Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Koenzym A

Koenzym A

Struktura koenzymu A: 1: (3'-fosforyboza lub rybozo-3-fosforan i adenina ) - adenozyna 2: pirofosforan; 1+2: 3'-phosphoryliertes-Adenosindiphosphat 3: kwas pantoinowy, kwas dihydroksy-dimetylo-butanowy 4: β-alanina 3+4: kwas pantotenowy 5: β-merkaptoetyloamina, merkaptoetanoloamina, tioetanoloamina, cysteamina 3+4+5: Pantethein
Wzór strukturalny koenzymu A, wzór sumaryczny: C21H36N7O16P3S
Model koenzymu A
Wzór strukturalny Acetyl-CoA
Model 3D koenzymu

Koenzym A (w skrócie CoA, czasem CoASH w celu uwidocznienia niepodstawionej grupy tiolowej ) - związek organiczny powstający w organizmie z adenozynotrifosforanu , pantotenianu oraz β-merkaptoetyloaminy , służący jako przenośnik grup acylowych . Cząsteczkę koenzymu A związaną z resztą acylową nazywa się acylokoenzymem A (acylo-CoA). Najważniejszym z takich połączeń jest acetylokoenzym A (acetyl-CoA).

Acylo-CoA i Acetylo-CoA

Acylo-CoA czyli acylokoenzym A to połączenie koenzymu A z resztą acylową umożliwiające jej transport w organizmie. Acylo-CoA powstaje w wyniku acylowania grupy tiolowej CoA:

CoASH + RCOOH → CoAS~COR + H2O

Najważniejszym przykładem takiego połączenia jest acetylokoenzym A (Acetyl-CoA), tzw. aktywny octan - produkt acetylowania koenzymu A uczestniczący w wielu przemianach zachodzących w organizmie, np. w cyklu kwasu cytrynowego .

Acetylo-CoA odgrywa kluczową rolę w metabolizmie . Składa się z grupy octanowej (acylowej -COCH3) związanej kowalencyjnie z koenzymem A. Uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydów w Cyklu Krebsa , w syntezie kwasów tłuszczowych oraz w syntezie steroidów .

Tworzenie acetylo-CoA w mitochondriach

Pirogronian po wejściu do mitochondriów może ulec utlenieniu do CO2 i H2O (w cyklu kwasów trójkarboksylowych ) bądź być wykorzystany do syntezy kwasów lub innych związków. Uprzednio jednak musi ulec utleniającej dekarboksylacji , tworząc "aktywny octan" - acetylo-CoA.

pirogronian + NAD + + CoA → acetylo-CoA + NADH + H+ + CO2
ΔG°= -33,5 kJ (-8,0 kcal/mol)

Faktyczny mechanizm reakcji jest znacznie bardziej złożony. W katalizującym kompleksie uczestniczą trzy enzymy główne (dehydrogenaza pirogronianowa, transacylaza liponianowa, dehydrogenaza liponianowa), pięć koenzymów ( pirofosforan tiaminy , kwas liponowy , NAD+, FAD , CoA) oraz dwa enzymy regulujące ( kinaza i fosfataza dehydrogenazy pirogronianowej).

Przebieg procesu zależy od stanu energetycznego komórki. Przy wysokim stężeniu ATP dehydrogenaza pirogronianowa przy udziale odpowiedniej kinazy przechodzi w nieaktywną formę ufosforylowaną, dzięki czemu cały proces ulega zahamowaniu. Przy niskim stężeniu ATP , o wysokim ADP oraz Ca2+ następuje pod wpływem swoistej fosfatazy defosforylacja dehydrogenazy pirogronianowej, z utworzeniem formy aktywnej enzymu.

Proces utleniającej dekarboksylacji α-ketokwasów jest źródłem czterech wiązań wysokoenergetycznych . Trzy tworzone są podczas utleniania poprzez łańcuch oddechowy powstałego NADH. Czwarte, powstałe na poziomie substratu zmagazynowane jest w postaci ~S-CoA. Przy dekarboksylacji pirogronianu wiązanie to nie jest źródłem ATP, jest jednak wykorzystywane w procesach syntezy. Proces utleniającej dekarboksylacji pirogronianu jest nieodwracalny.

Bibliografia

  • Utlenianie kwasów tłuszczowych: ketogeneza. W: Harold A. Harper, Victor W. Rodwell, Peter A. Mayes Biochemia Harpera wyd. PZWL


Inne hasła zawierające informacje o "Koenzym A":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Ryboza ...

Cykl kwasu cytrynowego ...

Łańcuch oddechowy ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Koenzym A PantetheinWzór strukturalny koenzymu A, wzór sumaryczny: C21H36N7O16P3SModel koenzymu AWzór strukturalny Acetyl-CoAModel 3D koenzymuKoenzym A (w skrócie CoA, czasem CoASH w celu uwidocznienia niepodstawionej grupy ...

Wiązanie peptydowe ...

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy ...

Dekarboksylacja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Koenzym A":

Enzymy - chemiczne regulatory reakcji, część I (plansza 11) ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.1 (plansza 23) ...

Enzymy - chemiczne regulatory reakcji, część I (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie