Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

konkordat

konkordat (łac. concordatum - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, kwestie własności, nauczania religii, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.). Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową.

Nazwa pochodzi z języka łacińskiego, od concordare - zgadzać się. Historycznie używano również innych nazw na oznaczenie tego rodzaju umów: concordia, pactum, pax, concordata, conventio, modus vivendi.

Ze względu na zakres regulowanych spraw, konkordaty można podzielić na:

  • konkordaty całościowe - określające podstawowe zasady relacji oraz regulujące szeroki zakres spraw interesujący państwo i Kościół.
  • konkordaty parcjalne - regulujące wybrane zagadnienia w stosunkach państwa i Kościoła.
Konkordat, mimo że jest zawierany ze Stolicą Apostolską i dotyczy spraw katolików, to najczęściej jest także podstawą do przyznania wyznawcom innych religii takich samych uprawnień jak te zapisane w konkordacie, np. małżeństwa kościelne wszystkich legalnych wyznań w Polsce są traktowane na równi z małżeństwami zawieranymi w urzędach stanu cywilnego, o ile przewidują to właściwe ustawy.


Inne hasła zawierające informacje o "konkordat":

Ignacy Hołowiński Stolicą Apostolską , bronił praw Kościoła i starał się w metropolii o realizację konkordatu z 1847 r. Obdarzony zaufaniem rządu carskiego. Konserwatysta w sprawach społecznych. ...

Adolf Hitler Pragnąc zaprezentować się jako zwolennik Kościoła , doprowadził w lipcu 1933 do podpisania konkordatu z Watykanem – w cztery lata później, 15 marca 1937 , papież ...

Józef Kowalczyk struktur administracyjnych w Polsce (1992, 1996, 2004 i 2009), negocjował tekst umowy konkordatowej i 28 lipca 1993 podpisał konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą ...

1933 stanu Eugenio Pacelli (późniejszy papież Pius XII ) podpisał, wynegocjowany wcześniej z Hitlerem, konkordat z III Rzeszą. Traktat ten pozwalał Watykanowi narzucić nowe prawo kościelne ...

1925 Towarzystwa Radiotechnicznego ) - początek publicznej radiofonii w Polsce . 10 lutego – Polska podpisała konkordat z Watykanem . Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działania, z ...

1929 Partii Pracy na czele którego stanął Ramsay MacDonald . 14 czerwca – został podpisany konkordat między Prusami a Stolicą Apostolską . 21 czerwca – porozumienie wynegocjowane przez ambasadora ...

1998 osób zginęło po uderzeniu śmigłowca Mi-2 o taflę wody. 23 lutego – ratyfikowano konkordat pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Watykanem . 24 lutego – podczas niezgodnej z przepisami ...

François Duvalier szybko urósł do miana najokrutniejszych na całej półkuli.W 1966 roku Duvalier podpisał konkordat , przekonując Watykan do przyznania mu prawa nominacji katolickich hierarchów na Haiti . ...

Kalikst II ...

1801 który został wysłany na San Domingo celem stłumienia powstania Mulatów . Napoleon Bonaparte podpisał konkordat ze Stolicą Apostolską .Brytyjczyk, kpt. R.B.Allardice przebiegł 110 mil (177,028 km) w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "konkordat":

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 3) Życie religijne w XX wieku 10 lutego 1925 r. Watykan zawarł konkordat z Polską, osiem lat później w 1933 r. z hitlerowskimi Niemcami. ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 9) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie