Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Instytut Badań Społecznych

Instytut Badań Społecznych

Instytut Badań Społecznych
Instytut Badań Społecznych

Instytut Badań Społecznych (Institut für Sozialforschung) - placówka naukowo-badawcza przy Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem , potocznie w literaturze przedmiotu określana nazwą Szkoły Frankfurckiej .

Idea Instytutu jako ośrodka dyskusji nad zasadami jedności teorii i praktyki marksizmu zrodziła się już w 1922 r. w czasie obrad EMA (Erste Marxistische Arbeitswoche), z udziałem György Lukácsa , Karla Korscha , Friedricha Pollocka i innych. Dzięki funduszom Felixa J. Weila powołano taką placówkę w 1923 r. przy Uniwersytecie Frankfurckim.

Pierwszym dyrektorem Instytutu (w latach 1923 - 1930 ) był Karl Grünberg . W tym okresie program badawczy obejmował głównie dokumentację ruchu robotniczego i prace ekonomiczne, uzasadniające załamywanie się systemu kapitalistycznego wskutek działania wewnętrznych, obiektywnych praw ekonomicznych. Po objęciu dyrekcji przez Maxa Horkheimera (w 1930 r.), nastąpiło przesunięcie zainteresowań ku teorii i zaczęła się kształtować wspólna platforma badawcza, zwana później teorią krytyczną .

Za główne zadanie Instytutu Badań Społecznych Horkheimer uważał stworzenie więzi między ogólną konstrukcją filozoficzną a poszczególnymi dyscyplinami naukowymi i podporządkowanie badań empirycznych centralnej problematyce filozofii społecznej. Podstawowym ogniwem tej problematyki było szukanie odpowiedzi na pytanie o rewolucyjne możliwości klasy robotniczej i o szanse dokonania zasadniczej przemiany społeczeństwa.

Współpracownikami Instytutu byli Theodor W. Adorno , Herbert Marcuse , Friedrich Pollock , Leo Löwenthal , Erich Fromm i inni. Instytut od samego początku wydawał czasopismo "Zeitschrift für Sozialforschung".

30 stycznia 1933 r., wkrótce po objęciu władzy przez faszystów, Instytut został zamknięty, a jego biblioteka skonfiskowana. W momencie likwidacji Instytutu większość pracowników była już poza granicami Niemiec . Zatajony transfer aktywów fundacji pozwolił przenieść Instytut najpierw do Szwajcarii a w 1934 r. do Stanów Zjednoczonych , skąd powrócił on do Frankfurtu w 1950 r.

Obecnie, od kwietnia 2001 roku, dyrektorem Instytutu jest prof. dr Axel Honneth .

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Instytut Badań Społecznych":

Biegun północny ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wincenty Okołowicz ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Studia ...

Autorytet ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Instytut Badań Społecznych":

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 13) ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 8) ...

Język reklamy (plansza 19) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie