Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

jądro

jądro - gruczoł nasienny, męska gonada zawierająca męskie pierwotne komórki płciowe, z których w wyniku spermatogenezy powstają plemniki. Najczęściej jest parzyste. U  kręgowców jądra produkują również hormony płciowe, są, więc jednocześnie gruczołami dokrewnymi. Jądra ssaków w rozwoju zarodkowym powstają w jamie brzusznej, ale tylko u nielicznych gatunków (np. słoń) pozostają w niej stale, u większości ulegają przemieszczeniu do moszny (zstępowanie jąder). Miąższ jąder jest podzielony przegródkami łącznotkankowymi na wiele części — tzw. zrazików, zawierających nasieniotwórcze kanaliki kręte. W  ich nabłonku występują komórki nasienne, z których powstają plemniki, oraz duże komórki Sertoliego, mające znaczenie odżywcze i podporowe dla komórek nasiennych. W  tkance łącznej, między kanalikami krętymi, leżą komórki śródmiąższowe jądra (komórki Leydiga), produkujące testosteron. Plemniki są wyprowadzane z jąder systemem kanalików, uchodzących ostatecznie do najądrza.

jądro - nukleus, organellum zawierające główny zasób informacji genetycznej (ok. 99%) zakodowanej w DNA chromatyny (pozostała część informacji jest zawarta w DNA mitochondriów oraz plastydów roślin i fotoautotroficznych Protista). Jądro nie występuje jedynie u bakterii i sinic (jego odpowiednikiem jest u nich nukleoid). Zwykle kulistego kształtu, jedno w komórce, u niektórych niższych organizmów — liczne. W jądrze komórkowym wyróżnia się: otoczkę (osłonkę) jądrową i nukleoplazmę (zwaną również karioplazmą). Otoczka jądrowa jest wyspecjalizowaną częścią szorstkiej siateczki śródplazmatycznej oddzielającej nukleoplazmę od cytoplazmy. Jest zbudowana z 2 błon śródplazmatycznych, tworzących cysternę okołojądrową, zawierającą liczne pory jądrowe. Do błony wewnętrznej otoczki jądrowej (od strony nukleoplazmy) przylegają liczne filamenty (włókienka) pośrednie, zbudowane z białek — lamin, tworzące tzw. blaszkę jądrową. W obrębie nukleoplazmy wyróżnia się dwa obszary, odmienne morfologicznie i funkcjonalnie: chromatynowy (zawierający heterochromatynę i euchromatynę; chromatyna) oraz międzychromatynowy (zwane również kariolimfą lub sokiem jądrowym), zawierający jąderko i macierz jądra komórkowego. W cyklu rozwojowym komórki jądro komórkowe przechodzi fazę jądra komórkowego interfazowego (interfaza) — komórka nie dzieli się — oraz fazę jądra komórkowego podziałowego — otoczka jądrowa rozpada się, zanika jąderko, chromatyna ulega kondensacji i wyodrębniają się chromosomy. Wyróżnia się 3 rodzaje podziału jądra komórkowego: amitozę (podział nieregularny), mitozę oraz mejozę. Za odkrywcę jądra komórkowego jest uważany R. Brown, który jako pierwszy zaobserwował je 1831 w komórkach skórki storczyków.


Rys. Jądro komórkowe.


Inne hasła zawierające informacje o "jądro":

Organellum Schemat typowej komórki zwierzęcej: (1) jąderko (2) jądro komórkowe (3) rybosomy (4) liposom (5) retikulum endoplazmatyczne szorstkie (6) aparat ...

Nabłonek jednowarstwowy i szerokości (występuje w jajnikach , pęcherzykach tarczycy , cewkach nerkowych i oskrzelikach oddechowych (jądro umieszczone centralnie) nabłonek walcowaty , cylindryczny - zwykle posiadający na zewnętrznej powierzchni rzęski ...

Rdzeń przedłużony czuciowych V, VII, IX, X, VIII, ruchowe IX, X, XII oraz autonomiczne jądro ślinowe dolne n. IX.Przeczytaj ! ...

Chemia zjawiskami elektronowymi i nie wnika w funkcjonowanie jąder. Wyjątkiem jest tylko chemia jądrowa , nauka na pograniczu fizyki jądrowej i chemii.Współczesna chemia jest przede wszystkim ...

Układ nerwowy ich rodzajów. Neuron, jak każda inna typowa komórka eukariotyczna , zawiera w sobie jądro komórkowe i inne organelle . Miejsce, w jakim znajdują się te struktury ...

Ziemia względem właściwości mechanicznych, wyróżnia się stałą litosferę, plastyczną astenosferę, stałą mezosferę , płynne jądro zewnętrzne i stałe jądro wewnętrzne. Badanie właściwości poszczególnych warstw odbywa się ...

1999 ...

Układ hormonalny ...

Elementy morfotyczne krwi kształt biszkopta, co zwiększa ich powierzchnię. Przed wydostaniem się do krwi tracą jądro komórkowe . Żyją około 120 dni. Przez cały ten okres (120 dni) ...

Avatar (film) od strony geologicznej jest dość podobna do Ziemi – ma płynne, żelaziste jądro , plastyczny płaszcz i półsztywną skorupę . Ma również, podobnie jak Ziemia, dwa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "jądro":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) w 1919 r. Ernest Rutherford i James Chadwick przeprowadzili pierwszą sztuczną reakcję jądrową, w której rozbili jądro atomu. W 1934 r. kontynuując badania Marii ...

006. Grzyby (plansza 24) dikariotycznej dzieżki pomarańczowej dochodzi do połączenia się jąder sprzężonych, czyli kariogamii. Powstałe jądro zygotyczne od razu przechodzi podział mejotyczny na cztery jądra haploidalne. Każde ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 6) > Krwinki białe Krwinki białe, białe ciałka krwi – są większe od erytrocytów. Posiadają jądro komórkowe. Występują różne rodzaje leukocytów wyspecjalizowane do zwalczania zarazków. Niektóre rodzaje ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie