Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

interwencjonizm

interwencjonizm - stosunki gospodarczo-polityczne, polegające na bezpośrednich interwencjach państwa w wolny rynek. Niekiedy rozumiane jako teoria ekonomiczna zalecająca takowe podejście.

Formy interwencjonizmu

Interwencjonizm może przybierać różne formy:

 • bezpośrednie finansowanie niektórych inwestycji gospodarczych z kasy państwowej, np. budowy autostrad,
 • "ratowanie" upadających przedsiębiorstw przez preferencyjne kredyty, oddłużanie i ew. przejmowanie upadłych przedsiębiorstw na własność skarbu państwa,
 • bezpośrednie dotacje do nierentownej produkcji lub usług,
 • skupowanie przez państwo nadmiaru niektórych towarów i ich późniejsze sprzedawanie w celu utrzymania stałego poziomu cen,
 • uczestniczenie przez państwo w grze na rynkach finansowych poprzez posiadanie pakietów akcji wybranych przedsiębiorstw oraz emisję własnych papierów wartościowych (np. obligacji),
 • bezpośrednia interwencja państwa w rynek walutowy – polegająca np. na utrzymaniu kursu własnej waluty przez wykupywanie obcych walut na rynku wewnętrznym,
 • wprowadzanie monopolu państwowego w niektórych sektorach gospodarki, np. produkcji mocnych alkoholi,
 • regulacja rynku poprzez wprowadzanie systemu koncesjonowania niektórych form działalności gospodarczej np. w celu obrony słabszych podmiotów przed silniejszymi,
 • płynną regulację podstawowych stóp procentowych, nie wynikających z bezpośredniej podaży pieniądza na rynku lecz przeciwnie zapobiegającej potencjalnym, niekorzystnym zjawiskom na rynku,
 • "pompowanie" pieniędzy na rynek poprzez pomoc socjalną (np. zasiłki dla bezrobotnych),
 • stosowanie systemu, którego celem jest nie tylko pozyskiwanie środków do budżetu państwa ale także regulacja rynku przez np. różnicowanie stóp podatkowych w różnych sektorach gospodarki, czy ulgi na inwestycje,
 • regulacja rynku poprzez nakazowe rozbijanie naturalnych i wymuszonych monopoli zagrażających utrzymywaniu prawdziwej konkurencji,
 • kontrole cen niektórych towarów (ale nie wszystkich) np. mleka.


Inne hasła zawierające informacje o "interwencjonizm":

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie naprawy kryzysu rozpoczęto wielkie roboty publiczne . Również rządy państw europejskich prowadziły politykę interwencjonizmu . Ta sekcja jest . Jeśli możesz, . ...

Państwo opiekuńcze w latach 50.-80. XX wieku . Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie ...

Friedrich Hayek wniósł także swój wkład w rozwój nauki prawa oraz kognitywistyki . Był przeciwnikiem interwencjonizmu państwowego i zwolennikiem powrotu do liberalnej doktryny gospodarczej.W 1974 roku otrzymał ...

Monetaryzm charakteryzuje się silną wiarą w samoregulujące się mechanizmy rynkowe , odrzucaniem tych form interwencjonizmu państwowego, które wiążą się z dużym wypływem pieniądza z kasy państwa ...

Imperializm taką osobę do metropolii (Indie).W polityce zagranicznej imperializm cechuje się ekspansywnością i interwencjonizmem dyplomatycznym. Ekspansjonizm związany jest z chęcią powiększenia granic lub wpływów państwa ...

Stanisław Swianiewicz do nazizmu potrafił obiektywnie docenić szybki rozwój gospodarki niemieckiej w ramach polityki interwencjonizmu państwowego realizowanej przez ministra gospodarkiw rządzie Hitlera - Hjalmara Schachta . Był ...

Katolicka nauka społeczna sytuacji wskazuje tworzenie związków zawodowych i wprowadzenie negocjacji zbiorowych, jako alternatywy dla interwencjonizmu państwowego. Encyklika wskazuje także na to, iż biedni mają specjalny status ...

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Komunistyczna Partia Federacji RosyjskiejLider Giennadij Ziuganow Data założenia 1989 Ideologia polityczna komunizm Deklarowanepoglądy gospodarcze interwencjonizm Członkostwomiędzynarodowe Związek Partii Komunistycznych - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (ZPK - KPZR)Barwy czerwień http://www.kprf.ru КПРФ (01.05.2009)Komunistyczna ...

Dług publiczny najkorzystniejszą dla gospodarki metodę zmniejszania stosunku zadłużenia do PKB, chociaż niektórzy zwolennicy interwencjonizmu uważają, że może doprowadzić do spadku wzrostu gospodarczego i dobrobytu, jeżeli ...

Prawica być proste, twarde i skuteczne"),przywiązanie do wartości religijnych,sprzeciw wobec zmian rewolucyjnych ,sprzeciw wobec interwencjonizmu państwowego,sprzeciw wobec rozbudowanej polityki socjalnej państwa,prywatna służba zdrowia i edukacja ,postulaty uproszczenia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "interwencjonizm":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

215 Sytuacja gospodarcza na świecie (plansza 11) ...

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 13) class="lekcja_boks"> Wielki kryzys gospodarczy w Polsce Podjęto próbę wyjścia z kryzysu poprzez interwencjonizm państwowy. W 1932 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przystąpił do walki ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie