Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kapituła

kapituła - organ kolegialny w Kościele katolickim, złożony z duchownych.

Występują różne typy kapituł:

  • Kapituła zakonna - kolegialny organ władzy w zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Wyróżnia się różne rodzaje kapituł ze względu na czas zawiązywania, cel czy rangę. Najważniejszą z nich jest kapituła generalna (u jezuitów kongregacja generalna) - najwyższa po papieżu władza danego zakonu, zwoływana np. w celu wyboru nowego przełożonego lub regularnie, co kilka lat w celu omówienia ważnych spraw zakonu. Zgromadzenie przełożonych klasztorów i delegatów z prowincji zakonnej, czyli z określonego kraju lub obszaru, nosi nazwę kapituła prowincjalna. Najniższy szczebel to kapituła domu zakonnego, do której należą zakonnicy danego klasztoru po złożonych ślubach zakonnych, czasowych lub wieczystych, zależnie od reguły.
  • Kapituła katedralna - kolegium kanoników przy kościele biskupim (katedrze), rada przyboczna biskupa, która od XII w. obierała biskupów. Przywilej wyboru biskupa pozostał w niektórych diecezjach, a kandydata uznaje i zatwierdza papież. Po śmierci lub ustąpieniu biskupa kapituła wybierała administratora diecezji, zwanego wikariuszem kapitulnym; wprawdzie Kodeks Prawa Kanonicznego w 1983 zniósł te uprawnienia, ale w nielicznych diecezjach przywilej ten pozostał. Zobacz np. kapituła warmińska.
  • Kapituła kolegiacka - kolegium kanoników przy kolegiacie - wyróżnionym co do ważności kościele w diecezji (kolegiat może być w diecezji kilka). Kapituła kolegiacka ma charakter wyłącznie tytularny.Czasem wykonuje czy patronuje nad dziełami w danym rejonie. Zobacz np. warmińska kapituła kolegiacka.


Inne hasła zawierające informacje o "kapituła":

Order Orła Białego Orła Białego[8]. W związku z tym faktem i ze śmiercią Zbigniewa Religi kapituła miała dwuosobowy wakat. 16 września 2009 prezydent powołał w skład Kapituły Jana ...

Zakon Kaznodziejski ...

Jacek Urban ...

Protonotariusz apostolski ...

Prałat obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji , w której istnieje kapituła .Praelatus nullius – sprawujący władzę na terytorium wyłączonym spod jurysdykcji biskupa (np. ...

1322 ...

Andrzej Zebrzydowski ...

Fryderyk Jagiellończyk potwierdzony przez papieża. Ojciec dążył do zapewnienia mu także biskupstwa warmińskiego , jednak kapituła warmińska ubiegła króla, wybierając w 1489 Łukasza Watzenrodego .Działał na rzecz objęcia ...

Kaplica Zadzika na Wawelu ...

Kaplica Gamrata na Wawelu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kapituła":

037 Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej (plansza 17) ...

037 Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej (plansza 6) ...

204. Krainy geograficzne Polski. Pojezierza Polskie (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie