Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

indywidualizm

indywidualizm (łac. individuum - jednostka, coś niepodzielnego) - doktryna filozoficzna, zgodnie z którą istotne znaczenie przyznawano tylko jednostkom.

Postawę tę charakteryzuje silne poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm. Indywidualizm wiąże się z przekonaniem o szczególnej roli jednostki, która stoi ponad tłumem. Na gruncie tej postawy powstał specyficzny typ bohatera romantycznego.


Inne hasła zawierające informacje o "indywidualizm":

Narodowy socjalizm do poszukiwania nowych idei, dających zagubionym masom ludzkim poczucie sensu egzystencji. Głosząca indywidualizm ideologia liberalna nie mogła dotyczyć takich pojęć, gdyż była ufundowana na ...

Pokolenie "Współczesności" etyki"[6]. Jednocześnie nie sformułowano żadnych założeń estetycznych i artystycznych, a nawet wywyższano indywidualizm. Pokolenie 1956Już po rozpadzie grupy, skupionej wokół "Współczesności" na łamach tego ...

Friedrich Hayek ...

Społeczeństwo tradycyjne na rolnictwie i rzemiośle , gdzie podstawową jednostką gospodarczą jest gospodarstwo domowe ; brakiem indywidualizmu jednostek; niewielka rolą pieniądza w handlu . Zobacz też kopieniactwo ...

Antoni Lange Antoni Lange konsekwentnie dążył do programowego obiektywizmu − intelektualnego chłodu, zatarcia śladów indywidualizmu czy najmniejszego choćby emocjonalnego zaangażowania samego poety w wypowiedzi podmiotu lirycznego. ...

Społeczeństwo ponowoczesne kryzysu i ryzyka . Jednocześnie nasilają się często sprzeczne z sobą trendy: konsumpcjonizm , indywidualizm , relatywizm moralny , rozwój kultury popularnej i utowarowienie kultury, globalizacja , glokalizacja , wzrost ...

Steven Michael Lukes Emila Durkheima oraz jego kontynuatorów. Następnie publikował opracowania dotyczące różnych znaczeń pojęcia " indywidualizm ". Obecnie jego zainteresowania obejmują również socjologię polityki, w której koncentruje się ...

Socjalizm utopijny ...

Ayn Rand obdarzony żadnym innym, lepszym narzędziem poznania.Z zasadniczej dla obiektywizmu roli rozumu wynika indywidualizm w tym znaczeniu, że rozum, zdaniem Rand, jest wyłącznym atrybutem jednostki; ...

Umowa społeczna prawa natury na rozwój liberalizmu klasycznego , niezależnie od tego, że nacisk na indywidualizm i odrzucenie konieczności podporządkowania wolności jednostki suwerennej woli może sprzeciwiać się ...


Inne lekcje zawierające informacje o "indywidualizm":

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 5) ...

Idealny rycerz - Roland (plansza 12) ...

136 Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze na świecie w XIX w. (plansza 8) Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze na świecie w XIX w. Podstawy ideologi liberalnej: indywidualizm – przekonanie o wyższości jednostki nad społeczeństwem wiara w postęp i doskonalenie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie