Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

konkurencja

konkurencja - (z łac. concurrentia – współzawodnictwo) – to rywalizacja między uczestnikami rynku, a przede wszystkim między podmiotami gospodarczymi o jak największą liczbę klientów. Przedsiębiorstwa konkurują między sobą przede wszystkim: ceną, jakością oferowanych produktów, warunkami sprzedaży, reklamą i promocją. Celem stosowania tych elementów przez przedsiębiorstwa jest umocnienie pozycji na rynku, poinformowanie klienta o towarze czy usłudze, nakłonienie go do kupna. Konkurencja jest podstawą gospodarki rynkowej. Wyróżnia się dwie formy konkurencji. Pierwsza to konkurencja cenowa, czyli związana z ilością dóbr, które są w stanie kupić nabywcy za określoną sumę pieniędzy. Z kolei konkurencja pozacenowa polega na stosowaniu różnych metod popierania sprzedaży przy utrzymywaniu stabilnych cen. Wśród tych metod wyróżnia się: promowanie produktu i znaku firmowego, zapewnienie szerokiej dostępności produktu, dogodnych warunków zakupu (np. sprzedaż ratalna, kredyt), udzielenie korzystnych warunków gwarancji, serwisu. Istnienie różnych form konkurencji wymusza racjonalne zachowania podmiotów gospodarczych, takie jak obniżanie kosztów, wprowadzanie innowacji dzięki czemu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Ze względu na swe szczególne wartości konkurencja jest chroniona przez prawo we wszystkich krajach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa jednak często dążą do wyłączenia mechanizmu konkurencji z życia gospodarczego przez zawieranie różnego rodzaju porozumień w postaci: trustów, karteli, syndykatów i holdingów.


Inne hasła zawierające informacje o "konkurencja":

Linköping LinköpingW miejscowości znajduje się założony w 1975 roku uniwersytet, jako alternatywa i konkurencja dla uczelni miast Örebro i Västerås . Uczelnia jest siedzibą Szwedzkiego Narodowego ...

Turzyca patagońska jest wpływ sąsiedztwa szlaku turystycznego (związane z tym zmiany warunków hydrologicznych) oraz konkurencja bardziej ekspansywnych gatunków, głównie traw . Gatunek umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze ...

Konkurencja ...

Cena (ekonomia) To minimum, poniżej którego ustalona cena traktowana jest jako dumping, czyli nieuczciwa konkurencja. Cena ma wpływ na wielkość zysku, ale również na postrzeganie towaru. ...

Żywiec że "Żydów (...) z państwa żywieckiego wyganiać potrzeba" (powodem tego przywileju była konkurencja gospodarcza pomiędzy miejskimi rzemieślnikami a Żydami). Od tego też czasu żaden ...

Oszczep Oszczep (broń) Oszczep (konkurencja sportowa) Oszczep (przyrząd sportowy) ...

Państwo liberalno-demokratyczne radzenie sobie z konfliktami społecznymi. Dominuje własność prywatna środków produkcji i wolna konkurencja. Państwo znacznie angażuje się w życie gospodarcze (interwencjonizmu gospodarczego), życie kulturalne ...

Konkurencja (ekonomia) dobra (usługi lub towaru), odpowiednia dystrybucja produktu czy jego cena.W języku potocznym konkurencja to także grupa przedsiębiorstw tej samej branży, współzawodnicząca z danym podmiotem ...

Zarządzanie często jako samodzielna dziedzina zarządzania.Najprostszy przypadek konkurowania w oparciu o koszty to konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, zwłaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka cena produktu jest ...

Walka klas gatunku".W tych tezach robotnicy rozpoznają się jako odrębna klasa społeczna, mimo że konkurencja między nimi jest czynnikiem osłabiającym świadomość klasową. Burżuazja natomiast "znajduje się ...


Inne lekcje zawierające informacje o "konkurencja":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 6) ...

030. Oddziaływania międzypopulacyjne (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie