Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

kurator

kurator (z łac. cura - troska, piecza) - przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw. Według akutalnie obowiązującego kodeksu cywilnego kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych (art. 178 kc), a mianowicie dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, dla nieobecnego, dla osoby ułomnej na jej żądanie, a także dla dziecka poczętego - jeszcze nie urodzonego. Organ państwowy (np. sąd opiekuńczy), który ustanowił kuratora przyzna mu na jego żadanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli - wynagrodzenie to pokrywane jest z majątku osoby, dla której został ustanowiony. Jeżeli osoba ta nie ma majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, na czyje żadanie kurator został ustanowiony.

Kuratorem jest także nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich.


Inne hasła zawierające informacje o "kurator":

Organ (prawo) organu zdolnego do kierowania osobą prawną, bądź ułomną osobą prawną , ustanawia się kuratora , zarządce przymusowego lub inny podobny organ tymczasowy, który prowadzić będzie sprawy ...

Puck wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Donalda Tuska Aneta Szyłak , krytyk sztuki, kurator wystaw Marcin Wika , siatkarz, reprezentant Polski Mikołaj Sarnecki , siatkarz grający w Pamapolu Wieluń ...

Więziennictwo ustawodawstwo przewiduje inne środki walki z przestępczością: karę ograniczenia wolności i dozór kuratora . Zobacz też Służba Więzienna zakłady karne w Polsce areszty śledcze w Polsce zakłady poprawcze w ...

Złoczów króla Polski Jana III Sobieskiego Stanisław Sobiński - polski pedagog, społecznik, lwowski okręgowy kurator szkolny, zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów we Lwowie Kamil Stefko - polski prawnik, ...

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ponownie jednostka ogólnouczelniana podległa bezpośrednio rektorowi . W przeszłości jednostką kierowali kolejno - kurator Zdzisław Grot (1957-1965), kierownicy: Franciszek Paprocki (1965-1969 i 1973-1978), Maria Banasiewicz ...

Postępowanie administracyjne administracji publicznej4 Uczestnicy postępowania4.1 Strona4.1.1 Pełnomocnik4.2 Uczestnicy na prawach strony4.2.1 Organizacja społeczna4.2.2 Prokurator4.2.3 Rzecznik Praw Obywatelskich4.2.4 Inni uczestnicy na prawa strony5 Przypisy6 Bibliografia Regulacje ...

Kolaż zewnętrzne Wystawa kolazu tradycyjnego i w wykonaniu cyfrowym, rozni artysci - Jonathan Talbot, kurator (2001) ( ang. ) The International Museum of Collage, Assemblage and Construction (muzeum) ( ang. ) ...

Zakład Narodowy im. Ossolińskich utrzymania Zakładu stały się dochody z majątków ziemskich Fundatora, zarządzanych przez dożywotnich kuratorów .Lwowski gmach OssolineumSpis treści1 Historia1.1 Powstanie i rozwój do 1939 roku1.2 Losy ...

Kodeks karny wykonawczy kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna,sądowy kurator zawodowy,sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,urząd skarbowy,odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub ...

Województwo zachodniopomorskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kurator":

Geneza Syzyfowych prac (plansza 4) ...

30. Elementy prawa cywilnego (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie