Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kąt

Kąt

Kąty utworzone przez dwie przecinające się proste

Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta ) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Każdemu kątowi można przyporządkować pewną wartość, zwaną miarą kąta . Jednostkami miary kątów są radian (rad), stopień (°), grad (g), minuta (′), sekunda (′′), tercja (′′′) oraz tysiączna . Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi.

W rozważaniach należy zawsze jasno zaznaczyć, o który z kątów chodzi. Wyjąwszy przypadek, gdy ramiona kąta uzupełniają się do prostej (oba kąty są wtedy półpełne) lub pokrywają się (jeden z kątów jest wtedy zerowy, a drugi pełny), jeden z tych kątów jest zawsze wypukły , a drugi wklęsły.

Niektóre grupy kątów ze względu na wzajemne położenie można zakwalifikować do pewnych kategorii, np.

Kąty można też podzielić ze względu na miarę:

  • zerowy - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się, a tym samym im równy; miara kąta zerowego jest równa 0 rad (lub 0°);
  • ostry - kąt o mierze większej od 0 rad (lub 0°), lecz mniejszej od π/2 rad (lub 90°);
  • prosty - kąt przystający do swojego kąta przyległego. Miara kąta prostego wynosi π/2 rad (lub 90°);
  • rozwarty - kąt o mierze większej od π/2 rad (lub 90°), lecz mniejszej od π rad (lub 180°);
  • półpełny - każdy z dwu kątów utworzonych przez dwie półproste uzupełniające się do prostej; miara kąta półpełnego wynosi π rad (lub 180°);
  • pełny - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; miara kąta pełnego wynosi 2π rad (lub 360°);
  • wypukły - kąt, który jest figurą wypukłą ; miara takiego kąta jest mniejsza lub równa π rad (lub 180°) albo równa 2π rad (lub 360°);
  • wklęsły - kąt, który nie jest figurą wypukłą ; miara takiego kąta jest większa niż π rad (lub 180°), lecz mniejsza niż 2π rad (lub 360°).


Inne hasła zawierające informacje o "Kąt":

Biegun północny biegun magnetycznyTo punkt, w którym pole magnetyczne Ziemi tworzy z jej powierzchnią Kąt 90°. Taką definicję przedstawił już w roku 1600 Sir William Gilbert ...

Astrolabium w pozycji pionowej i po ustawieniu wskazówki na wybrane ciało niebieskie, odczytywano Kąt na podziałce widocznej na górnej ćwiartce płyty.Na płycie podstawowej była umocowana ...

Jezioro Jagodne jego zatokami: Jeziorem Szymoneckim i Jeziorem Górkło (od południa) i Jeziorem Zimny Kąt, Jeziorem Malik oraz zatoką Kula (od północy) według różnych źródeł wynosi ...

Uskok wzdłuż biegu powierzchni uskokowejnożycowezawiasowenasunięcia - uskoki o powierzchniach nachylonych pod bardzo małym Kątem, w których masy skalne są przemieszczone na znaczną odległośćZe względu na ...

Sputnik 1 (do wysłuchania w zasobach ). Cztery anteny wystawały z kulistego statku pod Kątem 35 stopni. Miały długość od 2,4 do 2,9 m. Statek pobierał ...

1870 zestrzeliła aerostat wysłany przez załogę oblężonego Paryża ( armata kal. 36 mm, maks. Kąt podniesienia lufy 85°). 25 grudnia – przebito tunel kolejowy pod przełęczą Fréjus ...

Ziemia wokół niej od ok. 4,53 miliarda lat. Wywołuje on pływy morskie i stabilizuje Kąt nachylenia osi obrotu względem orbity. Bombardowanie przez komety we wczesnej historii ...

Luminancja ...

Rozpraszanie Rayleigha λ i intensywności światła padajacego I0 określa:gdzie:R - odległość do cząstki,θ - Kąt rozproszenia,n - współczynnik załamania światła materiału cząstki,d - średnica cząstki.Ze wzoru ...

Tęcza mieszaniną fal o różnej długości (kolorze) wchodząc do kropli ulega załamaniu (4), Kąt załamania zależy od długości fali świetlnej w wyniku czego dochodzi do ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kąt":

Kąty (plansza 11) { margin: 0cm 5mm } PRZYKŁADOWE ZADANIA ZADANIE 1 W jakim czasie minutowa wskazówka zegara zakreśli Kąt 180°? Oczywiście w pół godziny (np. z 12 na 6) ZADANIE 2 Ile wynosi ...

Aldehydy i ketony (plansza 2) sp2 rozmieszczone są 3 podstawniki. Ułożone są one w jednej płaszczyźnie, a Kąt pomiędzy nimi przyjmuje wartość zbliżoną do 120o. Wiązanie C=O jest krótsze ...

Kąty (plansza 11) > PRZYKŁADOWE ZADANIA ZADANIE 1 W jakim czasie minutowa wskazówka zegara zakreśli Kąt 180°? Oczywiście w pół godziny (np. z 12 na 6) ZADANIE 2 Ile wynosi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie