Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Piotr Dunin

Piotr Dunin

Piotr Dunin z Prawkowic (ur. ok. 1415 , zm. 1484 ) – starosta malborski 1478 -1484, kasztelan sieradzki od 1478, wojewoda brzeskokujawski od 1479 .

Biografia

Piotr Dunin pochodził ze starego rodu Łabędziów . Był synem Krystyna ze Skrzyńska, Pratkowic i Śmiłowa oraz bratankiem podkanclerzego koronnego Dominika ze Skrzyńska zwanego Dominem. To właśnie po tym współpracującym z królem duchownym ród przyjął przydomek Donin lub Dunin. Po ojcu Piotr odziedziczył Prawkowice i Śmiłów , otrzymał też Morawiany . Karierę wojskową zaczął dość późno, bo dopiero w 1455 roku, kiedy to jako dworzanin królewski wziął udział w wyprawie na Łasin .

Nie wiadomo gdzie spędził młodość, wydaje się jednak, że musiał pobierać nauki poza granicami kraju, ewentualnie brał udział w zagranicznych wojnach, skoro posiadł w przyszłości tak wysokie umiejętności taktyczne. W 1456 roku został wojskim większym sieradzkim i stał się dworzaninem Kazimierza Jagiellończyka , a trzy lata później burgrabią krakowskim i marszałkiem nadwornym . Ta ostatnia godność wiązała się z objęciem dowództwa nad chorągwiami dworskimi. W tym charakterze towarzyszył królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi w wyprawie do Prus . Otrzymał wówczas urząd podkanclerzego sandomierskiego.

Piotr Dunin był naczelnym dowódcą wojsk królewskich w wojnie trzynastoletniej . Jego talent taktyczny i konsekwencja, z jaką dążył do odcięcia zakonu od pozyskiwania posiłków z Niemiec, niewątpliwie przyczyniły się do zwycięstwa Polski. Triumfował w bitwie pod Świecinem ( 17 września 1462 ), zdobył Gniew i Chojnice . Był wodzem o dużym autorytecie, ale też człowiekiem bezwzględnym, twardą ręką, utrzymując dyscyplinę w swych oddziałach zaciężnych. Kiedy po zajęciu miasta Rybaki na Sambii wybuchł zatarg o podział łupów, rozkazał spalić miasto, likwidując przedmiot sporu. W 1472 roku towarzyszył królewiczowi Kazimierzowi w nieudanej wyprawie po tron węgierski, a w 1477 roku dowodził wojskami polskimi podczas tzw. wojny popiej z biskupem warmińskim Mikołajem Tungenem . Do końca życia pozostał zaufanym doradcą króla Kazimierza Jagiellończyka i jego przedstawicielem w Prusach Królewskich . Wbrew miejscowej szlachcie został mianowany w 1478 roku starostą malborskim, zarządcą najbogatszej królewszczyzny w Polsce. Dał się tu poznać jako sprawny i sprawiedliwy dla poddanych administrator. W 1478 roku został kasztelanem sieradzkim, a pod koniec życia w 1479 roku powierzono mu urząd wojewody brzesko - kujawskiego.

Zobacz też

Poprzednik
Mikołaj Kościelecki
wojewoda brzeski
1479 - 1484
Następca
Jan Oporowski


Inne hasła zawierające informacje o "Piotr Dunin":

I wiek ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

1972 ...

Jonas Basanavičius ...

Diakon ...

1362 ...

1361 ...

Bereza (Białoruś) ...

1679 ...

Paź ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Piotr Dunin":

025 Państwo Franków (plansza 15) ...

018. Średniowieczny spór o uniwersalia (plansza 15) ...

131 Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie