Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kamieniołom

Kamieniołom

Fragment najgłębszego w Polsce kamieniołomu w Strzelinie
Kamieniołom w Wysoczanach
Kamieniołom w Wysoczanach

Kamieniołomkopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego (skały zwięzłej o dużej twardości). Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi wydobywającymi skały sypkie ( piaskownie , żwirownie ). Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości ( węgiel brunatny , glinka ogniotrwała ) czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek . W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit , bazalt , wapień , piaskowiec , marmur , melafir , sjenit .

Eksploatację w kamieniołomach można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie:

  • w celu pozyskania bloków skalnych, z których produkuje się następnie foremne elementy kamienne ( kostka brukowa , krawężniki , płyty kamienne) – do takiej eksploatacji nadają się wyłącznie złoża o odpowiedniej bloczności;
  • do produkcji kruszyw łamanych ( grys , kliniec , tłuczeń ).

Głównym sposobem urabiania surowców skalnych jest użycie materiału wybuchowego , którego ładunki umieszcza się we wcześniej odwierconych otworach. Dla pozyskania bloków skalnych stosuje się otwory o małej średnicy (24-42 mm) i niewielkiej długości (do 8 m), rozmieszczone w niewielkiej odległości od siebie (do 0,5 m), gdyż głównym celem jest jedynie odspojenie fragmentu skały od calizny . Następnie blok jest cięty przy pomocy pił diamentowych, palników termicznych lub łuparek , a uzyskane elementy foremne poddawane dalszej obróbce ( szlifowanie , groszkowanie, polerowanie , płomieniowanie). W sytuacji produkowania kruszyw łamanych stosuje się większą ilość materiału wybuchowego – dłuższe otwory strzałowe (10-24 m) o większej średnicy (64-105 mm) rozmieszczone w większych odległościach od siebie (2-3,5 m), nawet w trzech rzędach. Takie postępowanie, oprócz urobienia odpowiedniej ilości skał, ma również za zadanie zapewnić wstępne ich rozdrobnienie. Materiał skalny jest następnie przy pomocy koparek lub ładowarek ładowany na wozidła technologiczne (wywrotki kopalniane), które dostarczają go do zakładu przeróbczego. Tam zostaje on skruszony przy pomocy kruszarek i rozsiany przez układ przesiewaczy na poszczególne frakcje .

Największym zagrożeniem naturalnym występującym w kamieniołomach (poza osuwiskowym i związanym z obrywaniem się skał) jest zagrożenie wodne, związane z możliwością zalania wyrobiska wodami podziemnymi lub opadowymi. Dlatego też istnieje stała konieczność wypompowywania wody napływającej do rząpia . Po wyczerpaniu się złoża i zakończeniu eksploatacji zaprzestaje się odwadniania wyrobiska, co najczęściej powoduje jego powolne zalewanie, wskutek podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych . Jest to najprostszy i najczęściej stosowany kierunek rekultywacji , jeśli tylko warunki naturalne na to pozwalają.


Inne hasła zawierające informacje o "Kamieniołom":

Kopalnia odkrywkowa ...

Autonomiczna Republika Krymu ...

Polska Klasyfikacja Działalności ...

Roztocze Wschodnie ...

Mevasseret Syjon ...

Bornholm ...

Jaworzno wodne jak: Sosina Tarka (nazwa nawiązująca do porastającej niegdyś ten obszar Śliwy ) Łęg Belnik Dolomit – zalany Kamieniołom.Zalewisko DemografiaWśród mieszkańców miasta: 18,8% to dzieci i młodzież do 19 lat, ...

Ogrodzieniec do miasta przylega znaczny kompleks leśny, od północy złoża wapienne oraz nieczynny Kamieniołom eksploatowany kiedyś przez cementownię Wiek, od północnego zachodu łąki przechodzące w ...

Thingstätte ...

Dinozaury ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kamieniołom":

206. Krainy geograficzne Polski. Wyżyny Polskie (plansza 12) wielu miejscach, wskutek zapadnięcia się wyeksploatowanych chodników kopalnianych lub wydobywania skał w Kamieniołomach, powstają w terenie formy wklęsłe (wyrobiska, zapadliska, rowy). ...

206. Krainy geograficzne Polski. Wyżyny Polskie (plansza 7) ten fakt na podstawie obserwacji fałdów występujących w podłożu, widocznych w licznych Kamieniołomach. Wysokie początkowo góry zostały zrównane przez czynniki niszczące, a potem ponownie ...

113. Siedem Cudów Świata – część 2 (plansza 7) 118 lat później) Artemizjon ostatecznie stracił swoje znaczenie. Wykorzystywany był jeszcze jako Kamieniołom. Archeolodzy zaczęli w połowie XIX wieku szukać świątyni Artemidy. Skarb Artemidy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie