Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Jeremiasz

Jeremiasz

Prorok Jeremiasz (יִרְמְיָהוּ Yirməyāhū , "niech Jahwe podniesie [z upadku]" lub "Jahwe wywyższa") – prorok , twórca biblijnej księgi Jeremiasza , jest mu przypisywane również autorstwo biblijnych Lamentacji . Zapowiadał spustoszenie Judy i Jerozolimy . Działał 40 lat. Spisywanie swej księgi, w której zawarł napomnienia i groźby dla Izraelitów, zapowiedzi upadku państwa i niewoli oraz proroctwa głoszące oswobodzenie z niewoli i ostateczne zbawienie, zakończył w 585 p.n.e. Był jednym z 4 proroków większych .

Spis treści

Życie i działalność

Pochodził z rodziny kapłańskiej z Anatot na pn.-wsch. od Jerozolimy , wywodzącej się z linii Abiatara , Helego i Itamara . Jego ojcem był Chilkiasz . Jak się wydaje, Jeremiasz nie sprawował nigdy funkcji kapłańskich. Nie jest znany rok jego urodzenia, ale z dużą dokładnością można wskazać rok powołania go na proroka . Miało to miejsce w trzynastym roku panowania króla judzkiego Jozjasza , tzn. w r. 627/626 p.n.e. Pierwszy okres działalności Jeremiasza przypada na czas od powołania do reformy religijnej Jozjasza. Jeremiasz, wówczas jeszcze mało znany, nie odegrał większej roli w przeprowadzaniu tej reformy, która mimo iż stanowiła ważny krok na drodze do ujednolicenia kultu, nie spełniała oczekiwań proroka. Nie wykorzeniała synkretyzmu , ani nie rozwiązała zasadniczych problemów religijnych w królestwie. Drugi okres działalności to czas po śmierci Jozjasza pod Megiddo — czas panowania jego synów Joachaza i Jojakima . W tym okresie prorok starał się walczyć z bałwochwalstwem i synkretyzmem, które odżyły po śmierci Jozjasza. Na skutek bezkompromisowej postawy popadł w konflikt z królem, został pozbawiony prawa wstępu na teren świątyni i musiał się ukrywać.

Następny okres działalności proroka przypada na lata panowania Sedecjasza , którego po kolejnym królu Jojakinie (Jechoniaszu) osadził na tronie władca babiloński Nabuchodonozor . Jeremiasz mógł teraz bez przeszkód spełniać swoją misję, zmierzającą do ratowania państwowości judzkiej i religii. Był zwolennikiem zachowania spokoju i uległości wobec Babilończyków. Uważał, że tylko za taką cenę można uratować Jerozolimę i świątynię . Takie poglądy były przyczyną oskarżenia go o defetyzm i zdradę, co doprowadziło do jego uwięzienia. Stronnictwo, które przejęło władzę w czasie oblężenia przez Babilończyków, wymogło na królu skazanie Jeremiasza na śmierć. Uratowała go wprawdzie interwencja pewnego dworzanina, ale i tak do zdobycia miasta (w 587/586 r. p.n.e.) przebywał w więzieniu. Po upadku Jerozolimy Jeremiasz został najpierw włączony do grupy Judejczyków przeznaczonych do deportacji, a następnie ułaskawiony na osobisty rozkaz Nabuchodonozora. Prorok miał do wyboru: albo udać się do Babilonu , albo pozostać w Judzie z nieliczną grupą ludności pozostawioną na miejscu. Wybrał to drugie. Udał się do Godoliasza , administratora kraju, aby czuwać nad życiem religijnym mieszkańców. Wkrótce jednak Godoliasz został zamordowany, a niedobitki Judejczyków po krótkiej wojnie domowej w obawie przed zemstą Babilończyków uciekły do Egiptu , zabierając przemocą Jeremiasza i jego sekretarza Barucha . Również w Egipcie prorok starał się zwalczać wśród uchodźców synkretyzm religijny i bałwochwalstwo, co spotykało się ze sprzeciwem.

Jego wspomnienie obchodzone jest 1 maja [1].

Zobacz też

Przypisy

  1. Antonio Borrelli: San Geremia ( wł. ). [dostęp 2009-08-12].

Bibliografia

L. Stachowiak (Red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990, .


Ojciec
Chilkiasz
Postać biblijna
Występuje w księgach: 2Krn , 2Mch , Jr
Synowie
Jeremiasz był bezdzietny


Inne hasła zawierające informacje o "Jeremiasz":

1592 II Habsburg 1598 Landgraf Hesji-Kassel 1567 Wilhelm IV Mądry15921592Maurycy Uczony 1627 Stadt-holderHolandii 1584 Maurycy Orański 1625 Szach Iranu 1587 Abbas I Wielki 1629 Indie 1556 Jalulddin Akbar (Akbar Wielki) 1605 CesarzJaponii 1586 Go-Yōzei(後陽成天皇) 1611 PatriarchaKonstan-tynopola 1587 Jeremiasz II Tranos 1595 Kurlandia 1587 Fryderyk Kettler 1642 1587 Wilhelm Kettler 1616 Sułtan Maroka 1578 Ahmad I al-Mansur 1603 Lord Monako 1589 Herkules 1604 Nawarra 1572 Henryk III 1610 Norwegia 1588 Chrystian IV 1648 Papież 1592 Klemens VIII 1605 ElektorPalatynatu 1583 Fryderyk ...

1722 Burbon 1724 Landgraf Hesji-Kassel 1670 Karol I Heski 1730 Stadt-holderHolandii 1702 Drugi okresbez stadtholdera 1747 Szach Iranu 1694 Sultan Husajn 17221722 Mahmud Chan 1725 Indie 1720 Mohammed Szah 1748 Król Irlandii 1714 Jerzy I Hanowerski 1727 CesarzJaponii 1709 Nakamikado(中御門天皇) 1735 PatriarchaKonstan-tynopola 1716 Jeremiasz III 1726 KsiążęLiechten-steinu 1721 Józef Jan 1732 Sułtan Maroka 1672 Mulaj Ismail 1727 KsiążęMonako 1701 Antoni I 1731 Nawarra 1710 Ludwik XV 1774 Norwegia 1699 Fryderyk IV 1730 Papież 1721 Innocenty XIII 1724 ElektorPalatynatu 1716 Karol III Filip 1742 Portugalia 1706 Jan V 1750 Prusy 1713 Fryderyk ...

1716 V Burbon 1724 Landgraf Hesji-Kassel 1670 Karol I Heski 1730 Stadt-holderHolandii 1702 Drugi okresbez stadtholdera 1747 Szach Iranu 1694 Sultan Husajn 1722 Indie 1713 Furrukhsijar 1719 Król Irlandii 1714 Jerzy I Hanowerski 1727 CesarzJaponii 1709 Nakamikado(中御門天皇) 1735 PatriarchaKonstan-tynopola 1714 Kosma III 17161716Jeremiasz III 1726 KsiążęLiechten-steinu 1712 Józef Wacław 1718 Sułtan Maroka 1672 Mulaj Ismail 1727 KsiążęMonako 1701 Antoni I 1731 Nawarra 1710 Ludwik XV 1774 Norwegia 1699 Fryderyk IV 1730 Papież 1700 Klemens XI 1721 ElektorPalatynatu 1690 Jan Wilhelm17161716 Karol III Filip 1742 Portugalia 1706 Jan ...

Imieniny czerwca Jarosława — 21 stycznia Jaśmina — 24 listopada Jazon — 12 maja Jeremi — 1 maja Jeremiasz — 5 marca , 1 maja , 14 maja , 26 czerwca Jerosława — 21 ...

1717 XV 1774 Hiszpania 1700 Filip V Burbon 1724 Landgraf Hesji-Kassel 1670 Karol I Heski 1730 Stadt-holderHolandii 1702 Drugi okresbez stadtholdera 1747 Szach Iranu 1694 Sultan Husajn 1722 Indie 1713 Furrukhsijar 1719 Król Irlandii 1714 Jerzy I Hanowerski 1727 CesarzJaponii 1709 Nakamikado(中御門天皇) 1735 PatriarchaKonstan-tynopola 1716 Jeremiasz III 1726 KsiążęLiechten-steinu 1712 Józef Wacław 1718 Sułtan Maroka 1672 Mulaj Ismail 1727 KsiążęMonako 1701 Antoni I 1731 Nawarra 1710 Ludwik XV 1774 Norwegia 1699 Fryderyk IV 1730 Papież 1700 Klemens XI 1721 ElektorPalatynatu 1716 Karol III Filip 1742 Portugalia 1706 Jan V 1750 Prusy 1713 Fryderyk ...

1723 V Burbon 1724 Landgraf Hesji-Kassel 1670 Karol I Heski 1730 Stadt-holderHolandii 1702 Drugi okresbez stadtholdera 1747 Szach Iranu 1722 Mahmud Chan 1725 Indie 1720 Mohammed Szah 1748 Król Irlandii 1714 Jerzy I Hanowerski 1727 CesarzJaponii 1709 Nakamikado(中御門天皇) 1735 PatriarchaKonstan-tynopola 1716 Jeremiasz III 1726 KsiążęLiechten-steinu 1721 Józef Jan 1732 Sułtan Maroka 1672 Mulaj Ismail 1727 KsiążęMonako 1701 Antoni I 1731 Nawarra 1710 Ludwik XV 1774 Norwegia 1699 Fryderyk IV 1730 Papież 1721 Innocenty XIII 1724 ElektorPalatynatu 1716 Karol III Filip 1742 Portugalia 1706 Jan V 1750 Prusy 1713 Fryderyk ...

Książęta smoleńscy ( 1297 - 1303 ) Zygmunt Kiejstutowicz ( 1383 - 1389 )Andrzej Dymitrowicz ( 1389 ?- 1432 )Iwan Andrzejewicz ( 1432 -po 1471 ) Kniaziowie Dorohobuża Siemion Konstantynowicz twerski ( 1346 - 1365 )Jeremiasz Konstantynowicz twerski ( 1365 - 1372 ) ...

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii r.Pokłon Trzech Króli z 1506 r.Pokłon Trzech Króli z 1506 r.Prorocy Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel, fragment witrażu bawarskiego.Prorocy Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel, ...

1811 VI 1839 Egipt 1805 Muhammad Ali 1848 Francja 1799 Napoleon Bonaparte 1814 Hiszpania 1808 Józef Bonaparte 1813 KrólowaHolandii 1795 Ludwik Bonaparte 1815 Szach Iranu 1797 Fath Ali Szah 1834 Indie 1806 Akbar Szah II 1837 Król Irlandii 1760 Jerzy III Hanowerski 1820 CesarzJaponii 1779 Kokaku(光格天皇) 1817 PatriarchaKonstan-tynopola 1809 Jeremiasz IV 1813 KsiążęLiechten-steinu 1805 Jan I 1836 Sułtan Maroka 1792 Mulaj Sulajman 1822 Norwegia 1784 Fryderyk VI 1814 Papież 1800 Pius VII 1823 KonsulParagwaju 1811 Fulgencio Yegros 1811 Portugalia 1777 Maria I 1816 Prusy 1797 Fryderyk Wilhelm III 1840 Niemcy 1806 Związek Reński 1813 Rosja 1801 Aleksander ...

1537 III 1559 Francja 1515 Franciszek I 1547 Hiszpania 1516 Karol I Habsburg 1556 HrabiaHolandii 1515 Karol I Habsburg 1555 Szach Iranu 1524 Tahmasp I 1576 Indie 1530 Nasiruddin Humajun 1540 WładcaInków 1533 Manco Inca 1545 Lord Irlandii 1509 Henryk VIII Tudor 1542 CesarzJaponii 1526 Go-Nara(後奈良天皇) 1557 PatriarchaKonstan-tynopola 1522 Jeremiasz I 1545 Litwa 1506 Zygmunt I Stary 1548 1530 Zygmunt August 1572 Sułtan Maroka 1524 Abu al-Abbas Ahmad 1545 Lord Monako 1523 Honoriusz I 1581 Nawarra 1516 Henryk II 1555 Norwegia 1534 Chrystian III 1559 Papież 1534 Paweł ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Jeremiasz":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie