Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych


Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Konstytucja
Przewodniczący ChRL :
Hu Jintao
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Wu Bangguo
Rada Państwa :
Premier ChRL: Wen Jiabao
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Wang Shengjun
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Cao Jianming
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
Samorząd terytorialny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne
Wielka Hala Ludowa , w której mieści się OZPL.

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (skrót. OZPL, chiń. upr. : 全国人民代表大会, chiń. trad. : 全國人民代表大會; skrót:人大; Pinyin : Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì) – parlament Chińskiej Republiki Ludowej .

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych zostało utworzone w 1954 roku.

Zgodnie z konstytucją ChRL stanowi najwyższy organ władzy państwowej. Działalność OZPL nie podlega kontroli żadnego innego organu. Powierzone mu jest nawet czuwanie nad przestrzeganiem postanowień konstytucji. De facto OZPL podlega jednak kontroli Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh .

Członkowie wybierani są na pięcioletnią kadencję w wyborach bezpośrednich w prowincjach, regionach autonomicznych i miastach wydzielonych, które w świetle ustawy powinny posiadać w OZPL "odpowiednią liczbę" reprezentantów. Liczba deputowanych nie została ustawowo określona, jednak nie może przekraczać 3000. O podziale mandatów decyduje Stały Komitet OZPL. Nie dotyczy to jedynie deputowanych z Hongkongu i Makau . Ustawowo każdej z mniejszości narodowych przysługuje co najmniej 1 mandat.

Deputowani tworzą frakcje wedle regionów, w których zostali wybrani. Zasada ta nie dotyczy reprezentantów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej .

Kadencja OZPL trwa 5 lat, jednak w nadzwyczajnych okolicznościach może być przedłużona decyzją 2/3 członków.

Członkom OZPL przysługuje immunitet materialny.

Sesje zwykłe OZPL odbywają się raz w roku. Odbywają się zazwyczaj wiosną i trwają około dwóch tygodni. Na wniosek Komitetu Stałego lub przynajmniej 1/5 deputowanych mogą odbyć się sesje nadzwyczajne.

Pomiędzy sesjami spotykają się członkowie Stałego Komitetu OZPL , który liczy 176 członków wybieranych przez Zgromadzenie. Podobnie jak w OZPL, muszą się znajdować w nim reprezentanci mniejszości. Komitet Stały odpowiada przed OZPL i ma obowiązek składać mu sprawozdania ze swojej działalności. Komitet Stały zbiera się średnio co 2 miesiące.

Pracami OZPL kieruje prezydium, wybierane jednorazowo podczas każdej sesji.

W OZPL działa sześć stałych komisji: Mniejszości Narodowych; Prawna; Finansów i Gospodarki; Edukacji, Nauki, Kultury i Zdrowia; Spraw Zagranicznych; Chińskiej Diaspory. Mogą być powołane również dodatkowe komisje oraz komisje śledcze.

Kompetencje OZPL obejmują:

  • uchwalanie i zmianę konstytucji
  • ustawy z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych
  • zatwierdzanie budżetu i planów rozwoju społeczno-gospodarczego
  • wybór i odwoływanie najwyższych osób w państwie
  • funkcje kontrolne
  • ustanawianie jednostek podziału administracyjnego i ich ustroju
  • podejmowanie decyzji o wojnie i pokoju

Kompetencje OZPL nie są do końca sprecyzowane (nie ma ono kontroli jedynie nad przewodniczącym ChRL), co stwarza pole do licznych sporów.

Siedzibą OZPL jest budynek Wielkiej Hali Ludowej na zachodniej ścianie Placu Tian'anmen w Pekinie .

Bibliografia

J.Rowiński, W.Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, .


Inne hasła zawierające informacje o "Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych":

Adwentyzm ...

Vytautas Landsbergis ...

Huldrych Zwingli ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Zbór ...

1986 ...

Wojciech Bogusławski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych":

008c. Grecja (plansza 9) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 2) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 10) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie