Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

ironia

ironia - sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zdaniu Jaka piękna pogoda wypowiedzianym w trakcie ulewy. W klasycznej retoryce ironia stanowi jeden z tropów, jest zaliczana także do podstawowych kategorii w estetyce.

W rozumieniu potocznym ironię utożsamia się z zawoalowaną kpiną, złośliwością, wyśmiewaniem, dystansem.

Termin ten odnosi się również do sytuacji, zjawisk niezgodnych z oczekiwaniami; rezultatów przeciwstawnych wobec zamiarów, czyli do zaburzenia przyczynowo-skutkowej struktury rzeczywistości. Wyróżnia się tu kilka odmian:

  • ironia sytuacyjna, np. wystąpienie w komputerze błędu systemowego (blue screen of death) w trakcie oficjalnej prezentacji Windows 98 z udziałem Billa Gatesa na targach COMDEX w kwietniu 1998;
  • ironia losu (zwana też kosmiczną), np. utrata słuchu Ludwiga van Beethovena;
  • ironia historii, np. określenie stosowane wobec wojny światowej 1914-18 w okresie jej trwania oraz krótko po zakończeniu: Wojna mająca na celu zakończenie wszystkich wojen (The War to End All Wars).

Matrycą ironii werbalnej będzie więc: [ktoś] ironizuje, że..., matrycą ironii odnoszącej się do sytuacji, zdarzeń, losu: na ironię zakrawa, że....

Wyróżnia się również postawę ironiczną, charakteryzującą się dystansem, spokojem, rozwagą w ocenie, brakiem zaangażowania, oziębłością emocjonalną.

Szczególną odmianą ironii jest ironia sokratejska - przypisywany Sokratesowi, utrwalony w dialogach Platona sposób prowadzenia dialogu, będący zarazem metodą docierania do prawdy


Inne hasła zawierające informacje o "ironia":

Akt mowy rozumienia aktów pośrednich, jak również teksów, których nie należy odczytywać wprost (aluzje, ironia ), zajmuje się lingwistyka tekstu.Według Searle’a można wyróżnić pięć typów aktów mowy:asercje ...

Adam Mickiewicz ...

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem istniejących strukturach.Krótka rozprawa... uznawana jest za wybitny utwór literacki: doskonała polszczyzna, celna ironia, werwa satyryczna i nieodparty komizm sytuacyjny (jak np. w scence obyczajowej ...

André Breton ...

Środki stylistyczne pobudzenie jego wyobraźni.Istnieją następujące środki stylistyczne: aforyzm anakolut animalizacja antonim aliteracja alegoria aluzja literacka anafora animizacja antropomorfizacja antyteza apostrofa apozycja (retoryka) archaizm asyndeton dialektyzacja echolalia elipsa enumeracja epifora epitet epitet barokowy epitet metaforyczny epitet stały epitet tautologiczny eufemizm eufonia glosolalia gradacja groteska homonimy hiperbola Instrumentacja głoskowa inwersja inwokacja ironia kolokwializm kontrast lipogram metafora (inaczej przenośnia) metonimia neologizm oksymoron onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)ożywienie, zobacz animizacja paradoks parafraza paralelizm składniowy parenteza paronomazja personifikacja peryfraza pleonazm polisyndeton porównanie porównanie homeryckie powtórzenie przenośnia, zobacz metafora przerzutnia pytanie retoryczne retrospekcja rym rytm synonim synekdocha synestezja symbol tropy uosobienie wulgaryzm wykrzyknienie zdrobnienie zgrubienie złożenie związek ...

Dialektyka ...

Janka Kupała 1917 roku wychwalone zostają z nadzwyczaj wielkim patosem, przez który przeziera jawna ironia.Następne lata to czas represji, które dotknęły inteligencję twórczą i Kupała przymuszony ...

Tragedia ...

Postmodernizm (filozofia) elfem). Skutkiem tych założeń programowych wszechobecne w sztuce postmodernistycznej są intertekstualność i ironia.Jednym z najbardziej znanych współczesnych socjologów postmodernistycznych jest Zygmunt Bauman (autor dzieł: ...

Søren Kierkegaard nie jest możliwe (wbrew Heglowi) utworzenie filozoficznego systemu Bytu. "Poezja życia" (czasem "ironia życia") to w myśli Sibberna oderwania się od zastygłych form życia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ironia":

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 35) ...

Jak pisać o miłości? (plansza 16) ...

Bajka też prawdę Ci powie (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie