Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kruk

Kruk

Kruk

Północnoamerykański podgatunek C. c. principalis
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ptaki
Podgromada Neornithes
Nadrząd neognatyczne
Rząd wróblowe
Podrząd śpiewające
Rodzina krukowate
Rodzaj Corvus
Gatunek kruk
Nazwa systematyczna
Corvus corax[1]
Linnaeus , 1758
Podgatunki

C. corax corax
C. corax hispanus
C. corax laurencei
C. corax tingitanus
C. corax canariensis
C. corax varius
C. corax principalis
C. corax kamtschaticus
C. corax tibetnus
C. corax sinuatus

Kategoria zagrożenia ( CzKGZ )[2]

Zasięg występowania

Kruk (Corvus corax) — duży ptak osiadły z rodziny krukowatych (Corvidae). Występuje na półkuli północnej , jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych . Obecnie wyróżnia się dziesięć podgatunków , wykazujących niewielkie odmienności w morfologii – pomimo iż niedawne badania wykazały znaczne różnice genetyczne wśród populacji z różnych regionów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (lokalnie może być średnio liczny)[3].

To jeden z dwóch największych krukowatych, obok kruka grubodziobego , i prawdopodobnie najcięższy ptak z rzędu wróblowych ; dojrzały kruk mierzy od 56 do 69 cm, a udokumentowana masa ciała wynosi od 0,69 do 1,63 kg. Kruki dożywają zwykle około 10-15 lat na wolności (według danych opartych o obrączkowanie), jednak rejestrowano także osobniki w wieku ponad 40 lat[4]. Znany jest przypadek kruka z londyńskiej wieży Tower, który na zamku dożył 44 lata[5]. Wprawdzie w różnych legendach i podaniach podkreśla się długowieczność kruków jest ona często na wyrost podwyższana - niektórzy uważali, że miał żyć 3 razy dłużej niż człowiek. Młode ptaki mogą podróżować w gromadach, jednak później tworzą pary na całe życie i razem bronią swojego terytorium.

Kruk koegzystuje z ludźmi od tysięcy lat, na niektórych obszarach rozmnożył się tak bardzo, że uważa się go za szkodnika. Zawdzięcza to swojej wszystkożernej diecie. Kruki są także wszechstronne w znajdowaniu źródeł pożywienia. Jedzą padlinę , owady i odpady spożywcze, a także ziarna zbóż, jagody czy owoce.


Spis treści

Taksonomia

Kruk był jednym z wielu gatunków zwierząt początkowo opisanych przez Linneusza w jego osiemnastowiecznej pracy, Systema Naturae . Gatunek wciąż nosi swą pierwotną nazwę naukową – Corvus corax[6]. Jest to gatunek typowy dla rodzaju Corvus . Nazwa rodzajowa po łacinie znaczy "kruk"[7], natomiast epitet gatunkowy , corax/κοραξ, pochodzi z klasycznej greki i oznacza "kruk" lub "wrona"[8]. Słowo "kruk" występuje także w nazwach zwyczajowych kilku innych (zwykle większych) gatunków z rodzaju Corvus, chociaż są one nie zawsze bliżej powiązane genetycznie z Corvus corax, niż pozostali członkowie tego rodzaju. Niektóre ptaki, jak np. kruk australijski, czy kruk tasmański są bliżej spokrewnione z wronami występującymi w Australii[9]. Inne nazwy to kruk właściwy, kruk pospolity[10].

Klasyfikacja

Podgatunek Corvus corax varius, Islandia
Podgatunek Corvus corax principalis, Kanada

Gatunkami najbliżej spokrewnionymi z krukiem są: kruk pustynny (Corvus ruficollis) i kruk srokaty (Corvus albus) z Afryki oraz kruk białoszyi (Corvus cryptoleucus), występujący na południowo-zachodnim obszarze Ameryki Północnej [11]. Kruki występują na rozległych obszarach chłodniejszych i cieplejszych stref Starego i Nowego Świata po Nikaraguę, Wyspy Kanaryjskie, północne Indie, północno-wschodnie Chiny i północne części Afryki. Północna granica areału przebiega przez tundrę. Obecnie wyróżnianych jest dziesięć podgatunków :

W Polsce szeroko rozpowszechniony, ale niezbyt liczny (lokalnie średnio liczny) ptak lęgowy; jego liczebność jednak wzrasta. Ma stosunkowo krótki, zakrzywiony dziób . Rozmieszczony jest nierównomiernie, choć spotyka się go w całym kraju, w tym w górach do 2300 m n.p.m. Pomimo lat prześladowań populacje zdołały się odbudować. To spowodowało, że kruki z zachodniej Polski przekraczają już liczebnością grupy osobników zamieszkujące wschodnie i północne regiony[12].

Charakterystyka

Charakterystyczny wygląd kruka z klinowatym ogonem na niebie

Cechy gatunku

Największy z krukowatych, wielkości jastrzębia , znacznie większy i masywniejszy od wrony i gawrona , co widać w locie po dużej głowie z mocnym dziobem. Rozpiętością skrzydeł dorównuje myszołowowi , ale ma zupełnie inną sylwetkę - wysuniętą, smukłą głowę i długi ogon. Najinteligentniejszy z ptaków występujących w Polsce.

Obie płcie ubarwione jednakowo i tej samej wielkości. Upierzenie czarne z metalicznym połyskiem. Młode ptaki nie mają purpurowego połysku na głowie i grzbiecie. Duży, masywny, mocny czarny dziób ma pod spodem "brodę" utworzoną z dłuższych piór. Głowa duża, na podgardlu charakterystycznie nastroszone pióra. Długi, klinowaty ogon. Nogi są czarne.

Zachowanie

Świetnie i szybko lata, w czasie toków wykonuje akrobacje powietrzne. Często szybuje i unosi się na wznoszących prądach powietrza. W locie silne uderzenia długich skrzydeł wydają charakterystyczne, świszczące dźwięki. Dobrze widać wtedy klinowato zakończony długi ogon, który różni się od podobnie ubarwionej wrony czarnej i gawrona. W przeciwieństwie do tych dwóch gatunków, które w terenie otwartych przy źródłach pokarmu pojawiają się zwykle w dużych liczbach, kruki występują zawsze parami lub w rodzinnych grupach. Bardzo rzadko ptak ten tworzy większe zgrupowania i głównie gdy na danych terenie znajduje się dużo żywności. Gdy skończy się okres lęgowy osobniki młodociane łączą się w małe stadka i wędrują po okolicy. Wędrówki nie przekraczają jednak 200 km. Zimą osobniki zbierają się na noclegowiskach.
Jako ptaki terytorialne kruki zaciekle bronią swojego rewiru i odganiają z niego inne ptaki drapieżne. Nie wahają się czasem zaatakować nawet orła.

Na podstawie zachowań przy rozwiązywaniu problemów, gatunek ten został uznany za bardzo inteligentny [13]. Na przestrzeni wieków ptaki te odgrywały znaczącą rolę w mitologii, folklorze, sztuce i literaturze. W wielu autochtonicznych kulturach, wliczając w to ludy skandynawskie , starożytnej Irlandii i Walii , Bhutanu , północno-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej , Syberii , i północno-wschodniej Azji, kruk był uznawany za symbol religijny, lub boga[14].

Głos

Charakterystyczne dźwięczne, głębokie, gardłowe i daleko słyszalne krakanie – krótkie "krr" lub "kruk kruk karrk" ułatwia w lesie rozpoznania kruka w środowisku naturalnym. W locie wydaje głębokie "grog". Stwierdzono, że kruki nadają sobie nawzajem imiona i mogą się wołać za ich pomocą[15]. W wielu autochtonicznych kulturach, wliczając w to ludy skandynawskie , starożytnej Irlandii i Walii , Bhutanu , północno-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej , Syberii , i północno-wschodniej Azji, kruk był uznawany za symbol religijny, lub boga[14].

Sylwetka kruka ze specyficznie wydłużonymi piórami pod dziobem


Przynależy do podrzędu śpiewających Passeres, jednak nie decydują o tym walory głosowe, a budowa ciała, tryb życia i przede wszystkim ulokowanie mięśni głosowych w pobliżu błon wibracyjnych.

Wymiary średnie

 • długość ciała ok. 65-67 cm
 • rozpiętość skrzydeł ok. 120–150 cm

Masa ciała

ok. 1000 - 1500 g
Należy do największych wróblowych (Passeriformes) występujących w wyższych szerokościach geograficznych.

Biotop

Kruk pierwotnie zamieszkiwał odludne, rozległe lasy

Pierwotnie zasiedlał tylko duże i odludne lasy, rozległe nisko położone regiony. Obecnie zajmuje obrzeża dużych kompleksów leśnych liściastych i iglastych, gdzie starodrzew przeplata się z bujnymi łąkami, zadrzewienia śródpolnymi, w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, pola poprzecinane kępami wysokich drzew, poręby, skaliste wybrzeża i zbocza. Zamieszkuje prawie wszystkie typy krajobrazu, również w górach (w Alpach spotyka się go do wys. 2400 m), na północy bezdrzewną tundrę, a na południu krzaczaste stepy i tereny podobne do pustyń, choć nie ma go w lasach deszczowych. Coraz bardziej zbliża się do osad ludzkich i na obrzeża miast. Należy pamiętać, że dawniej na ulicach w miastach dość często szukał resztek pokarmu. Jednak w XVII wieku zaczął panować pogląd, że jest "ptakiem nieczystym", który obdarzony jest nadprzyrodzoną mocą. To spowodowało masowe tępienie tego gatunku, co zmusiło go do przeniesienia się w bardziej odludne okolice. Kruki próbowały kolonizować podmiejskie parki, jednak warunki zwykle nie były dla nich odpowiednie.

Aktywne prześladowanie i ograniczenie powierzchni zbiorowisk leśnych, gdzie zakłada gniazda, powoduje, że w krajach uprzemysłowionych i wysoko rozwiniętych rolniczo gnieździ się wyspowo. Polepszenie tam warunków higienicznych (mniej odpadków na ulicach) wpływa na zmniejszenie ilości pokarmu, a więc i na liczebność lokalnych populacji. Gdy na terenach lęgowych obowiązuje ochrona kruka prowadzi to zwykle do zwiększenia jego liczebności. To powoduje, że ptaki wracają ze swych tymczasowych przytułków na pierwotne tereny występowania, w tym też na tereny uprawne. W Europie populacje bardzo wyraźnie zwiększyły się. W ostatnich dekadach dochodzi do jego szybkiego rozprzestrzeniania się - badacze określili tę szybkość ekspansji kruka na 8 km w ciągu roku[16].

Okres lęgowy

Jajo kruka

Trwa od końca lutego do kwietnia.

Toki

W trakcie lotów godowych ptaki wykonują powietrzne akrobacje rzucając się w dół i szybując na lasem lotem żaglowym, jak ptaki drapieżne. Pary zwykle co roku wybierają to samo miejsce na gniazdo. Na swym terytorium pozostają przez cały czas. Sygnałem gotowości do kopulacji samicy jest lekkie ugięcie nóg, opuszczeni skrzydeł, potrząsanie i drżenie nieznacznie uniesionego ogona. Tworzone pary są monogamiczne. Ptaki dochowują sobie wierności prawdopodobnie do końca życia.

Gniazdo

W górach kruki gniazdują na półkach skalnych

Na wierzchołku wysokiego drzewa, najczęściej iglastego, np. świerka lub sosny o gęstej koronie, a w górach na półce skalnej. Rzadziej gnieździ się na liściastych drzewach. W niektórych regionach Polski ( Wielkopolska , Mazowsze ) gniazduje na słupach trakcji elektrycznej. Potężne gniazdo zbudowane z grubych gałęzi i drobniejszych patyków, wyściełane mchem, miękkimi trawami, korzonkami i sierścią zwierząt. Partnerzy sukcesywnie razem rozbudowują lub naprawiają uszkodzoną platformę gniazdową, toteż po kilku sezonach lęgowych dochodzi ona do metra wysokości.

Jaja

Na przedwiośniu - pod koniec lutego i w marcu - składa 5-6 różnobiegunowych, silnie wydłużonych jaj o średnich wymiarach 46x33 mm, o tle zielonkawym lub niebieskawym z gęstymi brunatnymi plamkami. Jest to więc jeden z najwcześniej przystępujących do lęgów ptak w Polsce. Nie jest to zachowanie przypadkowe. Po okresie zimowym występuje obfitość martwych lisów, królików i większych zwierząt kopytnych. Padlina zapewnia dostatek pożywienia dla rodziców i ich potomstwa w trakcie gniazdowania. Ptaki wyprowadzają jeden lęg w ciągu roku.

Wysiadywanie

Od złożenia pierwszego jaja tylko samica siedzi na jajach ok. 20-23 dni. W tym czasie samiec ją dokarmia. Rodzice wspólnie dokarmiają swoje potomstwo. Pisklęta, gniazdowniki, opuszczają gniazdo po ok. 5-6 tygodniach (ok. 40 dniach). Młode osiągają dojrzałość płciową przeważnie po 3 latach.

Pożywienie

Kruk w trakcie wyjadania ofiary

Wszystkożerny, jednak głównie pokarm zwierzęcy – drobne ssaki , żaby i inne płazy, jaszczurki, inne gady, ptaki , w tym ich młode i jaja, owady , dżdżownice , robaki, ślimaki, szczególnie zimą i w górach często padlina, również odpadki ze śmietników. Czasem zjada też różne nasiona, żołędzie, pąki roślin i owoce, choć tylko w ramach uzupełnienia diety.

Żeruje głównie na ziemi. Nie zawsze pokarm bierze bezpośrednio dziobem. Zdarza się, nawet w locie, że mniejsze kąski bierze najpierw w łapy i przytrzymuje je pazurami. W umiarkowanych szerokościach geograficznych poznano jego funkcję jako służby sanitarnej. Główny pokarm stanowi padlina - pozostałości ze zdobyczy dużych drapieżników i odpadki z gospodarstw domowych. W górach dolatuje do martwych kozic i owiec. Po dobraniu się do padliny wyjadają też robaki i chrząszcze, które w niej żerują. Jeśli znajdzie na danym terenie taki pokarm woli skorzystać z okazji niż samemu udać się na polowanie na żywą zwierzynę. Gdy jednak zdecyduje się na łowy próbuje upolować osobniki chore, osłabione lub drobną zwierzynę. Jedzą też znalezione łożyska i błony płodowe owiec oraz innych dużych ssaków. Zima kruki mają w zwyczaju chować pożywienie w różnych kryjówkach. Robią to też młode ptaki wkrótce po opuszczeniu gniazda - próbują ukrywać różne jadalne i niejadalne przedmioty. Przez wiele lat uważano kruka za pokarmowego konkurenta człowieka ze względu na zdobywanie przez niego zwierzyny łownej, np. zajęcy, saren, kuraków. Badania wykazały jednak, że w diecie padlina stanowi aż 2/3 całościowego pożywienia[17].
Jednym z pokarmowych niebezpieczeństw czyhającym na ptaka ze strony człowieka są zatrute jaja wykładane po to by zlikwidować szkodniki. Gdy kruk je zje często prowadzi to do jego śmierci.

Ochrona

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową częściową [18].
Największym zagrożeniom dla tych majestatycznych ptaków są bezpośrednie prześladowania. Niektórzy myśliwi uważali brak drobnej zwierzyny, takiej jak zające, bażanty i kuropatwy, za efekt objęcia ochroną prawną kruków. Jak się jednak okazało populację zajęcy redukują głównie choroby pokarmowe, np. robaczyca czy gruźlica rzekoma, zabiegi agrotechniczne i stosowanie środków ochrony roślin, a nie polowania ptaków drapieżnych, jenotów, norek i psów, które mają mniejszy w tym udział. Na łowione kuraki dużo większe szkody powodowały niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza zimą. W środowisku naturalnym rzadko kruki są ofiarą innych drapieżników. Mimo to zagrożone są jaja i pisklęta, które znajdują się w gnieździe. Polują na nie różne gatunki ptaków, takie jak orły, jastrzębie, sowy, inne kruki, ssaki, np. kuny.

Mitologia i symbolika

Kruk pełnił olbrzymią rolę w mitologiach różnych kręgów kulturowych. W dawnych mitach pełni role wyłącznie pozytywne. Czarny kruk uchodził za symbol inteligencji, ptakiem wróżebnym i proroczym, ale był również utożsamiany ze złodziejem, bo jak sroka kradł drobne przedmioty, które przez brak wola ukrywał w różnych zakamarkach. Był ptakiem Słońca i świtu, bo krakaniem obwieszczał nadchodzący dzień. W Turcji z tego powodu pełniły rolę w kulcie Mitry - ten kto osiągnął najniższy stopień wtajemniczenia w mitraizmie otrzymywał nazwę "kruk". Spostrzegawczość, pojętność, oswajalność i bystrość uczyniły z niego posła bogów. W średniowieczu kojarzono kruka (przez zwrot "paść kruki") ze śmiercią na szubienicy. Inne powiedzenie miało jednak bardziej pozytywne znaczenie - „kruk krukowi oka nie wykole" oznacza, że swój swego nie skrzywdzi.

Strażnik

Imperator Jimmu przy świętym kruku z mitologii japońskiej

Jego zasadnicza rola w symbolice wszystkich ludów i wszystkich kultur, to bycie strażnikiem tajemnic. Pilnuje tajemnic przyszłości i wróżby. Widać to już w mistyce babilońskiej , w której wtajemniczany w misteria adept, musiał przejść siedem stopni uświadomienia, przybierając kolejno siedem imion. Pierwsze z nich to Kruk – symbol pierwszego stopnia. Wyraźna tu jest jego rola jako symbol strażnika progu tajemnic. Ten próg musiał być przekroczony, aby osiągnąć później pełną mądrość i czystość[19].

Jego rolę strażnika poszerzano czasem. Np. w niektórych poematach o wyprawie Argonautów – np. Apolloniosa i Apollodorosa – pojawia się kreteński olbrzym z brązu, Talos , który oblatuje trzy razy dziennie wyspę i miota kamienie z procy, uniemożliwiając Argonautom przybicie do brzegu. Talos w astronomicznym traktacie późnoantycznym babilończyka Teukrosa objawia się jako konstelacja , a na jego głowie widnieje sylwetka kruka. Kruk jest także częstym znakiem na babilońskich kamieniach granicznych[20]

W Afryce kruk właściwie wszędzie pełni rolę przewodnika i ostrzega przed niebezpieczeństwem[21].

Niebo i słońce

Również w Babilonii Kruk stał się jedną z najważniejszych konstelacji. Co ciekawe, w latach przestępnych wchodził do zodiaku babilońskiego, uzupełniając jego liczbę do trzynastki, "feralnej" czyli wróżebnej.

Następnie, już w Grecjii , kruk – chociaż czarny – stał się ptakiem słonecznym. Był nawet symbolem samego słońca, tzw. "starego słońca", strąconego z tronu i odzyskującego swoją władzę po zachodzie – Saturna . Jako planeta jest on widoczny tylko w nocy. Jego innym imieniem jest Nemezis ( Przeznaczenie ). Tutaj pojawia się także jego funkcja strażnika. Saturn w astronomii babilońskiej, a później i greckiej, nazywany był Gwiazdą Słońca; nieco rzadziej Gwiazdą Przeznaczenia[22].

Kruk Apollina

Kruk złowróżbnym symbolem śmierci na ilustracji do wiersza A. E. Poe Kruk

Apollo w mitologii jest wieszczem i wróżbitą, jest opiekunem wyroczni delfickiej i wszystkich proroctw, wróżb i przepowiedni. Kruk – ptak Saturna – jest bardzo blisko związany z Apollinem. Jest jego ulubionym ptakiem, sługą i posłańcem. Czasami jest także utożsamiany z Apollinem. Owidiusz w Metamorfozach (V 325) (tak jak i wielu innych autorów greckich), powtarza za Pindarem grecko-egipski mit o przeobrażeniu się bogów w zwierzęta; Apollo zamienił się wtedy w kruka. Strabon uważał, że w miejscu wyroczni kruk oznaczał miejsce, gdzie znajduje się pępek świata.

Autorzy starożytni dostrzegali i akcentowali dwoistość kruka – jako saturnicznego ptaka nocy i jako apollińskiego ptaka dnia. Np. u Owidiusza (Metamorfozy II 534) kruk jest pierwotnie ptakiem białym. Tak jak zapewne biały był Saturn (jego pierwotny pan) jako słońce. Na kolor czarny został zamieniony, a właściwie przeklęty, przez Apolla, gdy kruk wyjawił mu tajemnicę jego kochanki Koronis . Kruk wyjawił Apollinowi, że jego kochanka była brzemienna z synem Apollina, gdy postanowiła wyjść za prostego chłopca – Ischysa. Rozwścieczony tą informacją Apollo przemienił kruka na czarnego(barwa miała symbolizować żałobę, bo bóg potem swego czynu żałował) i zabił Koronis. Po uprzytomnieniu sobie, że Koronis nosi w łonie jego syna, dokonał zapewne pierwszej operacji cesarskiego cięcia i wydobył dziecko, którym był przyszły Asklepios ( Eskulap ).

Kruk więc przewyższał "wiedzą tajemną" i przenikliwością, samego boskiego Apollina, opiekuna wyroczni.

W mitologii Wikingów był często związany z Odynem . W ikonografii pojawiają dwa kruki, które uosabiają Pamięć Muninn i Myśl Huginn Hugin i Munin siedzące na ramionach Odyna, władcy mądrości, bogów i świata. Symbolizuje umysł i pamięć[23], zasadę tworzenie w przeciwieństwie do dwóch wilków obrazujących zasady niszczenia. Miał przynosić Odynowi wieści z Ziemi.

Mity rezurekcyjne

Kruk znajduje się w polskim herbie szlacheckim Deszpot

Kruk jest także związany z mitami rezurekcyjnymi. Jest wmieszany w wiele wydarzeń związanych ze wskrzeszeniem w mitach różnych kręgów kulturowych, nawet tak odległych jak Grecja i Indianie amerykańscy. W mitologii greckiej jest związany z narodzinami Asklepiosa z martwego łona matki, a u Indian jest związany z odnalezieniem i przywróceniem do "życia" ukradzionego słońca[24]. W wyniku jego działalności rodzi się Asklepios, który jako lekarz będzie wskrzeszał nawet umarłych.

We wszystkich powyższych rolach kruk występuje w Dziadach Adama Mickiewicza , zwłaszcza w "Małej Improwizacji", gdy strzeże świata tajemnego przed nieprzygotowanym profanem: "skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura, a szerokie i długie na kształt tęczy łuku. I niebo całe zakrywa". Te idee zaczerpnął Mickiewicz z prac alchemików i mistyków[25].

Kruk w chrześcijaństwie

W chrześcijaństwie kruk pełni wyłącznie rolę negatywną, jako symbol ateistów, pogan, Żydów, szatana i rozwiązłości. Już wczesna patrystyka odrzuciła cały pozytywny symbolizm związany z krukiem w mitach pogańskiego antyku. Przyczyną tego było zapewne zerwanie z tą tradycją jak również to, że kruk wysłany z arki po potopie przez Noego, okazał się ptakiem "niewiernym" i nie powrócił gdy odsłonił się ląd: "Wtedy już nie wrócił, bo miał dość ścierwa i trupów do jedzenia", w przeciwieństwie do gołębia. Arka była jednoznacznym symbolem Ecclesii – Kościoła rzymskiego. Kruk więc stał się symbolem niewierności i "bezbożności" (w średniowieczu również grzechu nieumiarkowania w jedzeniu i piciu), człowieka oddającego się rozkoszom życia, a gołąb "nabożności". Powstała też w związku z tym legenda, że od tego czasu biały dotąd jak śnieg ptak zczerniał od nierozproszonych ciemności potopu (o białym pierwotnie kruku mówi też mitologia grecka). Ptaka uważano niesłusznie za zwyrodniałego rodzica, którzy zaniedbują swe pisklęta. Nawiązuje do tego Księga Hioba „Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia?" (38, 41). Ten fakt ma nawet do tej pory odbicie w języku niemieckim, gdzie wyrodnego ojca określa się Rabemaler, a nieczułą matkę Rabenmutter (niem. Raben to kruk). Żydowska Hagada opowiada o dwóch krukach Eliasza - jeden przynosi deszcz, a drugi suszę. Jeden więc oznaczał życie, a drugi śmierć. W innym fragmencie z rozkazu Boga ptaki karmią proroka chlebem i mięsem (motyw ten powtarza się w św. Pawła Eremity w pustyni tebańskiej, u św. Meinrada w środkowej Szwajcarii, u św. Benedykta na pustyni, św. Antoniego i wielu innych). Symbolizuje tu żywiciela głodnych. W Ewangelii św. Łukasza kruk symbolizować ma wiarę w opatrzność Bożą: „Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg je karmi".

Kruk w literaturze

Ilustracja do "Trzech kruków" Arthura Rackhama

W islandzkiej opowieści o Njaru z XIII wieku kruki towarzyszą mścicielom. Do tego kontekstu nawiązuje też Hamlet Szekspira: "Już kruk krakaniem do zemsty daje hasło" i zazdrosny Otello: „Ta myśl krąży w mej duszy jak kruk nad domem dotkniętym zarazą". Bajkopisarze tacy jak La Fonaine czy Kryłow przypisywali ptakowi szczególnie zamiłowanie do jedzenia sera. W bajce Kruk i lisspotykamy ptaka w trakcie zachwalania jego przymiotów przez lisa. Kruk urzeczony pochwałami towarzysza chce udowodnić lisowi piękno swego śpiewu i wypuszcza z dzioba ser o który chodziło sprytnemu drapieżcy siedzącemu na ziemi. W naturze kruk nie ma jednak zbyt często możliwości skosztowania takiego przysmaku i charakteryzuje się dużo większą zręcznością, bo w jedzeniu pomagają sobie pazurami. W wierszu Kruk Allana Edgara Poe "wleciał ciężko kruk wspaniały, jakby czarny piekieł stróż". Jest on "złym wróżbiarzem", czarcim sługą znaku, który zapowiada nadchodzą śmierć. Dość swobodną adaptacją wiersza był amerykański film fabularny z 1963 roku o tym samym tytule. Kruk w polskiej literaturze pojawiał się też w negatywnym kontekście. W opowiadaniu Stefana Żeromskiego z 1895 roku powstaniec styczniowy zostaje złapany, zabity przez ułanów carski i wobec obojętności osób z innych warstw społecznych martwy pozostawiony na żer ptaków. W Białym kruku Andrzeja Stasiuka autor przedstawia Bieszczady sprzed 60 lat w odniesieniu do współcześnie toczącej się akcji. Biel ptaka można tłumaczyć jak nieotrzepany śnieg oznaczający dawne wspomnienia, które pozostały w bohaterze powieści.

Określenie "biały kruk" oznacza unikalną pozycję, rzadkość występującą w pojedynczych egzemplarzach lub człowieka indywidualistę, który wyróżnia się stylem życia lub zachowaniem wobec otoczenia. Tak określa już niektórych ludzi o sprzecznych opiniach w porównaniu z ogółem Juwenal w Satyrach - corvus albus. W naturze jednak ptaki niezależnie od regionu w jakim występują nigdy nie mają białych piór. W heraldyce za białego kruka uważa się osobę, która zawdzięcza wszystko samemu sobie, odważną.

Ciekawostki

Na podstawie badań naukowcy z Nowej Zelandii dowiedli, że kruki umieją łączyć elementy zdobytej wcześniej wiedzy, by rozwiązać nowy problem.[26]

Przypisy

 1. Corvus corax w: Integrated Taxonomic Information System ( ang. )
 2. Corvus corax . Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych (IUCN Red List of Threatened Species) ( ang. )
 3. Ludwik Tomiałojć, Tadeusz Stawarczyk: Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP "pro Natura", 2003, s. 729. .  Wg skali przyjętej przez autorów, dla okresu lęgowego nieliczny oznacza zagęszczenie 1–10 par na 100 km2, a średnio liczny – 10–100 par na 100 km2.
 4. W.I. Boarman, B. Heinrich. Common Raven (Corvus corax). „Birds of North America”. 476, ss. 1–32 (1999). doi:10.2173/bna.476 . 
 5. Piotr Adamiok: Prawda o krukach . [dostęp 2010-09-18].
 6. C Linnaeus: Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata.. Holmiae. (Laurentii Salvii)., 1758, s. 105. Cytat: C. ater, dorso caerulescente, cauda subrotundata.. 
 7. D.P. Simpson: Cassell's Latin Dictionary. Londyn: Cassell Ltd., 1979, s. 883. . 
 8. Liddell, Henry George & Robert Scott: A Greek-English Lexicon (Abridged Edition). United Kingdom: Oxford University Press , 1980. . 
 9. Goodwin. s69
 10. Skarżyski Wortal Turystyczny . [dostęp 7 maja 2009].
 11. Goodwin. p70-72
 12. Marcin Karetta: Atlas ptaków. Pascal, 2010. 
 13. PBS Nature: The Bird in Black . [dostęp 2007-05-07].
 14. 14,0 14,1 Noragh Jones: Power of Raven, Wisdom of Serpent. Floris Books, 1995. . 
 15. Eberhardt Gwinner i H.Kneutgen Uber die biologische Bedeutung der "zweckdienlichen Anwendung erlernter Laute bei Vogeln "Zeitschrift fur Tierpsychologie, t. 19 (1963) str. 692-696
 16. Pavel Vasak: Ptaki leśne. Warszawa: Delta, 1993. . 
 17. Marcin Karetta: Atlas ptaków. Pascal, 2010. 
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237
 19. Zdzisław Kępiński.. Mickiewicz hermetyczny. Str. 184
 20. Tamże, str. 182
 21. Jack Tressider. Symbols and Their Meanings. Str. 71
 22. Zdzisław Kępiński, dzieło cytowane, str. 183
 23. Jack Tressider, dzieło cytowane, str. 71
 24. Zdzisław Kępiński. Dzieło cytowane, str. 187
 25. Zdzisław Kępiński, dzieło cytowane, str. 190
 26. Kruki są dobre w wynalazkach . www.ekologia.pl. [dostęp 2010-04-29].

Bibliografia

 1. Goodwin D.: Crows of the World. Queensland University Press, St Lucia, Qld, 1983. . 
 2. Pavel Vasak: Ptaki leśne. Warszawa: Delta, 1993. . 
 3. Klaus Richarz: Ptaki - Przewodnik. Warszawa: MUZA, 2009. . 

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kruk":

Sowa uszata ...

Krystyna Starczewska Krystyna Starczewska, ps. Anna Kruk, Anna Nej, Julia Lasecka, J.L., Katarzyna (ur. 16 listopada 1937 w ...

Beskid Żywiecki ...

Pojezierze Mazurskie ...

Śpiąca królewna (film 1959) nie radziły sobie z przygotowaniem niespodzianki i zdecydowały się użyć magii. Wtedy Kruk Czarownicy zauważył iskry z komina i podleciał bliżej, aby się temu ...

1992 1943 ) 30 maja – Antoni Zygmund , polski matematyk (ur. 1900 ) 18 czerwca – Janusz Kruk , lider zespołu 2+1 (ur. 1946 ) 4 lipca – Astor Piazzolla , kompozytor tanga ...

1959 Carlos Somoza , hiszpański pisarz, pochodzenia kubańskiego Stanisław Wziątek , polski polityk 19 listopada - Elżbieta Kruk , polska polityk 16 grudnia – Colleen Jones , kanadyjska curlerka 20 grudnia – Kazimierz ...

Etymologia nazw państw ze słowami "zachód" (maʿarav / maʿariv / ʿerev), " pustynia ", "mieszanie się", "kupiec", "Kruk" lub "zrozumiały".hebr. ערב הסעודית ('Araw ha-Sa'udit)hind. सऊदी अरब (Saūdī Arab)gr. Σαουδική ...

1845 (data otwarcia pierwszego odcinka). Wydarzenia na świecie 29 stycznia – pierwsza publikacja wiersza Kruk Edgara Allana Poego . 3 marca – Floryda stała się 27. stanem USA . 4 ...

Tenzin Gjaco ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kruk":

Bajka też prawdę Ci powie (plansza 10) odpowiada jakiemuś typowi ludzkiemu, np. lis obrazuje człowieka przebiegłego, jak w bajce “Kruk i lis”. Ważniejszy okazuje się wiek tych postaci (przeciwstawienie młodość : ...

Bajka też prawdę Ci powie (plansza 12) e height=380 width=770 > Kruk i lis Pomysł na tę bajkę pochodzi od samego Ezopa. Lis uosabia ...

Sekretny obrzęd, ludowa moralność i przestrogi gości z zaświatów - czyli tematyka ˝Dziadów cz. II˝ A. Mickiewicza (plansza 10) z winy Pana - poddanych. "Nie znałeś litości, panie!" – krzyczą ptaki. Kruk, był niegdyś jego sługą, został okrutnie wychłostany za kradzież owoców z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie