Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Komitet Ministrów Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy


Komitet Ministrów Rady Europy jest jedynym organem decyzyjnym Rady Europy . Skupia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Ważne decyzje podejmuje jednomyślnie, przyjęcie nowych członków zatwierdza większością 2/3 głosów, inne bezwzględną.

Komitet Ministrów działa w imieniu całej organizacji, nadzoruje jej działalność, dba o dalszy rozwój. W celu wykonywania swoich zadań może zawierać umowy międzynarodowe oraz wydawać zalecenia rządom państw członkowskich. Nominalnie członkami Komitetu są ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. W tak doniosłym składzie Komitet zbiera się rzadko i rozpatruje wtedy najważniejsze sprawy. Znacznie częściej natomiast organ ten obraduje w składzie stałych zastępców ministrów – w praktyce są to stali przedstawiciele państw akredytowani przy Radzie Europy .

Komitet Ministrów zbiera się raz do roku (w maju lub listopadzie), jednakże zastępcy spotykają się co tydzień. Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych w siedzibie Rady Europy.

Spis treści

Przewodnictwo

Przewodnictwo w Komitecie Ministrów sprawowane jest rotacyjne. Zmiany następują co pół roku (w maju i listopadzie) zgodnie z porządkiem alfabetycznym krajów członkowskich w języku angielskim. Aby zapewnić ciągłość prac kolejnych przewodnictw w 1975 r. po raz pierwszy powołano Prezydium. Od roku 2001 liczy ono sześciu członków: obecnego przewodniczącego Komitetu, dwóch poprzednich przewodniczących i trzech przyszłych przewodniczących. Członkowie Prezydium spotykają się trzy razy w miesiącu, kiedy to zajmują się przeważnie sprawami organizacyjnymi, głównie przygotowaniem posiedzeń zastępców ministrów.

Kompetencje

Kompetencje Komitetu są następujące (wg art 15 Statutu Rady Europy ):

  • „na zlecenie Zgromadzenia Parlamentarnego lub z własnej inicjatywy rozpatruje środki właściwe do realizacji celu Rady Europy, w tym zawieranie konwencji i układów oraz przyjmowanie przez rządy wspólnej polityki odnośnie do określonych spraw.” Podjęte decyzje przedstawia rządom państw członkowskich w formie rekomendacji (akty prawnie niewiążące), bądź są też one przedmiotem umów międzynarodowych (które mają charakter wiążący w stosunków do państw, które je ratyfikują), a także deklaracji i rezolucji;
  • jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie postanowień porozumień i konwencji oraz kontrolę ich przestrzegania;
  • czuwa nad wykonywaniem przez państwa członkowskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ;
  • zaprasza państw kandydujących do przystąpienia do Rady, jednak musi zasięgnąć opinii Zgromadzenia Parlamentarnego , która - choć niewiążąca - zazwyczaj jest przez Komitet przestrzegana;
  • jest zobowiązany do podejmowania decyzji w sprawach wewnętrznych Rady; odpowiada za regulacje dotyczące finansów i administracji: uchwala budżet oraz swój regulamin wewnętrzny.

Komisje

Komitet ma prawo tworzyć komisje, mające charakter doradczy lub techniczny. Komisjom tym podlega około 80 komitetów ekspertów i grup specjalistów. Istnieje także siedemnaście komitetów zarządzających, np. Bioetyki, Ochrony Danych Osobowych i siedem powoływanych ad hoc np. Komitet Ekspertów do Spraw Prawnych Aspektów Azylu Terytorialnego, Uchodźców i Bezpaństwowców.


Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Komitet Ministrów Rady Europy":

Ren ...

Wag ...

Rak języka ...

Czerwony Krzyż ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wincenty Okołowicz ...

Odense ...

Linz ...

I wiek ...

Wiktor Sukiennicki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Komitet Ministrów Rady Europy":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 2) ...

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 1) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie