniczne stężenie, zwane stężeniem nasycenia, od którego rozpoczyna się krystalizacja. Stężenie to z reguły maleje ze spadkiem temperatury. Krystalizację z roztworu przeprowadza się poprzez schłodzenie roztworu lub odparowanie rozpuszczalnika. Można też przeprowadzać krystalizację dodając stopniowo do roztworu ciecz, w której nie rozpuszcza się jeden z jego składników. Szczególną techniką krystalizacji z roztworu są tzw. metody kroplowe, np. metoda wiszącej kropli.

Proces ten odbywa się w podobny sposób jak zwykła krystalizacja z fazy ciekłej, większe jednak znaczenie ma tu pierwszy i drugi etap krystalizacji, a trzeciego etapu można łatwiej uniknąć.


Inne hasła zawierające informacje o "krystalizacja":

Struktura skały (czynnik ten utrudnia krystalizację ). Stan szklisty jest nietrwały, z biegiem czasu następuje rekrystalizacja szkliw. w zespół drobnych kryształów. Polega ona na stopniowym przekształcaniu bezpostaciowego ...

Cukier buraczany ...

Minerał Bibliografia13 Linki zewnętrzne Geneza minerałów Minerały skał magmowychPierwotnym procesem tworzącym minerały jest krystalizacja magmy w zakresie 1600–800 °C. W ten sposób powstają głównie krzemiany , glinokrzemiany ...

Nanorurka ...

Samoorganizacja molekularna ...

Miód wartości odżywcze i lecznicze miodu4 Miody nektarowe (kwiatowe)5 Miody spadziowe6 Krystalizacja i dekrystalizacja miodu7 Oznaczenie miodu na etykietach8 Ciekawostki9 Przypisy10 Bibliografia11 Linki zewnętrzne12 Zobacz ...

Wieliczka ...

Halit ...

Gołoborze ...

Rafineria ropy naftowej wykorzystywania do rozdziału ropy naftowej na frakcje. absorpcja - wykorzystywana do usuwania gazów C4-C5 krystalizacja - wykorzystywana do odparafinowania ekstrakcja - wykorzystywana między innymi do oddzielania węglowodorów ...


Inne lekcje zawierające informacje o "krystalizacja":

Skały (plansza 3) ...

012. Składniki skorupy ziemskiej (plansza 9) ...

Mieszaniny substancji (plansza 6) e height=380 width=770 > Rozdzielanie mieszanin jednorodnych – krystalizacja Służy do rozdzielenia mieszanin jednorodnych, z których jedna jest cieczą a druga ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie