Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Język awestyjski

Język awestyjski

Aβastāg
ObszarAryana Vaēǰah (po części pokrywająca się z Chorezmem )
Liczba mówiącychmartwy
Klasyfikacja genetyczna Języki indoeuropejskie
* Języki indoirańskie
** Języki irańskie
***Języki wschodnioirańskie
****Języki północno-wschodnioirańskie
*****Język awestyjski
Pismo awestyjskie (na bazie alfabetu pahlawi )
Regulowany przezbrak oficjalnej regulacji
Kody języka
ISO 639 -1ae
ISO 639-2ave
ISO 639-3ave
W Wikipedii
Zobacz też: język , języki świata
próbka tekstu napisanego w języku awestyjskim

Język awestyjski, język Awestyjęzyk klasyczny używany w starożytnej Persji , w którym został zapisany zbiór prac Zaratustry . Zbiór ten nazywany jest Awestą (od średnioperskiego aβastāg "zalecenie, nakaz"). Należy do rodziny języków indoeuropejskich i jest siostrzanym językiem klasycznego sanskrytu . W swej obecnej postaci uformował się zasadniczo w czasach Sasanidów , najprawdopodobniej w V w. Dzisiejsza Awesta obejmuje prawdopodobnie zaledwie ułamek ogromnej literatury zoroastyjczyków istniejącej wcześniej. Awesta sasanidzka została spisana w momencie, gdy język w którym powstała, był już od dawna martwy i używany jedynie przez kapłanów. Ponieważ Zaratustra żył ponad tysiąc lat przed spisaniem najstarszych tekstów Awesty, te przekazywane były najprawdopodobniej ustnie. Ojczyzną języka awestyjskiego była Aryana Vaēǰah, która przynajmniej częściowo pokrywała się z Chorezmem (choć część uczonych sytuuje ją we wschodnim Iranie ).

Spis treści

Dialekty

Znane dzisiaj teksty awestyjskie różnią się między sobą zarówno pod względem treściowym jak i językowym, stąd wyróżnia się dwa dialekty języka awestyjskiego:

  • dialekt Gāth (najstarszy)
  • dialekt młodszej Awesty

Alfabet

Awesta została spisana alfabetem utworzonym na podstawie książkowego pisma pahlawijskiego. Jednak w odróżnieniu od wielu alfabetów, używanych do zapisywania języków irańskich w okresie średnioirańskim, a wywodzących się z alfabetu aramejskiego gdzie liczba znaków była ograniczona (alfabet Pahlawi - 19 znaków), alfabet awestyjski została znacznie rozbudowany (czasem tylko za pomocą znaków diakrytycznych ) i liczył 49 znaków. Tak jak we wszystkich innych alfabetach pochodzenia semickiego alfabetem awestyjskim zapisywano od prawej strony do lewej. Z 49 liter 14 służy do oznaczania samogłosek a 35 spółgłosek. Nie istnieje skodyfikowana transliteracja, najczęściej stosuje się, na podstawie alfabetu łacińskiego następującą (choć w literaturze polskiej często część oddaje się rodzimymi np. dwuznak sz zamiast š ):

Samogłoski:

    a ā e ē ə ə̄o ō å ą i ī u ū

Spółgłoski:

   k g γ x xʷ č ǰ t ϑ d δ t̪ p f b w β    ŋ ŋʷ ṇ ń n m y v r s z š ṣ̌ ž h ḣ


Ciekawostki

Słowo z języka awestyjskiego "satem", oznaczające "sto" stanowi nazwę dychotomii języków indoeuropejskich na języki satemowe i kentumowe (satem, kentum).

Wiele uważanych za rodzime wyrazów polskich (oraz staro-cerkiewno-słowiańskich ) pochodzi od wymarłych obecnie języków irańskich (od ludów sarmackich i scytyjskich ), prawdopodobnie również od awestyjskiego. Są to słowa związane z kultem (bóg – awestyjskie bhaga) oraz wiele innych. Niektóre nazwy toponimiczne i nazwy plemion Słowiańszczyzny pochodzą od scytyjsko-sarmackich nazw miejsc i plemion ( Serbowie , Chorwaci []), stąd wniosek, iż w pewnym okresie historycznym plemiona te sąsiadowały bezpośrednio z plemionami protosłowiańskimi lub były wręcz podmiotem kształtowania się etnosu słowiańskiego.

Bibliografia

  • Leszek Bednarczuk (pod red.), Języki indoeuropejskie, tom I, Warszawa 1986, s.135-136,

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Język awestyjski":

Podróżnik ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Jonas Basanavičius ...

Szkoci ...

Wnioskowanie ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

Musical ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Język awestyjski":

Rozprawa z rozprawką (plansza 7) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie