Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konsumpcja

Konsumpcja

Konsumpcja w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb , które wpływa na poziom odnoszonej przez konsumenta użyteczności .

Pojęcie

W makroekonomii konsumpcja to wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr. W tym znaczeniu wyróżniamy konsumpcję autonomiczną i dodatkową. Konsumpcja autonomiczna jest niezależna od dochodów , stanowi ona - oczywiście według subiektywnej oceny danego konsumenta - niezbędne minimum, zapewniające egzystencję. Konsumpcja dodatkowa jest natomiast uwarunkowana wysokością dochodów, oznacza wydatki na dobra, które nie są niezbędne do życia.

Alternatywą dla konsumpcji dodatkowej jest oszczędzanie, czyli przeznaczanie pieniędzy na konsumpcję w przyszłości.

Na polu marketingu konsumpcja jest definiowana odmiennie od teorii ekonomii.

Determinanty konsumpcji

Wraz z rozwojem nauk ekonomicznych powstał szereg teorii, których dążyły do wskazania kluczowych czynników decydujące o wielkości konsumpcji. Najważniejsze z nich wymieniały następujące determinanty konsumpcji:

  • Dochód bieżący (absolutny) - wg Johna Maynarda Keynesa konsumpcja zależy proporcjonalnie od dochodu. W najprostszych modelach funkcja konsumpcji jest funkcją liniową, której współczynnik kierunkowy równy jest krańcowej skłonności do konsumpcji , zaś wyraz wolny odpowiada konsumpcji autonomicznej .
  • Dochód permanentny - koncepcja sformułowana przez Miltona Friedmana , zgodnie z którą ludzie dążą do utrzymania względnie stałego poziomu konsumpcji i nieznacznie reagują na krótkookresowe zmiany dochodu. Podczas decyzji konsumpcyjnych kierują się natomiast dochodem permanentnym, tj. przewidywanym przeciętnym dochodem w trakcie trwania życia. Wahania dochodu przejściowego (tymczasowego) są niwelowane m.in. przez pożyczki lub wzrost oszczędności.
  • Dochód relatywny - wg Jamesa Duesenberry'ego konsumpcja jednostki zależy od wydatków konsumpcyjnych społeczności, do której należy.
  • Majątek - występuje dodatnia zależność między zasobami majątku i konsumpcją.


Inne hasła zawierające informacje o "Konsumpcja":

Anarchizm do sytuacji, w której człowiek przestanie wykorzystywać zwierzęta do swoich prywatnych celów (Konsumpcja, polowania, naukowe eksperymenty , działalność zarobkowa, rozrywka, zastosowanie w odzieży i obuwiu), ...

Monetaryzm bilansach poszczególnych ludzi, który spożytkują oni w większości na dodatkową konsumpcję. Dodatkowa Konsumpcja spowoduje tymczasowy wzrost standardu życia. Na dłuższą metę, ten chwilowy wzrost ...

Mnożnik (ekonomia) Y to nominalna produkcja (dochód), I to nominalne inwestycje, C to nominalna Konsumpcja, to krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK).Przyjmując klasyczne założenie ekonomii keynesowskiej ...

Społeczeństwo konsumpcyjne ...

Pica jest uważane za dolegliwość medyczną. PrzykładyZawartość żołądka osoby z picą Aerofagia (połykanie powietrza )Amylofagia (Konsumpcja skrobi )Kautopireiofagia (zjadanie wypalonych zapałek)Koniofagia (Konsumpcja kurzu ) Koprofagia (Konsumpcja kału )Emitofagia (Konsumpcja wymiocin )Geomelofagia (nienormalne ...

Produkt narodowy brutto kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.K - KonsumpcjaI - inwestycjeG - wydatki rządoweEn - eksport netto, czyli eksport-importDn - ...

Strategiczna polityka handlowa iż cło poprawia terms of trade kraju oraz z powodu faktu iż Konsumpcja krajowa przesuwana jest na tańsze, krajowe dobra będące bliskimi substytutami. Jednakże ...

Kapitał (ekonomia) ...

Makroekonomia ...

Konsumpcja Konsumpcja w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konsumpcja":

27. Zachowania rodziny na rynku (plansza 16) całkowita jeszcze rośnie ale coraz wolniej i to do pewnego momentu. Dalsza Konsumpcja danego dobra spowoduje spadek użyteczności całkowitej (np. przejedzenie). Wyjątkiem od tego prawa ...

27. Zachowania rodziny na rynku (plansza 14) usługi. Możliwe jest też istnienie ujemnej użyteczności, która informuje o tym, że Konsumpcja danego dobra (danej ilości dobra, czy w dany sposób) sprawia konsumentowi ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie