Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konserwatywny liberalizm

Konserwatywny liberalizm

Konserwatywny liberalizm – pogląd, będący połączeniem liberalizmu w gospodarce i konserwatyzmu w życiu społecznym.

Wolność, własność, sprawiedliwość

Będąc zaprzeczeniem idei lewicowych , konserwatywny liberalizm za główne idee uznaje wolności, własności, sprawiedliwości.

  • Wolność w konserwatywno-liberalnym znaczeniu oznacza swobodę działań, zwłaszcza gospodarczych, w szczególności możliwość niekontrolowanego przez państwo handlu alkoholem , benzyną i lekami (według części konserwatywnych liberałów także narkotykami ). Państwo nie może koncesjonować działalności gospodarczej. W sferze publicznej oznacza wolność wyznania, miejsca zamieszkania itp. z zastrzeżeniem, iż wolność jednych nie może być osiągana pogwałceniem wolności innych.
  • Własność - prawo do własności jest, według konserwatywnych liberałów, podstawowym i naturalnym prawem każdego człowieka. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja osób trzecich, w tym państwa czy związków zawodowych, w sferę własności prywatnej właściciela. Liberalizm w gospodarce oznacza wycofanie się państwa z ingerencji w gospodarkę. Postuluje się prywatyzację , deregulację , radykalne obniżenie podatków i zniesienia barier celnych .
  • Sprawiedliwość - oznacza sprzeciw wobec "dostrzegania przez państwo" tzw. grup społecznych (roszczeniowych grup zawodowych, bezrobotnych, mniejszości narodowych, odmiennych orientacji seksualnych), gdyż każde specjalne traktowanie jednej grupy jest jawną niesprawiedliwością wobec grup pozostałych. Dlatego też konserwatyzm w życiu społecznym oznacza nieugięty sprzeciw wobec: aborcji , legalizacji "związków homoseksualnych" (ale nie homoseksualizmu ), przywilejów lub specjalnego traktowania niektórych grup społecznych (np. feministek , homoseksualistów) i zawodowych (np. górników), specjalnego traktowania związków wyznaniowych (takiego jak zwolnienie z płacenia podatków ).

Konserwatywny liberalizm a polityka socjalna

Ekonomiczny liberalizm jest przeciwny socjaldemokratycznemu modelowi państwa opiekuńczego. Europejscy liberałowie nie są w zasadzie przeciwni umiarkowanej ingerencji państwa w służbę zdrowia , edukację , emerytury , walkę z biedą i bezrobociem . Konserwatywni liberałowie i libertarianie postulują ograniczenie roli państwa również w tych dziedzinach, proponując całkowitą prywatyzację lub mieszane modele prywatno-państwowe.


Inne hasła zawierające informacje o "Konserwatywny liberalizm":

Keratyna ...

Narodowy socjalizm ...

Adolf Hitler ...

1933 ...

1925 ...

Anarchizm ...

Partia Demokratyczna (USA) ...

Państwo opiekuńcze ...

Friedrich Hayek ...

1938 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konserwatywny liberalizm":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie