Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kąt

Kąt

Kąty utworzone przez dwie przecinające się proste

Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta ) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Każdemu kątowi można przyporządkować pewną wartość, zwaną miarą kąta . Jednostkami miary kątów są radian (rad), stopień (°), grad (g), minuta (′), sekunda (′′), tercja (′′′) oraz tysiączna . Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi.

W rozważaniach należy zawsze jasno zaznaczyć, o który z kątów chodzi. Wyjąwszy przypadek, gdy ramiona kąta uzupełniają się do prostej (oba kąty są wtedy półpełne) lub pokrywają się (jeden z kątów jest wtedy zerowy, a drugi pełny), jeden z tych kątów jest zawsze wypukły , a drugi wklęsły.

Niektóre grupy kątów ze względu na wzajemne położenie można zakwalifikować do pewnych kategorii, np.

Kąty można też podzielić ze względu na miarę:

  • zerowy - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się, a tym samym im równy; miara kąta zerowego jest równa 0 rad (lub 0°);
  • ostry - kąt o mierze większej od 0 rad (lub 0°), lecz mniejszej od π/2 rad (lub 90°);
  • prosty - kąt przystający do swojego kąta przyległego. Miara kąta prostego wynosi π/2 rad (lub 90°);
  • rozwarty - kąt o mierze większej od π/2 rad (lub 90°), lecz mniejszej od π rad (lub 180°);
  • półpełny - każdy z dwu kątów utworzonych przez dwie półproste uzupełniające się do prostej; miara kąta półpełnego wynosi π rad (lub 180°);
  • pełny - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; miara kąta pełnego wynosi 2π rad (lub 360°);
  • wypukły - kąt, który jest figurą wypukłą ; miara takiego kąta jest mniejsza lub równa π rad (lub 180°) albo równa 2π rad (lub 360°);
  • wklęsły - kąt, który nie jest figurą wypukłą ; miara takiego kąta jest większa niż π rad (lub 180°), lecz mniejsza niż 2π rad (lub 360°).


Inne hasła zawierające informacje o "Kąt":

Biegun północny biegun magnetycznyTo punkt, w którym pole magnetyczne Ziemi tworzy z jej powierzchnią Kąt 90°. Taką definicję przedstawił już w roku 1600 Sir William Gilbert ...

Astrolabium w pozycji pionowej i po ustawieniu wskazówki na wybrane ciało niebieskie, odczytywano Kąt na podziałce widocznej na górnej ćwiartce płyty.Na płycie podstawowej była umocowana ...

Jezioro Jagodne jego zatokami: Jeziorem Szymoneckim i Jeziorem Górkło (od południa) i Jeziorem Zimny Kąt, Jeziorem Malik oraz zatoką Kula (od północy) według różnych źródeł wynosi ...

Uskok wzdłuż biegu powierzchni uskokowejnożycowezawiasowenasunięcia - uskoki o powierzchniach nachylonych pod bardzo małym Kątem, w których masy skalne są przemieszczone na znaczną odległośćZe względu na ...

Sputnik 1 (do wysłuchania w zasobach ). Cztery anteny wystawały z kulistego statku pod Kątem 35 stopni. Miały długość od 2,4 do 2,9 m. Statek pobierał ...

1870 zestrzeliła aerostat wysłany przez załogę oblężonego Paryża ( armata kal. 36 mm, maks. Kąt podniesienia lufy 85°). 25 grudnia – przebito tunel kolejowy pod przełęczą Fréjus ...

Ziemia wokół niej od ok. 4,53 miliarda lat. Wywołuje on pływy morskie i stabilizuje Kąt nachylenia osi obrotu względem orbity. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii ...

Luminancja ...

Rozpraszanie Rayleigha λ i intensywności światła padajacego I0 określa:gdzie:R - odległość do cząstki,θ - Kąt rozproszenia,n - współczynnik załamania światła materiału cząstki,d - średnica cząstki.Ze wzoru ...

Tęcza mieszaniną fal o różnej długości (kolorze) wchodząc do kropli ulega załamaniu (4), Kąt załamania zależy od długości fali świetlnej w wyniku czego dochodzi do ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kąt":

Kąty (plansza 11) { margin: 0cm 5mm } PRZYKŁADOWE ZADANIA ZADANIE 1 W jakim czasie minutowa wskazówka zegara zakreśli Kąt 180°? Oczywiście w pół godziny (np. z 12 na 6) ZADANIE 2 Ile wynosi ...

Aldehydy i ketony (plansza 2) sp2 rozmieszczone są 3 podstawniki. Ułożone są one w jednej płaszczyźnie, a Kąt pomiędzy nimi przyjmuje wartość zbliżoną do 120o. Wiązanie C=O jest krótsze ...

Kąty (plansza 11) > PRZYKŁADOWE ZADANIA ZADANIE 1 W jakim czasie minutowa wskazówka zegara zakreśli Kąt 180°? Oczywiście w pół godziny (np. z 12 na 6) ZADANIE 2 Ile wynosi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie