Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Katakana

Katakana

Katakana ( jap. かたかな, カタカナ, 片仮名) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana . Drugim z nich jest hiragana . Każdemu znakowi katakana odpowiada znak hiragana .

Katakana jest używana głównie do zapisywania:

  • nazw własnych pochodzenia obcego;
  • słownictwa zapożyczonego z języków zachodnich ( gairaigo );
  • wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. ヒー (hii) oznaczające westchnięcie);
  • nazw zoologicznych i botanicznych;
  • podkreśleń, nacisków (w języku polskim używamy czcionki pochyłej, spacjowania albo wytłuszczenia).

Tabela znaków katakany:

Końcowe samogłoskiSamodzielne samogłoskiK-S-T-N-H-M-Y-R-W-
-A
-I
-U
-E
-O
N na końcu sylaby

Znaki

Poniżej znajduje się tabela znaków katakana (wymagane japońskie czcionki) oraz ich odczytanie w transkrypcji Hepburna , znaki zaznaczone na czerwono nie są obecnie używane. Zobacz uwagi co do wymowy w artykule głównym kana .

ア aイ iウ uエ eオ o(ya)(yu)(yo)
カ kaキ kiク kuケ keコ koキャ kyaキュ kyuキョ kyo
サ saシ shiス suセ seソ soシャ shaシュ shuショ sho
タ taチ chiツ tsuテ teト toチャ chaチュ chuチョ cho
ナ naニ niヌ nuネ neノ noニャ nyaニュ nyuニョ nyo
ハ haヒ hiフ fuヘ heホ hoヒャ hyaヒュ hyuヒョ hyo
マ maミ miム muメ meモ moミャ myaミュ myuミョ myo
ヤ yaユ yuヨ yo
ラ raリ riル ruレ reロ roリャ ryaリュ ryuリョ ryo
ワ waヰ wiヱ weヲ wo
ン n
ガ gaギ giグ guゲ geゴ goギャ gyaギュ gyuギョ gyo
ザ zaジ jiズ zuゼ zeゾ zoジャ jaジュ juジョ jo
ダ daヂ (ji)ヅ (zu)デ deド doヂャ (ja)ヂュ (ju)ヂョ (jo)
バ baビ biブ buベ beボ boビャ byaビュ byuビョ byo
パ paピ piプ puペ peポ poピャ pyaピュ pyuピョ pyo

Poniżej znajdują się znaki katakana, używane dla reprezentacji dźwięków pochodzących z innych języków.

イェ ye
ウィ wiウェ weウォ wo
ヷ vaヸ viヹ veヺ vo
ヴァ vaヴィ viヴ vuヴェ veヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ tiトゥ tu
テュ tyu
ディ diドゥ du
デュ dyu
ツァ tsaツィ tsiツェ tseツォ tso
ファ faフィ fiフェ feフォ fo
フュ fyu

Pochodzenie

Katakana

Katakana została stworzona z elementów chińskich znaków w celu zapisu ich japońskiej wymowy. Na przykład znak カ pochodzi z lewej części znaku 加 (ka). Odczytanie wymowy znaku nie ma nic wspólnego z odczytaniem jego znaczenia. Rysunek obok przedstawia znaki katakana i odpowiadające im znaki kanji .

Zobacz teżInne hasła zawierające informacje o "Katakana":

Kana (pismo) ...

Sylabariusz ...

Wampir ...

Żywioły żywioł ognia -->Katon*(*) -> Nazwy podane w sylabariuszu Romaji. Nazwy w sylabariuszu Katakana podane są na górze strony.(**) -> Nazwy podane w sylabariuszu Romaji ...

Język japoński ...

Kanji ...

Nüshu ...

Katakana Katakana ( jap. かたかな, カタカナ, 片仮名, Katakana) – jeden z dwóch japońskich systemów ...

Hiragana ...

Man'yōgana ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Katakana":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie