Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Karelia

Karelia - (ros. Карелия, karel. i fiń. Karjala); oficjalna nazwa Republika Karelii (w urzędowym na terenie kraju języku rosyjskim - Республика Карелия - Riespublika Karielija, w niebędących urzędowymi językach rdzennych mieszkańców - karelskim Karjalan tazavaldu, fińskim - Karjalan tasavalta) – autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.

Położenie

Karelia położona jest w północnej Europie, między Morzem Białym a Finlandią, na północnym zachodzie europejskiej części Rosji, na wschodzie obszaru określanego niekiedy jako Międzymorze Fińsko-Karelskie.

Na zachodzie Karelia posiada 723 km. granicę z Finlandią. Wewnątrz Federacji Rosyjskiej kraj graniczy na południu z obwodem leningradzkim i obwodem wołogodzkim, na północy z obwodem murmańskim, zaś na wschodzie z obwodem archangielskim. Część granic Karelii stanowią zbiorniki wodne: na wschodzie kraju znajduje się Morze Białe (linia brzegowa w Karelii ma 630 km długości), na południu - Jezioro Ładoga i Jezioro Onega.

Rozciągłość kraju z północy na południe wynosi 660 km, a ze wschodu na zachód - 424 km.

Historycznie Karelia obejmowała nieco większe terytorium, poza powierzchnią obecnej republiki składały się na nie także pewne obszary wchodzące obecnie w skład Finlandii i Rosji właściwej, a południowy skrawek kraju, zwany Przesmykiem Karelskim sięgał Morza Bałtyckiego.

Geologia

Gleby

Karelskie gleby należą do mało urodzajnych. Na terenie kraju przeważają gleby bielicowe i brunatne, które rozwinęły się na podłożu gliniastym i piaszczystym.

Stratygrafia

Pod względem geologicznym obszar Karelii należy do najstarszej części Europy - tarczy fennoskandzkiej (bałtyckiej). Obszar ten zbudowany jest w głównej mierze ze skał prekambryjskich: granitów, gnejsów i łupków. Całość została silnie przekształcona przez lodowiec.

Demografia

Spadek liczby ludności

Liczba mieszkańców Karelii, podobnie jak całej Rosji zmniejsza się. Proces ten w Karelii zaczął się wcześniej niż w reszcie Federacji Rosyjskiej, bo już na początku lat 90 i przybrał większe rozmiary. Od 1989 r. liczba mieszkańców spadła o 12,5% (w całej Rosji - o ok. 3%). Jest to spowodowane niskim poziomem przyrostu naturalnego oraz emigracją części ludności: Rosjanie wyjeżdżają do dużych miast położonych w Rosji właściwej, głównie Sankt Petersburga i Moskwy, a Karelowie - do Finlandii.

W 2005 roku kraj zamieszkiwało 703.080 osób, co oznacza, iż od spisu powszechnego z 2002 r. populacja Republiki zmniejszyła się o ponad 13 tys. ludzi (tj. ponad 1,8%). W 2006 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się do 697.500.

Duża różnica w liczbie ludności pomiędzy rokiem 2001 (761,8 tys. osób) a rokiem 2002 (716,3 tys) jest wynikiem przeprowadzenia w Rosji spisu powszechnego, który zweryfikował faktyczną wielkość populacji. W rzeczywistości bowiem ów ubytek wykazany w latach 2001-2002 powstawał stopniowo w okresie wcześniejszym, jednak nie odnotowały go oficjalne statystyki.

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie kraju średnio wynosi 4,1 os./km², jednak istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. I tak w okolicach miast jest to kilkaset os./km², zaś w rejonach północnych 1 osoba przypada na kilka - kilkanaście km². Blisko 40% całej populacji zamieszkuje stolicę kraju - Pietrozawodsk.


Inne hasła zawierające informacje o "Karelia":

Kraina historyczna ...

Iwan Proskurow ...

Wojna domowa w Rosji ...

Karelo-Fińska Socjalistyczna Republika Radziecka ...

Wojna zimowa (1939-1940) ...

Onega (jezioro) ...

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka ...

1495 ...

Atak Niemiec na ZSRR ...

Terytoria autonomiczne na świecie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Karelia":

114 b Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 12) ...

215b Działania zbrojne w latach 1941-1945 (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie