Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Język czeczeński

Język czeczeński

Нохчийн мотт, Noxçiyn mott
Obszar Federacja Rosyjska ( Czeczenia )
Liczba mówiącychok. 950 tys. [1] -1 300 tys. [2]
Ranking (poza pierwszą 100.)
Klasyfikacja genetyczna Języki kaukaskie
  Północno-wschodnie
   Języki nachskie
   Język czeczeński
Pismo zmodyfikowana cyrylica lub łacińskie
Status oficjalny
język urzędowy Czeczenia
Kody języka
ISO 639 -1ce
ISO 639-2che
ISO 639-3che
SIL CJC
W Wikipedii
Zobacz też: język , języki świata
Wikipedia w języku czeczeńskim
W Wikisłowniku :

Język czeczeński (czecz. нохчийн мотт, Noxçiyn mott) – język Czeczenów , zamieszkujących głównie autonomiczną republikę Czeczenii , wchodzącą w skład Federacji Rosyjskiej . Należy do języków nachskich (nachijskich), tworzących podgrupę wśród języków nachsko-dagestańskich (północno-wschodnich) ramach hipotetycznej wielkiej rodziny języków dene-kaukaskich . Jest to język ergatywny .

Bardzo rozbieżne są dane mówiące o liczbie użytkowników języka czeczeńskiego, co wiąże się przede wszystkim z bardzo skomplikowaną sytuacją w samej Czeczenii oraz niemożnością oszacowania ogromnych strat ludnościowych podczas wojen rosyjsko-czeczeńskich. Według spisu powszechnego, przeprowadzonego w 1989 r. język ten jako ojczysty na terenie byłego ZSRR zadeklarowało 893 tys. osób. Główne grupy użytkowników języka czeczeńskiego koncentrowały się wówczas na terenie republiki autonomicznej Czeczenii , oraz północnych terenach Dagestanu (w okolicach miasta Chasaw-Jurt). Obecnie sytuacja jest o wiele bardziej złożona i choć główna masa użytkowników języka nadal zamieszkuje przede wszystkim Czeczenię, to znacznie powiększyła się emigracja, przede wszystkim do sąsiednich republik Federacji Rosyjskiej ( Dagestan , Inguszetia ), ale także np. do Moskwy . Wielu Czeczenów szukając azylu udało się na teren Europy Zachodniej. Czeczeni zamieszkują także Gruzję (tzw. Kistowie ), Turcję oraz kraje arabskie ( Jordania , Syria ).

Język czeczeński genetycznie najbliżej spokrewniony jest z językiem inguskim . Językoznawcy wyróżniają osiem dialektów języka czeczeńskiego a także kilka drobniejszych gwar lokalnych. Różnice między poszczególnymi dialektami nie uniemożliwiają porozumienia między ich użytkownikami.

Pierwszą wyczerpującą pracę poświęconą językowi czeczeńskiemu napisał rosyjski językoznawca i kaukazolog, Piotr Uslar ( 1816 - 1875 ).

Spis treści

Fonetyka

Wśród języków kaukaskich czeczeński wyróżnia się bardzo rozbudowanym systemem wokalicznym (samogłoski krótkie, długie, umlautowane, dyftongi , tryftongi , także nosowe), oraz – podobnie jak w przypadku innych języków tej rodziny bardzo skomplikowanym systemem spółgłoskowym (spółgłoski proste, geminowane , ejektywne , faryngalne ). Akcent wyrazowy pada zawsze na początkową sylabę wyrazu.

Spółgłoski

Według Johanny Nichols [3], język czeczeński posiada następujące spółgłoski:

  wargowe zębowe zadziąsłowe miękkopodniebienne języczkowe gardłowe krtaniowe
zwarte p b t d k ɡ q ʔ
zwarto-szczelinowe ʦ ʦ' ʧ ʤ ʧ'
szczelinowe f [4] s z ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h
nosowe m n      
uderzeniowe ɾ
półotwarte w l j

Spółgłoska / w / jest wymawiana jako [ v ] przed samogłoskami przednimi. Spółgłoski /p/, /t/, /n/, /l/ i /s/ mogą ulegać geminacji , natomiast geminata /k:/ przeszła w /xk/.

Samogłoski

Przednie
niezaokrąglone
Przednie
zaokrąglone
Tylne
ɪ y ʊ
je ie ɥø wo uo
e̞ː ø øː o̞ː
æ æː ə ɑː

Występują również dwugłoski opadające: [ ai ], [ au ], [ əi ], [ ei ], [ eu ], [ oi ] i [ ou ].

Gramatyka

Język czeczeński jest ergatywny i fleksyjny , podstawowym szykiem zdania jest SOV . Podobnie jak w niektórych językach afrykańskich, występują klasy rzeczowników , do których dopasowuje się forma orzeczenia (przez zmianę początkowej spółgłoski):

PrzykładW cyrylicyW alfabecie łacińskim
Musa idzieМуса воьдуMusa vödu
Fatima idzieПетIамат йоьдуPethamat yödu
dziecko idzieбер доьдуber dödu
krowa idzieетт боьдуyett bödu

W języku tym występuje 8 przypadków (дожараш / doƶaraş), w tym kilka niewystępujących w językach indoeuropejskich:

PrzypadekW cyrylicyW alfabecie łacińskim
mianownik корkor ("okno")
dopełniacz коранkoran
celownik коранаkorana
ergatyw короkoro
narzędnik корацаkoraca
allatyw корахkorax
ablatyw кореkore
komparatywкоралkoral

Przymiotniki mają dwa przypadki: mianownik i obiektyw (z końcówką -чу / -çu )

Końcówką liczby mnogiej jest / (кораш / koraş - okna) lub / -y (наной / nanoy - matki). W niektórych wyrazy samogłoski zmieniają się w odmianie, np. w wyrazie "góra" (лам / lam, w liczbie mnogiej: лаьмнаш / lämnaş).


Istnieje również obce językom indoeuropejskim rozróżnienie między "my" inkluzywnym (вай / vay) i ekskluzywnym (тхо / txo). Czasowniki nie odmieniają się przez osoby. Występują cztery formy czasownika (bezokolicznik, czas teraźniejszy, przeszły dokonany i niedokonany), niektóre czasowniki mogą też przybierać formę iteratywną oznaczającą wielokrotne powtórzenie czynności. W morfologii werbalnej dużą rolę odgrywają przegłosy .

Pismo

Do 1925 r. piśmiennictwo w języku czeczeńskim zapisywane było alfabetem arabskim . Od początku lat 20. XX w. podejmowano próby stworzenia nowego języka literackiego, na potrzeby którego dostosowano do dźwięków czeczeńskich alfabet łaciński . Alfabet ten był w użyciu do 1938 r., kiedy to wprowadzona została, jako nowy obowiązujący alfabet, zmodyfikowana cyrylica . W celu oddania rozbudowanego czeczeńskiego systemu fonetycznego cyrylicę poszerzono o znak I, który – stawiany po różnych innych znakach, może zmieniać ich znaczenie. W odróżnieniu od cyrylicy rosyjskiej, gdzie zasadniczo rzecz biorąc nie wykorzystuje się dwuznaków i trójznaków na oznaczenie jednego dźwięku (z wyjątkiem obcojęzycznych pożyczek typu джигит), w cyrylicy czeczeńskiej dwu- i trójznaki są często spotykane (np. dwuznak yь na oznaczenie samogłoski [ y ], lub trójznak уьй na oznaczenie [ y: ]). Od 1991 r. podejmowano próby ponownego wprowadzenia alfabetu łacińskiego, jednak wojna i wiążąca się z nią całkowita ruina czeczeńskich instytutów naukowych mogących nadzorować taką zmianę, utrudniają pracę nad nową pisownią. Alfabet łaciński używany jest chętniej przez władze Czeczeńskiej Republiki Iczkerii , a cyrylica - przez władze prorosyjskie.

Cyrylicanazwaalf. łacińskinazwaIPA
А ааA aa /ə/, /ɑː/
Аь аьаьÄ ää /æ/, /æː/
Б ббэB bbe /b/
В ввэV vve /v/
Г ггэG gge /ɡ/
ГI гIгIаĠ ġġa /ɣ/
Д ддэD dde /d/
Е ееE ee /e/, /ɛː/, /je/, /ie/
Ё ёёyo /jo/ etc.
Ж жжэƵ ƶƶe /ʒ/, /dʒ/
З ззэZ zze /z/, /dz/
И ииI ii /ɪ/
Ий ийIi ii /iː/
Й й
(я, ю, е)
доца иY ydoca i /j/
К ккK kka /k/
Ккх ккхKk kk /kː/
Кх кхкхQ qqa /q/
Кхкх кхкхQq qq /qː/
Къ къкъаQ̇ q̇a /qʼ/
КI кIкIаKh khkha /kʼ/
Л ллэL lel /l/
М ммэM mem /m/
Н ннэN nen /n/
О ооO oo /o/, /ɔː/, /wo/, /uo/
Оь оьоьÖ öö /ɥø/, /yø/
П ппэP ppe /p/
Пп ппPp pp /pː/
ПI пIпIаPh phpha /pʼ/
Р ррэR rer /r/
РхI рхIRh rh /r̥/
С ссэS ses /s/
Сс ссSs ss /sː/
Т ттэT tte /t/
Тт ттTt tt /tː/
ТI тIтIаTh ththa /tʼ/
У ууU uu /uʊ/
Ув увUu uu /uː/
Уь уьуьÜ üü /y/
Ф ффэF fef /f/
Х ххэX xxa /x/
Хь хьхьаẊ ẋa /ʜ/
ХI хIхIаH hha /h/
Ц ццэC cce /ts/
ЦI цIцIаĊ ċċe /tsʼ/
Ч ччэÇ ççe /tʃ/
ЧI чIчIаÇ̇ ç̇ç̇e /tʃʼ/
Ш шшэŞ şşa /ʃ/
Щ щщэ
(Ъ) ъчIогIа хьаьркƏ əç̇oġa ärk /ʔ/
(Ы) ыы
(Ь) ькIеда хьаьрк
Э ээE ee /e/ etc.
Ю ююyu /ju/ etc.
Юь юьюь /jy/ etc.
Я яяya /ja/ etc.
Яь яьяь /jæ/ etc.
I IJ jja /ʡ/, /ˤ/

Liczebniki

W języku czeczeńskim występuje dwudziestkowy system liczbowy ; liczby poniżej stu przedstawia się jako wielokrotności liczby 20 plus reszta .

LiczebnikW cyrylicyW alfabecie łacińskimLiczebnikW cyrylicyW alfabecie łacińskim
1цхьаъca'11цхьайттаcaytta
2шиъşi'12шийттаşiytta
3кхоъqo'13кхойттаqoytta
4диъdi'14дейттаdeytta
5пхиъpxi'15пхийттаpxiytta
6йалхyalx16йалхиттаyalxitta
7ворхIworh17вуьрхIиттаwürhitta
8бархIbarh18берхиттаberhitta
9иссiss19тIкъайоьсаннаtq̇ayösanna
10иттitt20тIкъаtq̇a

Przykłady bardziej złożonych liczebników:

 • 37 - тIкъе вуьрхIитта / tq̇e würhitta (20+17),
 • 62 - кхузтIкъе шиъ / quztq̇e şi' (3×20+2)

Podstawowe zwroty

 • Tak - ХІаъ
 • Nie - ХІан-хІа
 • Witaj! - Салам!
 • Dzień dobry - Де дика хуьлда хьан
 • Dobry wieczór - Суьйре дика хуьлда хьан
 • Dziękuję - Баркалла
 • Jak się masz? - Могушалла муха ю хьан?
 • Dobrze, w porządku (odpowiedź na pytanie powyżej) - Сан гIулакх дика ду
 • Jak się nazywasz? - Хьан цIе хIун ю?
 • Nazywam się ... - Сан цIе ... ю
 • Żegnaj, do widzenia - Iодика йойла хьан

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Według strony internetowej Ethnologue
 2. Według rosyjskiego spisu powszechnego z 2002 roku
 3. Indigenous Language of the Caucasus (Chechen)
 4. Spółgłoska /f/ pojawia się tylko w wyrazach zapożyczonych z języków europejskich


Inne hasła zawierające informacje o "Język czeczeński":

Podróżnik ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Jonas Basanavičius ...

Szkoci ...

Wnioskowanie ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

Musical ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Język czeczeński":

Rozprawa z rozprawką (plansza 7) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie