Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kancelaria

kancelaria - terminem określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym). W terminologii archiwalnej kancelaria jest terminem wieloznacznym:

  • w szerokim rozumieniu za kancelarię można uznać wszystkie komórki organizacyjne twórcy zespołu wytwarzające akta
  • jest to również komórka lub zespół komórek organizacyjnych jednostki powołany wyłącznie do pełnienia czynności aktotwórczych formalnych - związanych z przyjęciem i rejestracją pism wpływających, przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania instytucji, prowadzeniem akt spraw, przygotowywaniem czystopisów i ekspedycją pism na zewnątrz.
  • termin ten bywa używany zamiennie z terminem system kancelaryjny, który oznacza określony sposób tworzenia dokumentacji, mówimy więc na przykład o kancelarii staropolskiej, rosyjskiej, pruskiej, o kancelarii akt spraw.
  • jest to również pomieszczenie biurowe przeznaczone dla kancelarii w znaczeniu komórki organizacyjnej, jest to zatem fizyczne miejsce wykonywania czynności kancelaryjnych.

Kancelaria tajna

jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, w której są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" lub stanowiące tajemnicę państwową. Jest komórką organizacyjną podległą bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie takich dokumentów uprawnionym osobom. Kancelaria tajna powinna być zorganizowana w wyodrębnionym pomieszczeniu, zabezpieczonym adekwatnymi środkami ochrony fizycznej i może być obsługiwana jedynie przez pracowników pionu ochrony.


Inne hasła zawierające informacje o "kancelaria":

Straż Praw ministrów. Ministrowie mogli być pociągnięci do odpowiedzialności przez Sejm.Ministrowi pieczęci była podporządkowana kancelaria ds. zagranicznych. Natomiast kancelaria ds. interesów wewnętrznych obsługiwała zarówno Straż Praw, ...

Tadeusz Pieronek ...

Masakry więzienne NKWD 1941 r. Więźniowie, opuszczając gmach więzienia, podpalili wewnętrzny budynek, w którym mieściła się kancelaria więzienna aby zniszczyć akta, nie chcąc, by dostały się w ręce ...

Hetmańszczyzna ...

Smiersz – mł. lejtnanci bezpieczeństwa państwowegośledczy Wydziału Specjalnego Dywizji – mł. lejtnant bezpieczeństwa państwowegokancelaria oraz jej personel: pisarze, sekretarki, tłumaczepluton ochrony – z reguły wydzielony ...

Brygidki (więzienie) r. Więźniowie, opuszczając gmach więzienia, podpalili wewnętrzny budynek, w którym mieściła się kancelaria więzienna aby zniszczyć akta, nie chcąc, by dostały się w ręce ...

I Zarząd Główny KGB Jakow Dawitian.Tuż po utworzeniu INO struktura organizacyjna była dość prosta, składała się m.in:naczelnikkancelariawydział agenturalnywydział zagranicznybiuro wiz W skrócieOgromne zmiany w nazwach zwłaszcza w latach ...

Polska Akademia Nauk ...

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ...

Łotwa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kancelaria":

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 12) ...

041 Kultura późnego średniowiecza w Europie (plansza 16) ...

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie