Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konrad Celtis

Konrad Celtis, Celtes - (ur. 1 lutego 1459 w Wipfeld, zm. 4 lutego 1508 w Wiedniu), niemiecki humanista i nauczyciel uniwersytecki.

Urodzony w Wipfeld w Dolnej Frankonii, Celtis rozpoczął studia w Kolonii i Heidelbergu. W Heidelbergu pobierał nauki u Dalberga i Agricoli. Przez pewien czas dawał wykłady humanistyczne w trakcie swoich podróży do Erfurtu, Rostocka i Lipska. Jego pierwsze dzieło nosiło tytuł Ars versificandi et Carminum, 1486 ("Sztuka pisania wierszy i pieśni"). W dalszej kolejności podróżował z wykładami do Rzymu, Florencji, Bolonii i Wenecji.

Gdy Celtis wrócił do Niemiec, cesarz Fryderyk III nadał mu miano poety laureata. W trakcie tej samej ceremonii w Norymberdze Celtisowi nadano stopień doktora. Następnie Celtis odbył podróż z wykładami po całym cesarstwie. W trakcie tej podróży trafił do Krakowa. Na tutejszym uniwersytecie studiował matematykę i astronomię u Wojciecha Brudzewskiego oraz nauki przyrodnicze, prowadząc jednocześnie pozauniwersyteckie wykłady z retoryki i poetyki. Jego krakowska działalność organizacyjna i artystyczna przyspieszyła rozwój wczesnohumanistycznej literatury w Polsce. W Krakowie też poznał i zaprzyjaźnił się z wieloma innymi humanistami, m.in. Wawrzyńcem Korwinem i Kallimachem. Założył także towarzystwo kształcenia wzorowane na rzymskich akademiach. Krakowskie towarzystwo nosiło nazwę Sodalitas Litteraria Vistulana ("Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie"). Na Węgrzech ustanowił podobne Sodalitas Litterarum Hungaria ("Węgierskie Towarzystwo Literackie"). W trakcie tej podróży zatrzymał się jeszcze w Ratyzbonie, Pasawie i Norymberdze. W Heidelbergu ustanowił Sodalitas Litterarum Rhenana ("Nadreńskie Towarzystwo Literackie"). Później trafił do Lubeki i Ingolstadt. Gdy zaraza spustoszyła Ingolstadt, Celtis przeniósł nauczanie do Heidelbergu. W tym momencie był już profesorem. W roku 1497 Celtes został wezwany do Wiednia przez cesarza Maksymiliana I, który nadał mu tytuł nauczyciela sztuki poezji i konwersacji wraz z pierwszym tego rodzaju imperatorskim Privilegium. W Wiedniu wykładał dzieła klasycznych pisarzy. W roku 1502 utworzył Collegium Poetarum - kolegium poetów. W kilka lat później zmarł.

Nauki Konrada Celtisa nie uległy zapomnieniu, szczególnie jeśli chodzi o historię. Był pierwszym, który nauczał historii świata jako całości. Zaczął prace nad Germania Illustrata od Germania generalis oraz De rigine situ, moribus et institutis Norimbergae libellus ("Książka o strukturze, zwyczajach i instytucjach Norymbergi"). Odkrył i opublikował pisma Hrosvity z Gandersheim. Odkrył mapę dróg wojskowych Imperium Rzymskiego - Tabula Peutingeriana. Jako bibliotekarz cesarskiej biblioteki Maksymiliana I zgromadził liczne manuskrypty greckie i łacińskie.

Z przekonań był on bardziej swobodnie myślącym humanistą i większą wartość przykładał do starożytnych pogan niż do ideałów chrześcijańskich. W poglądach filozoficznych skłaniał się ku neoplatonizmowi i panteizmowi. Dyskutował na ten temat gwałtownie ze swoim przyjacielem C. Pirkheimerem. W twórczości poetyckiej, która obejmuje głównie drobne utwory nawiązywał do wzorców antyku i włoskiego renesansu. Pisał elegie, epigramaty oraz ody. Wiele utworów zawiera reminiscencje z pobytu w Polsce, m.in w "De navigatione sua Sarmatica" (1492) opis podróży Wisłą z Krakowa do morza.


Inne hasła zawierające informacje o "Konrad Celtis":

Mieszko II Lambert ...

1411 ...

Wojciech Brudzewski nauczał przez 20 lat. Jego uczniami byli m.in. Mikołaj Kopernik , Bernard Wapowski , Konrad Celtis .Wojciech z Brudzewa był wyraźnie nieufny wobec systemu geocentrycznego. Jako pierwszy ...

1986 ...

Flins ...

1225 ...

Zoologia ...

1039 ...

Zakon Kaznodziejski ...

1038 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konrad Celtis":

211b Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 2) ...

,,Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili? ? przesłanie monologu Konrada (plansza 13) ...

,,Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili? ? przesłanie monologu Konrada (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie