Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Koncepcja rozwoju intelektualnego

Koncepcja rozwoju intelektualnego

Koncepcja rozwoju intelektualnego (Jeana Piageta) – opiera się na założeniu, że inteligencja jest rozwiniętą formą adaptacji biologicznej , w wyniku której dochodzi do strukturalizowania procesów poznawczych .

Przystosowanie jest rozpatrywane zatem w kategoriach poznawczych – jest zrównoważeniem procesów asymilacji i akomodacji . Zdolność dopasowywania wzrasta dzięki wzrastającej złożoności i stałości struktur poznawczych, które rozwijają się na bazie struktur odziedziczonych ( odruchy bezwarunkowe ) i tworzą schematy składające się na wiedzę człowieka.

Koncepcja ta została stworzona przez szwajcarskiego psychologa Jana Piageta .

Spis treści

Etapy rozwoju poznawczego

Okres sensoryczno – motoryczny (inteligencji praktycznej)

Od urodzenia do ~ 2 roku życia

 • przedmiotem poznania są stosunki przestrzenne między przedmiotami w otoczeniu dziecka;
 • schematy, które kształtują się w tym okresie:
  • schemat stałego przedmiotu, 8, 9 – 12 m.ż. (założenie o jego istnieniu mimo zniknięcia z pola widzenia);
  • schemat uniwersalnej przestrzeni (niezależnej od doznań czuciowych);
  • schemat następstwa czasowego (umożliwiający rejestrowanie kolejności zdarzeń);
  • schemat przyczynowości (system umożliwiający osiąganie pożądanych stanów rzeczy)
 • stopniowy wzrost świadomości sensorycznej i motorycznej
 • dominacja czynności odruchowych , głównym osiągnięciem rozwojowym jest powstanie struktury umożliwiającej przemieszczanie się z miejsca na miejsce – "praktyczna grupa przekształceń";
 • słabo rozwinięta pamięć ;
 • kształtujące się wyodrębnianie siebie od środowiska;
 • kształtowanie się pojęcia istnienia

Fazy okresy sensomotorycznego wg Piaget (Bee, 2004).

FazaWiek w miesiącachOkreślenie PiagetaCharakterystyka
10 – 1OdruchyPowolna zmiana prymitywnych schematów pod wpływem akomodacji ; brak naśladowania; brak łączenia informacji z różnych zmysłów.
21 – 4Reakcje kołowe pierwotneDalsza akomodacja podstawowych schematów (ssanie, chwytanie, patrzenia); początek koordynowania schematów z różnych zmysłów.
34 – 8Reakcje kołowe wtórneWiększa świadomość zdarzeń, początek uczenia metodą 'prób i błędów'; początek rozumienia 'pojęcia przedmiotu'.
48 -12Koordynacja schematówWyraźne zachowania intencjonalne; naśladowanie nowych zachowań; transfer intermodalny.
512 – 18Relacje kołowe trzeciego rzęduPoczątek 'eksperymentowania' z zabawami i manipulowaniem przedmiotami.
618 – 24Początki reprezentacji myślowejRozwój użycia symboli w celu reprezentowania przedmiotów i zdarzeń.

Okres wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)

Trwa od 2 do 7 roku życia.

 • myślenie konkretno-wyobrażeniowe (za pomocą obrazów), intuicyjne i impulsywne
 • intensywny rozwój języka
 • rozwój pojęć
 • przyswajanie znaków i symboli
 • rozumowanie oparte na zdarzeniach zewnętrznych (a nie na operacjach logicznych), które cechuje:
 • interioryzacja – przekształcanie czynności faktycznych w umysłowe, a którego przejawami są:
  • odroczone naśladownictwo
  • zabawa symboliczna
  • wyobrażanie sobie – wywoływanie obrazów umysłowych
  • mowa wewnętrzna
 • kształtująca się zdolność do antycypowania przyszłości

Okres operacji konkretnych

Trwa ~ 7 – 11, 12 rok życia.

 • myślenie słowno-logiczne
 • wykształcone pojęcie stałości ilości
 • odwracalność operacji umysłowych
 • przyswojenie pojęć logicznych oraz zdolność do klasyfikacji hierarchicznej
 • brak myślenia abstrakcyjnego
 • możliwość dokonywania kategoryzacji
 • rozumienie relacji

Okres operacji formalnych

Trwa od ~ 12 roku życia

Krytyka tez Piageta dotyczących stadiów rozwoju myślenia, doprowadziła wielu badaczy do wyodrębnienia jeszcze jednego stadium myślenia – stadium myślenia postformalnego . Krytyka ta oparta była zarówno na nowszych rozstrzygnięciach teoretycznych, jak i na danych empirycznych.

Zobacz też

Bibliografia

 • Jean Piaget (1966) Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa, PWN.
 • Jean Piaget (1966) Studia z psychologii dziecka. Warszawa, PWN.
 • Jean Piaget (1972) Strukturalizm. Warszawa, PWN.
 • Jean Piaget, Pierre Oleron i in. (1967) Inteligencja. Warszawa, PWN.
 • Helen Bee (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.


Inne hasła zawierające informacje o "Koncepcja rozwoju intelektualnego":

II wiek ...

Biskup ...

Rak języka ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Grenoble ...

I wiek ...

Dogmat ...

Brno ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Koncepcja rozwoju intelektualnego":

206 Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego (plansza 3) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 2) ...

010. Dzieje Ziemi (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie