Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Filozofia przyrody

Filozofia przyrody

Filozofia przyrody – dział filozofii zajmujący się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych .

Filozofia przyrody, w odróżnieniu od filozofii nauki , nie zajmuje się krytyką i analizą metod badawczych stosowanych przez nauki przyrodnicze , lecz raczej stara się wyciągać daleko idące wnioski z dokonań tych nauk, przyjmując je za rodzaj pewnika.

Spis treści

Zagadnienia

Filozofię przyrody dzieli się często na filozofię przyrody ożywionej i nieożywionej .

Zagadnienia występujące w filozofii przyrody to:

Historia filozofii przyrody

Jońska filozofia przyrody

Jońska filozofia przyrody (zwana też szkołą milezyjską) reprezentuje archaiczny, grecki materializm żywiołowy zapoczątkowany przez Talesa z Miletu około VI - IV wieku p.n.e. . Podjęła pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia natury, określanej jako physis . Oprócz Talesa, zalicza się do niej także Anaksymandra i Anaksymanesa .

Poglądy

 1. W ontologii reprezentowali monizm materialistyczny
  • Świat ma jednorodną, materialną strukturę, jest zbiorem konkretnych ciał. Początkiem i zasadą świata, a zarazem właściwą naturą rzeczy jest przenikająca wszystko, wieczna pramateria (prasubstancja, prapierwiastek, pierwotny żywioł), która ulegając nieustannej przemianie - ożywia i różnicuje byt . Na tej zasadzie z jedności (pierwotnego żywiołu) powstaje różnorodność.
  • Badania filozoficzne polegały na poszukiwaniu początku-zasady ( arche ) natury
   • Tales z Miletu - pramaterią jest woda; wysnuł ten wniosek na podstawie potocznych obserwacji, według których woda jest ośrodkiem życia, z wody wywodzi się życie, a dzięki temu, że zmienia stany skupienia - występuje w każdej formie
   • Anaksymander - apeiron (bezkres, nieskończoność, która nie ma zasady, zatem sama musi być zasadą)
   • Anaksymenes - powietrze przenika wszystko wypełniając bezkres
   • Heraklit - osnową wszechświata jest ogień; jest on przejawem dynamicznej energii (panta rei)
  • Hylozoizm (hilozoizm) - atrybutem materii jest ruch, wszystko co jest - jest w ruchu, rozwija się, co jest objawem życia
   • Panpsychizm - cała przyroda ma charakter dynamiczny i kreatywny, żyje, jest jednym wielkim organizmem.
  • Koncepcja czasu cyklicznego - wszystko się powtarza
 2. W gnoseologii - racjonalizm

Średniowiecze

Drzeworyt z 1888 przedstawiający średniowiecznego pielgrzyma, który dotarł do miejsca, gdzie niebo spotyka się z ziemią

Średniowieczna philosophia naturalis była ona bezpośrednią kontynuacją myśli starożytnej . Początkowo była ona traktowana z pogardą (jak mówił Augustyn z Hippony wiedza studiowanie przyrody było czczą próżnością[1]), bądź z podejrzliwością. Głównym źródłem wiedzy o naturze było Pismo Święte , oraz Timajos Platona .

Odrodzenie XII wieku i badania nad odkrytymi pismami przyrodniczymi Arystotelesa spowodowały intensywny rozwój filozofii przyrody. Arystoteles uznany został najwyższym autorytetem w tej dziedzinie, a jego pisma (wraz z komentarzami starożytnych arystotelików ) były nie tylko źródłem wiedzy o świecie, lecz także dostarczały pojęć za pomocą których ujmowano przyrodę, wskazywały, jak należy filozofować, oraz co jest dostępne poznaniu. Podobnie jak w innych obszarach filozofii, harmonijne połączenie myśli starożytnej z chrześcijaństwem było niemożliwe i z czasem doprowadziło do wykroczenia poza pisma antycznych autorów i rozwinięcia oryginalnych metod i rozwiązań.

Na kształt dyscypliny silnie wpłynęła także średniowieczna filozofia muzułmańska (np. Awerroes czy Awicenna ). Arabskie przekłady i komentarze pism starożytnych były podstawowym źródłem dla filozofów średniowiecznych. Na znacznie wyższym poziomie stała też w krajach islamu medycyna , kosmologia i matematyka .

Problematyka średniowiecznej filozofii przyrody była bardzo szeroka. Obejmowała zarówno wyjaśnianie zjawisk obserwowalnych empirycznie (które później stały się przedmiotem badań nauk przyrodniczych , jak i samą strukturę świata, oraz jej związki z rzeczywistością pozazmysłową (a więc problematykę metafizyczną i teologiczną ).

Do głównych problemów należały:

 • problem struktury bytu: z czego składa się byt; jakie są jego podstawowe elementy; w jaki sposób łączą się one w złożone całości;
 • problem struktury świata: jakie jest miejsce ziemi we wszechświecie; jakie jest ułożenie i charakter sfer niebieskich ; czy świat jest jeden, czy też istnieje wielość światów; kosmologia (dwa modele alternatywne - arystotelejski i ptolomejski );
 • problem wieczności świata i charakteru czasu ;
 • problem roli Boga we wszechświecie: czym jest wszechmoc Boga i jak się objawia; jak Bóg wpływa na działanie świata;
 • problem ruchu i jego przyczyn;
 • problem próżni (możliwość lub niemożliwość jej istnienia);
 • problem relacji teologii i filozofii przyrody;

W przeszłości rozpowszechniony był pogląd, jakoby średniowieczna filozofia przyrody była czystą spekulacją religijną, pozbawioną większych wartości poznawczych. W opinii autorów renesansowych wracali oni do antycznych tradycji badawczych, porzuconych w średniowieczu[2]. Prace współczesnych historyków nauki i filozofii (m.in. Pierra Duhema czy Edwarda Granta) wykazały jednak, że to ze średniowiecza bierze swój początek nowożytna nauka.

Średniowieczni filozofowie przyrody badali "zwykły bieg rzeczy", a nie opisane w Biblii cuda[3]. Tym samym ufundowali podstawy fizyki , astronomii , biologii i matematyki . Pomimo istotnej różnicy między nauką średniowieczną a renesansową, widać też wyraźną ciągłość.

Do najważniejszych średniowiecznych filozofów przyrody zalicza się Jana Buridana , Mikołaja z Oresme , Rogera Bacona , Wilhelma Ockhama , Błażeja z Parmy czy Roberta Grosseteste .

Nowożytność

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Filozofia współczesna

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Przypisy

 1. Władysław Seńko: Jak rozumieć filozofię średniowieczną. Kęty: Antyk, 2001, ss. 24 i d.. 
 2. Edward Grant: Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym. Warszawa: 2005, ss. 11-14. 
 3. Edward Grant: Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym. Warszawa: 2005, s. 255. 


Inne hasła zawierające informacje o "Filozofia przyrody":

Rodzimy Kościół Polski ...

Sztuka ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Antanas Smetona ...

Walka ...

Nowa Anglia ...

Wojciech Brudzewski ...

Ignacy Hołowiński ...

Czarna Góra (Czeski Grzbiet) ...

Łączna Góra ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Filozofia przyrody":

008b. Grecja (plansza 18) ...

010c. Rzym (plansza 4) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie