Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kambr

Kambr

Okres poprzedzającyOkres omawianyOkres następny
ediakar kambr ordowik
tabela stratygraficzna

Kambr ( ang. Cambrian)


← mln lat temu
Kambr
← 4,6 mld
Kambr
542
48844441635929925120014565
NG
23
Cz
2


System kambryjski wydzielił Adam Sedgwick w 1835 roku. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy WaliiCambria, gdyż tam skały kambryjskie poznane zostały najwcześniej.

Spis treści

Wydarzenia

Pod koniec kambru doszło do pierwszych, słabych jeszcze, faz orogenezy kaledońskiej . Ruchy górotwórcze doprowadziły do podniesienia się dna morza, wypiętrzenia znacznych terenów ponad poziom wody i silnej denudacji np. na obszarze basenu świętokrzyskiego.

Fauna

Od tego okresu zaczynają obficie występować skamieniałości strukturalne zwierząt morskich, których linie rozwojowe rozdzieliły się znacznie wcześniej, na co wskazują badania genetyczne. To nagłe pojawienie się różnorodności życia zwierzęcego zostało nazwane eksplozją kambryjską . W czasie kambru miało miejsce kilka masowych wymierań , przyczyny których nie są do końca znane.

Największe znaczenie stratygraficzne jako skamieniałości przewodnie mają morskie stawonogitrylobity , będące w kambrze bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt. Przedstawiciele szkarłupni odgrywają podrzędną rolę. Ze zwierząt jednokomórkowych tego okresu znane są otwornice zlepieńcowate, żyjące na dnie mórz. Niewielkie znaczenie stratygraficzne mają gąbki .

Archeocjaty odgrywają ważną rolę skałotwórczą i jako skamieniałości przewodnie mają dość spore znaczenie. W skałach dolnokambryjskich spotyka się ślady żerowania pierścienic . Licznie występują ramienionogi , głównie bezzawiasowe. Pewne znaczenie stratygraficzne z mięczaków mają jednotarczowce , hiolity i ślimaki .

Flora

Świat roślinny reprezentowany jest tylko przez glony (np. Callenia). Regionalne znaczenie stratygraficzne mają akritarchy, skamieniałości uważanych za cysty jednokomórkowych organizmów morskich lub morskich glonów.

Mapa

Kopaliny użyteczne

W skałach wieku kambryjskiego na świecie znane są złoża:

W Polsce znane są niewielkie złoża ropy naftowej w obniżeniu perybałtyckim. W Górach Świętokrzyskich eksploatowane są surowce skalne wieku kambryjskiego – piaskowce kwarcytowe . W Sudetach natomiast eksploatowane są na potrzeby przemysłu wapienniczego dolnokambryjskie wapienie wojcieszowskie, których wiek został potwierdzony przez znaleziska archeocjatów [1].

Kambr na obszarze Polski

W kambrze duże obszary Polski zalane były przez morza. Na ich dnie powstały prawie wyłącznie osady piaszczyste, mułowcowe i ilaste, natomiast w Polsce skały węglanowe (wieku prawdopodobnie z pogranicza prekambru i kambru) są wyjątkowo rzadkie i na powierzchni występują tylko w Kotlinie Kłodzkiej (masyw Krowiarki i rejon Stronia Śląskiego ). Utwory te zachowały się niezmienione w Górach Świętokrzyskich , natomiast w Sudetach zostały później przeobrażone w łupki metamorficzne lub fyllity które budują dziś znaczne partie Rudaw Janowickich i masywu Śnieżnika , a wapienie przekształciły się w marmury .

Zobacz też

Przypisy

  1. D. Białek, P. Raczyński, P. Sztajner, D. Zawadzki, 2007. Archeocjaty wapieni wojcieszowskich. Przegląd Geologiczny, 12(2): 1112–1116

Bibliografia

  • Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski, 2005: Geologia historyczna dla geografów. PWN
  • Stanisław Orłowski, Michał Szulczewski, 1990: Geologia historyczna. Wydawnictwa Geologiczne.


Inne hasła zawierające informacje o "Kambr":

Jura ...

Zlepieniec ...

Parzydełkowce ...

Człowiek ...

Czwartorzęd ...

Gondwana ...

Ornitopody ...

Otwornice ...

Historia Ziemi ...

Prekambr ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kambr":

010. Dzieje Ziemi (plansza 8) trwał ok. 48 mln lat) zakończyła się orogeneza kaledońska i, jak w Kambrze, nastąpiła transgresja morza (ekspansja obszarów oceanicznych). Klimat, podobnie jak w sylurze, ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) się na razie eksploatacji ponieważ światowe wydobycie takich rud jest wystarczające. W Kambrze następowało powolne dźwiganie się obszaru. Na dnie oceanicznym osadzały się iły ...

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie