Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kolegium kardynałów

Kolegium kardynałów

Kolegium kardynałów (Collegium Cardinalium Sanctae Romanae Ecclesiae – Kolegium Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego) jest to ogół kardynałów Kościoła katolickiego , którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem. Kolegium kardynałów zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża. Po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej kolegium to zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża.

Kolegium kardynalskie wywodzi się ze starożytnej rady starszych ( prezbiterium ) kierującej diecezją rzymską pod przewodnictwem Biskupa Rzymskiego. Nazwa "Święte Kolegium Kardynałów" jest udokumentowana od pontyfikatu Eugeniusza III (1145-1153), jednak w owym czasie było ono już dobrze ugruntowaną w strukturach Kościoła instytucją. Proces jej kształtowania trwał wiele stuleci, a począwszy od pontyfikatu Leona IX (1049-1054) nabrał szczególnej dynamiki.

Obecnie niemal wszyscy kardynałowie są biskupami . Jeśli nowo mianowany kardynał nie posiadałby święceń biskupich, powinien przyjąć sakrę biskupią; nominowani w podeszłym wieku kardynałowie są niekiedy zwalniani od obowiązku przyjęcia sakry (np. w 2001 o. Avery Dulles i w 2003 o. Tomáš Špidlík ).

Zgodnie z tradycją wyróżnia się trzy stopnie kardynałów:

  • kardynałowie biskupi (tytularni zwierzchnicy podmiejskich diecezji Rzymu – Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto i Velletri-Segni oraz zaliczeni do kolegium kardynalskiego patriarchowie kościołów wschodnich),
  • kardynałowie prezbiterzy (są to biskupi diecezjalni podniesieni do godności kardynała, jako tytuł otrzymali od papieża jeden z kościołów rzymskich)
  • kardynałowie diakoni (jako tytuł otrzymali jedną z diakonii rzymskich, są to przeważnie urzędnicy kurii rzymskiej).

Na czele kolegium kardynalskiego jako pierwszy wśród równych stoi jego dziekan. Funkcja dziekana Kolegium kardynalskiego jest związana z godnością kardynała-biskupa Ostii (w latach 2002 - 2005 kardynał Joseph Ratzinger , obecnie kardynał Angelo Sodano ). Z chwilą wakansu dziekan wybierany jest przez kardynałów biskupów (mających tytuły diecezji podmiejskich), zebranych pod przewodnictwem subdziekana (lub – gdy go nie ma – najstarszego z kardynałów biskupów) i przedstawiany do zatwierdzenia papieżowi. Podobnie dokonuje się, pod przewodnictwem dziekana, wyboru subdziekana. Ważną rolę w kolegium kardynalskim obok dziekana odgrywają: kamerling oraz protodiakon .

Spis treści

Członkowie kolegium kardynałów

Poniżej znajduje się pełna lista kardynałów wchodzących obecnie w skład kolegium, krótko po wyborze papieża Benedykta XVI . Obok imienia każdego kardynała znajduje się jego data urodzenia – jedynie kardynałowie, którzy mają mniej niż 80 lat mogą uczestniczyć w konklawe (nazwiska kardynałów elektorów zostały wytłuszczone). Obecnie jest 179 kardynałów, spośród których 102 posiada prawo uczestniczenia w konklawe.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2010 .

Kardynałowie biskupi

Biskupi siedmiu diecezji Rzymu

Kanoniczni patriarchowie

Kardynałowie prezbiterzy

Wybrani przez Pawła VI

Od 28 kwietnia 1969

Od 5 marca 1973

Od 24 maja 1976

Wybrani przez Jana Pawła II

Od 30 czerwca 1979

Od 2 lutego 1983

Od 25 maja 1985

Od 28 czerwca 1988

Od 28 czerwca 1991

Od 26 listopada 1994

Od 21 lutego 1998

Od 21 lutego 2001

Od 21 października 2003

Wybrani przez Benedykta XVI

Od 24 marca 2006

Od 24 listopada 2007

Kardynałowie diakoni

Od 21 lutego 2001

Od 21 października 2003

Kreowani przez Benedykta XVI

Od 24 marca 2006

Od 24 listopada 2007

Kardynałowie nominaci

20 października 2010 Benedykt XVI ogłosił zwołanie na 20 listopada konsystorzu i podał do publicznej wiadomości nazwiska 24 nominatów, którzy zostaną wówczas kreowani kardynałami. Są to:

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kolegium kardynałów":

Biskup ...

Studia ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Stanisław Hozjusz ...

Stanisław Konarski ...

Wojciech Bogusławski ...

Samuel Pepys ...

Aleksandr Suworow ...

Szymon Kossakowski ...

Habsburgowie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kolegium kardynałów":

50. Polska w strukturach międzynarodowych (plansza 17) ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 13) ...

014. Nowe państwa Europy Zachodniej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie