Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kaplica królowej Zofii na Wawelu

Kaplica królowej Zofii na Wawelu

Kaplica Trójcy Świętej w Krakowie
nr rej. A7 (nr rej. wzgórza wawelskiego )

Kaplica Trójcy Świętej (z lewej, poniżej wieży)
Zbudowano 14311433
Data poświęceniaok. 1432
Wyznanie Łaciński Kościół katolicki
ParafiaParafia archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie
Rodzaj Kaplica publiczna
Wezwanie Trójcy Świętej
Buduleccegła
Obecnieistnieje

Kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej, zwana królowej Zofii oraz Seminaryjskąrzymskokatolicka świątynia o charakterze zabytkowym , należąca do parafii archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie [1]. Jest jedną z kaplic publicznych bazyliki archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie na Wawelu . Znajduje się przy zachodnim końcu nawy północnej. Po lewej stronie kaplicy usytuowane jest jedno z wejść do katedry.

Spis treści

Historia

Obiekt postał w latach 14311432 sumptem królowej Zofii Holszańskiej . Ruscy malarze pokryli wówczas ściany i sklepienie polichromią . Do kaplicy ufundowano również prebendę oraz zaopatrzono ją w paramenty liturgiczne. W 1. połowie XVI w. wzniesiono nowy ołtarz sumptem kanonika katedralnego Jakuba Wedelskiego – tzw. Ołtarz Zatorski[2]. Kaplicę przebudowano w XVII w. na mauzoleum dla bpa Piotra Tylickiego , zachowując rusko-bizantyjskie malowidła. Do prac przystąpiono w 1613 r. Kierował nimi krakowski jezuita ks. Fryderyk Szembek. Wówczas postawiono biskupowi marmurowy pomnik nagrobny, którego niezadowolony Tylicki kazał poprawić królewskim mularzom i kamiennikom. Ponadto do kaplicy wstawiono złocone stalle i ołtarz (na lewo od wejścia) z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, malowanego na miedzianej blasze, ujętego w kolumny . W zwieńczeniu retabulum przedstawiono Madonnę Bolesną. Ponadto po bokach zawieszono cztery obrazy miedziane, wyobrażające Mękę Pańską . Natomiast na prawo od wejścia ustawiono ołtarz, z przedstawieniem Trójcy Świętej. Przedsięwzięcie zakończono w 1615 r., płacąc za całość 5500 złp . Tego samego roku biskup Tylicki erygował fundację dla altarysty . W 1830 r. ustawiono pomnik hrabiego Włodzimierza Potockiego , dłuta Bertela Thorvaldsena , stworzony nakładem żony hrabiego – Tekli Potockiej z Sanguszków. W latach 18361844 obiekt gruntownie przekształcono sumptem Anny Potockiej z Tyszkiewiczów , którą kierował Franciszek Maria Lanci . W tym czasie ustawiono marmurowy nagrobek fundatorki, dłuta Adama Tadoliniego i Luigi Pampaloniego (figurka modlącej się dziewczynki) oraz popiersie matki Anny Potockiej – Konstancji Tyszkiewicz z Poniatowskich z ok. 1792 r., dłuta Dominika Cardelliego. Ostatnie zmiany dokonano w latach 18991904 , opierając się na projekcie Sławomira Odrzywolskiego . Wtedy to kaplicę nakryto nowym sklepieniem neogotyckim ( 1900 ). Z tego okresu pochodzą także witraże i nowa polichromia Włodzimierza Tetmajera ( 1902 – 1904) oraz krata .

Architektura

Posąg Włodzimierza Potockiego dłuta Bertela Thorvaldsena

Obiekt wybudowano w stylu gotyckim z kamiennych cegły. Bryłę kaplicy tworzy podstawa na kwadratowym rzucie. Elewacja pokryta jest kamiennym laskowaniem , wykonanym z piaskowca . Dwa naroża zdobią pinakle . Do wnętrza prowadzi neogotycka krata. Pokrywająca ściany polichromia przedstawia wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej , Ostrobramskiej , Berdyczowskiej i Kalwaryjskiej oraz zaślubiny królowej Zofii Holszańskiej z Władysławem Jagiełłą i tą królową jako wdowę, z synami Władysławem i Kazimierzem . Przy ścianie wschodniej, na prawo od wejścia, umieszczono posąg Włodzimierza Potockiego , wykonany z białego marmuru kararyjskiego. Rzeźba stoi na profilowanym cokole , na którym umieszczono płaskorzeźbę Geniusza Śmierci (z przodu) oraz napis: Włodzimierz Potocki urodzony w Tulczynie dnia 10 Lutego 1789 zmarły w Krakowie dnia 8 Kwietnia 1812 ROKU (po prawej). Sam Potocki ukazany jest w stroju rzymskiego żołnierza. Przy nim znajduje się zbroja i hełm żołnierski. Ścianie północnej zajmuje natomiast płyta nagrobna biskupa Tylickiego w obramieniu z 1900  r. Ukazuje ona modlącego się zmarłego przed ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem. Pod nią płyta grobowa królowej Zofii. Przy ścianę zachodnią umiejscowiono nagrobek Anny z Tyszkiewiczów z białego marmuru. Zmarłą wyobraża klasycystyczna płaskorzeźba z przodu nagrobka, ujęta w neogotycką ramę. Powyżej wizerunku fundatorki, na środku znajduje się kartusz z herbami Łabędź i Leliwa . Nad kartuszem profilowany postument z klęczącą figurką modlącej się dziewczynki. Ołtarz przy ścianie południowej składa się z mensy z białego marmuru. Pośrodku kartusz z herbami Łabędź i Leliwa, flankowany dwoma pilastrami toskańskimi . Na mensie spoczywa rzeźba Matki Boskiej. Obok popiersie Konstancji Tyszkiewiczowej. Na sklepieniu polichromia ukazuje m.in. św. Kingę z Bolesławem Wstydliwym , św. Jadwigę Śląską , z Przemysławem II i Władysławem I Łokietkiem , św. Wojciecha z Mieszkiem I , Bolesławem I Chrobrym i Dobrawą Przemyślidką , św. Jadwigę Andegaweńską , Władysława II Jagiełłę , Zygmunta I Starego , Zygmunta II Augusta , Stefana Batorego , Władysława IV Wazę , Jana II Kazimierza Wazę , Jana III Sobieskiego , Mikołaja Kopernika , Jana Kochanowskiego , Tadeusza Kościuszkę , Adama Mickiewicza i innych.

Zobacz też

Polichromia sklepienia pędzla Włodzimierza Tetmajera
  • Ołtarz Zatorski

Przypisy

  1. KRAKÓW – WAWEL, Archidiecezja Krakowska (online). [dostęp: 5 sierpnia 2009] Dostępny w World Wide Web: http://www.diecezja.pl/pl/parafie/984-krakow-wawel
  2. Lapidarium. Detale architektoniczne. Zamek Królewski na Wawelu (online). [dostęp: 5 sierpnia 2009] Dostępny w World Wide Web: http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=89

Bibliografia

  • Czyżewski, Krzysztof J., Królewska Katedra na Wawelu. Przewodnik. Wydanie poprawione. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 2002.
  • Kuczman, Kazimierz. Wzgórze wawelskie. Przewodnik. Wydanie drugie. Kraków 1988.
  • Rożek, Michał. Krakowska katedra na Wawelu. Przewodnik dla zwiedzających. Wydanie trzecie. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 1989.
  • Rożek M., Katedra Wawelska w XVII wieku. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1980.


Inne hasła zawierające informacje o "Kaplica królowej Zofii na Wawelu":

Dziady (zwyczaj) ...

Biegun północny ...

Mieszko II Lambert ...

Tampere ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

1398 ...

Kopiec Kościuszki ...

Stanisław Hozjusz ...

Zbór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kaplica królowej Zofii na Wawelu":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 4) ...

106 Walka o hegemonię w Europie w XVI w. (plansza 17) ...

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie