Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konferencja Episkopatu

Konferencja Episkopatu, Episkopat - W Kościele rzymskokatolickim instytucja zrzeszająca biskupów danego terytorium, najczęściej kraju, mająca na celu koordynację prac biskupów i współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Konferencja Episkopatu nie ma funkcji nadrzędnej nad żadnym biskupem. Wspólne posiedzenie biskupów Konferencji Episkopatu nazywa się sesją zebrania plenarnego.

Konferencję Episkopatu na terenie danego kraju powołuje papież, chyba że okoliczności wymagają tego by powołana była na innym terytorium (część kraju lub kilka krajów).

Każda Konferencja Episkopatu określa swój statut, który po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską określa działanie Episkopatu, jego składu, Rady Stałej, Sekretariatu oraz organizacji zebrań plenarnych, które powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.

Do Konferencji Episkopatu należą ordynariusze diecezji i jedynie im przysługuje prawo głosu na zebraniach plenarnych oraz ich biskupi pomocniczy. Na podstawie postanowień własnych statutów do Konferencji Episkopatu należeć mogą także biskupi innych rytów, legaci papiescy (w tym nuncjusz) oraz inni biskupi działający na terytorium Episkopatu.

Konferencja Episkopatu ma prawo wydawania wiążących dekretów i decyzji wyłącznie na szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej. Dekrety te ustanowione są ważnie jedynie gdy uzyskają poparcie 2/3 głosów decydujących (bez głosów doradczych) oraz zostaną zaakceptowane przez Stolicę Apostolską.

Do stałych organów Konferencji Episkopatu należą:

  • przewodniczący i jego zastępcy (wybierani kadencyjne na podstawie wewnętrznego statutu,
  • Rada Stała - zajmująca się przygotowywaniem zebrań plenarnych,
  • Sekretariat Generalny - przygotowuje dokumentację zebrań plenarnych, informuje o postanowieniach zebrań członków Episkopatu, sąsiednie Konferencje oraz Stolicę Apostolską.
Konferencja Episkopatu może powoływać Rady Stałe do rozwiązywania szczególnych problemów.

Przewodniczący ani również Konferencja nie mają prawa do reprezentowania poszczególnych biskupów, chyba że strony wzajemnie ustalą co innego.

Działalność Konferencji Episkopatu regulują kanony 447-459 Kodeksu Prawa Kanonicznego.


Inne hasła zawierające informacje o "Konferencja Episkopatu":

Biskup biskup pomocniczy biskup sufragan biskup koadiutor superintendent Godności biskupie: kardynał prymas arcybiskup biskup misyjny biskup tytularny Linki zewnętrzne Wszyscy biskupi Kościoła katolickiego ( ang. ) Konferencja Episkopatu Polski Średniowieczny Kościół Polski Episkopat średniowieczny ...

Adwentyzm ...

Diakon 30 listopada 2003 roku w Lublinie przez abp. Jana Martyniaka [10].W 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie ...

1986 ...

Szkoła wyższa ...

Rada Ambasadorów ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...

Tadeusz Pieronek ...

Protonotariusz apostolski ...

Ornat ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konferencja Episkopatu":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 13) ...

216 Koalicja antyhitlerowska. Konferencje Wielkiej Trójki (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie