Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Koniunkcja (logika)

Koniunkcja (logika)

Koniunkcja to zdanie złożone mające postać p i q , gdzie p, q są zdaniami. W rachunku zdań koniunkcję zapisuje się symbolicznie jako: p\,\and\,q\,\!. Przez koniunkcję rozumie się też zdanie mające postać p(1) i ... i p(n). Koniunkcję można zdefiniować precyzyjniej jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q

Działanie to pozostaje w ścisłym związku z działaniem przekroju zbiorów (patrz algebra zbiorów ). Dlatego zdanie utworzone z innych zdań za pomocą koniunkcji jest też nazywane iloczynem logicznym. Koniunkcję zdań uznaje się za prawdziwą wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p, q są prawdziwe.

Uproszczony schemat bramki logicznej AND - iloczynu bitowego

Symbol koniunkcji jako bramki logicznej :

Tablica prawdy (1 oznacza zdanie prawdziwe 0 zaś zdanie fałszywe):

p\,\!q\,\!p\,\and\,q\,\!
000
010
100
111

Spis treści

Własności

Koniunkcja jest operacją dwuargumentową i charakteryzuje się następującymi cechami:

  • przemienność
p\,\and\,q = q\, \and\, p\,\!
  • łączność
p\,\and\,(q\,\and\,r) = (p\,\and\,q)\,\and\,r\,\!

Do oznaczenia koniunkcji stosowany jest także angielski spójnik AND (symbol funkcji boolowskiej ).

Przykłady

  • Koniunkcja 2+2=4  \wedge 3+1=5 jest fałszywa, gdyż wartość logiczna zdania drugiego to 0 (fałsz), a jak wynika z tablicy prawdy koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba warunki są spełnione (tj. oba zdania składowe posiadają wartość logiczną równą 1, czyli "prawda").
  • Koniunkcja 2+2=4  \wedge 3+1=4 jest prawdziwa, gdyż oba zdania mają wartość logiczną równą 1 (prawda).

Koniunkcja binarna

W informatyce operację koniunkcji binarnej (ang. bitwise AND) stosuje się do par liczb naturalnych wykonując operacje na cyfrach zapisów binarnych tych liczb. Wynik zawiera jedynki na tych pozycjach, na których w obydwu ciągach występowała jedynka. Np.:

14 & 4 =      
= 0001110 & 0000100 =   (liczby w systemie binarnym)
= 0000100 =    (efekt operacji na kolejnych cyfrach)
= 4     (wynik w postaci dziesiętnej)

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Koniunkcja (logika)":

Sztuka ...

Wskaźnik ...

Wnioskowanie ...

Uniwersytet ...

Arystoteles ...

Łaska ...

Implikatura ...

Akt mowy ...

Pragmatyka ...

Semantyka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Koniunkcja (logika)":

Logika, algebra Boole`a, arytmetyka cyfrowa - część I (plansza 3) ...

014. Epikur - umiarkowany hedonizm (plansza 18) ...

033b. Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie