Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

izotop

Izotopy

Izotopy - to atomy, które posiadają ściśle określoną liczbę protonów (liczba atomowa) oraz neutronów. Różne nuklidy tego samego pierwiastka są jego izotopami.

Atomy danego izotopu charakteryzują się więc taką samą liczbą atomową (Z) i liczbą masową (A).

A = N + Z

A – liczba masowa
Z – liczba atomowa
N – liczba neutronów w danym jądrze

Niewielkie różnice własności fizykochemicznych izotopów tego samego pierwiastka, wynikające z różnej masy lub geometrii jąder atomowych, nazywamy efektem izotopowym. Różnice te są tym większe, im większy jest rozrzut ich mas względem siebie. Różnice w masach atomowych izotopów powodują, że w formie czystej mają one inną gęstość, temperaturę wrzenia, topnienia i sublimacji. Różnice te rozciągają się także na związki chemiczne o różnym składzie izotopowym. Różnica mas izotopów powoduje też występowanie niewielkich różnic w ich reaktywności. Nie ma ona wpływu na kierunek reakcji chemicznych, w których one uczestniczą, ale wpływa na szybkość tych reakcji.

Ze względu na trwałość izotopy dzielimy na:

W naturze większość pierwiastków chemicznych występuje jako mieszanina wielu swoich izotopów, przy czym proporcje pomiędzy nimi są z dużą dokładnością stałe. Procentowy udział danego izotopu nosi miano względnej częstości występowania izotopu. Zjawisko izotopii powoduje, że masy atomowe pierwiastków nie są liczbami całkowitymi.

Przykłady izotopów

Izotopy wodoru (Z = 1)

  • 1H – prot - Z = 1; A = Z = 1; N = 0
  • 2H – deuter - Z = 1; A = 1 + 1 = 2; N = 1
  • 3H – tryt - Z = 1; A = 1 + 2 = 3; N = 2

Izotopy tlenu

  • 168O - Z = 8; A = 8 + 8 = 16; N = 8
  • 178O - Z = 8; A = 8 + 9 = 17; N = 9
  • 188O - Z = 8; A = 8 + 10 = 18; N = 10


Inne hasła zawierające informacje o "izotop":

Płyn Lugola po wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu w celu zapobieżenia wchłanianiu radioaktywnego izotopu jodu 131I z opadów promieniotwórczych powstałych w wyniku wybuchu i pożaru ...

Lantan cieplna 13,5 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 538,1 kJ/molII. 1067 kJ/molIII. 1850,3 kJ/molIV. 4819 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 137La {syn.} 6×104 lat w.e. 0,600137 Ba 138La0,09%1,05×1011 lat w.e. β- 1,7371,044138 Ba 138 Ce 139La99,91%stabilny izotop z 82 neutronami 140La {syn.} 40,28 godzin β- 3,761140 Ce Jeżeli nie podano inaczej, ...

Cez J/(kg*K) Konduktywność 4,89×106 S /m Przewodność cieplna 35,9 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 375,7 kJ/molII. 2234,3 kJ/molIII. 3400 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 133Cs100%stabilny izotop z 78 neutronami 134Cs {syn.} 2,0648 lat w.e. β- 1,2292,059134 Xe 134 Ba 135Cs {syn.} 2,3×106 lat β- 0,269135 Ba 137Cs {syn.} 30,07 lat β- 1,176137 Ba Jeżeli ...

Ruten J/(kg*K) Konduktywność 13,7×106 S /m Przewodność cieplna 117 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 710,2 kJ/molII. 1620 kJ/molIII. 2747 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 96Ru5,52%stabilny izotop z 52 neutronami 98Ru1,88%stabilny izotop z 54 neutronami 99Ru12,7%stabilny izotop z ...

Technet J/(kg*K) Konduktywność 6,7×106 S /m Przewodność cieplna 50,6 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. 702 kJ/molII. 1470 kJ/molIII. 2618 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 97Tc {syn.} 2,6×106 lat w.e. 0,32097 Mo 97mTc {syn.} 90 dni i.t. 97Tc98Tc {syn.} 4,2×106 lat β- 1,35798 Ru 99Tc {syn.} 2,11×105 lat β- 3,03499 Ru 99mTc {syn.} 6,01 h i.t. 0,14399TcJeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków ...

Niob kJ/molIII. 2416 kJ/molIV. 3700 kJ/molV. 4877 kJ/molVI. 9847 kJ/molVII. 12100 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 91Nb {syn.} 680 lat w.e. 1,23591 Zr 92Nb {syn.} 3,47×107 lat w.e. β- 2,0060,35692 Zr 92 Mo 93Nb100%stabilny izotop z 52 neutronami 93mNb {syn.} 16,13 lat i.t. 0,03193Nb94Nb {syn.} 2,03×104 lat β- 0,47194 Mo Jeżeli nie podano ...

Cyrkon (pierwiastek) kJ/molII. 1270 kJ/molIII. 2218 kJ/molIV. 3313 kJ/molV. 7752 kJ/molVI. 9500 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 88Zr {syn.} 83,4 dni w.e. 88 Y 89Zr {syn.} 78,4 h w.e. β+ 0,90289 Y 89Y90Zr51,45%stabilny izotop z 50 neutronami 91Zr11,22%stabilny izotop z 51 neutronami 92Zr17,15%stabilny ...

Itr kJ/molIV. 5847 kJ/molV. 7430 kJ/molVI. 8970 kJ/molVII. 11190 kJ/molVIII. 12450 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 87Y {syn.} 3,35 dni w.e. 87 Sr 88Y {syn.} 106,6 dni β+ 88 Sr 89Y100%stabilny izotop z 50 neutronami 90Y {syn.} 2,67 dni β- 2,2890 Zr 91Y {syn.} 58,5 dni β- 1,5491 Zr Jeżeli nie podano ...

Tytan (pierwiastek) kJ/molIV. 4174,6 kJ/molV. 9581 kJ/molVI. 11533 kJ/molVII. 13590 kJ/molVIII. 16440 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 44Ti {syn.} 63 lata w.e. 0,26844 Sc 46Ti8,0%stabilny izotop z 24 neutronami 47Ti7,3%stabilny izotop z 25 neutronami 48Ti73,8%stabilny izotop ...

Skand kJ/molIV. 7090,6 kJ/molV. 8843 kJ/molVI. 10679 kJ/molVII. 13310 kJ/molVIII. 15250 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 45Sc100%stabilny izotop z 24 neutronami 46Sc {syn.} 83,79 dni β- 2,36746 Ti 47Sc {syn.} 3,349 dni β- 0,60047 Ti 48Sc {syn.} 43,7 dni β- 3,99448 Ti Jeżeli nie podano inaczej, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "izotop":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 6) (liczbę atomową) od liczby masowej (w tym przypadku 64). Liczba neutronów w izotopie 64Ni wynosi 36. ...

Stechiometria wzorów i równań chemicznych (plansza 4) jednostki masy unit (u). Wzorcem dla określenia unitu stał się w 1961 roku izotop węgla 12C. Za atomową jednostkę masy (u) przyjęto 1/12 masy izotopu węgla ...

217 Nauka i technika (plansza 3) (włoski fizyk), który bombardując neutronami atomy niektórych pierwiastków, otrzymał pierwszy sztuczny radioaktywny izotop uranu. Odkrycia i badania nad właściwościami oraz budową jądra atomu przyniosły ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie