Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kolegium

kolegium (łac. collegium – grupa równouprawnionych urzędników, kolegów) – nazwa szkoły dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem). W średniowieczu był to zakład związany z uniwersytetem, od XVI wieku określenie stosowane do szkół średnich prowadzonych najczęściej przez zakonników (zakony jezuitów, pijarów, ) lub zgromadzenie kanoników.

Kolegium to także budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów.

Obecnie – pod wpływem anglosaskiego nazewnictwa (college) – mianem kolegium określa się wydział wchodzący w skład uniwersytetu o nieuniwersyteckim profilu kształcenia (np. Collegium Medicum), szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu (np. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej), lub samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (np. Kolegium Europejskie).


Inne hasła zawierające informacje o "kolegium":

Biskup zastępców. W poł. II wieku ustalono, że sukcesja apostolska realizuje się w kolegium biskupów. W ten sposób już w tych wczesnych czasach utrwalił się ...

Studia ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie została upaństwowiona, a później wraz z kościołem przekazana franciszkanom . Gmach klasztoru i kolegium jezuickiego dobudowano po obu stronach kościoła w latach 1761-1768. Samo kolegium ...

Stanisław Hozjusz potrydencką na ziemiach polskich. W 1565 sprowadził do Braniewa jezuitów , którzy zorganizowali kolegium i seminarium duchowne. W 1566 r. po sekularyzacji metropolii ryskiej wystarał ...

Stanisław Konarski znalazł się pod opieką wuja Antoniego Czermińskiego. W 1709 oddany został do kolegium pijarskiego w Piotrkowie , mieście trybunalskim. W 1715 wstąpił do zakonu pijarów ...

Wojciech Bogusławski 24 października 1734 , zm. przed 1770 ), córki Stanisława, podstolego wschowskiego.Kształcił się w kolegium pijarów w Warszawie, od 1770 w Akademii Krakowskiej , w następnym roku ...

Samuel Pepys ...

Aleksandr Suworow ...

Szymon Kossakowski 1741 , zm. 1794 ) – hetman wielki litewski , konfederat barski , targowiczanin .Odbył studia w kolegium jezuitów w Kownie i na uniwersytecie królewieckim . Był bliskim współpracownikiem księcia ...

Habsburgowie Niemieckiej i zacieśnienia kontroli cesarskiej nad książętami niemieckimi. Wprawdzie przewaga katolików w kolegium elektorskim zapewniała władcom Austrii każdorazowo wybór na cesarski tron, ale po ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kolegium":

50. Polska w strukturach międzynarodowych (plansza 17) Europejskiej Polska, jak każde państwo członkowskie, ma prawo do jednego przedstawiciela w kolegium (komisarza), zgodnie z obowiązującą procedurą. Obecnie członkiem Komisji jest Danuta Hubner w ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 13) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie