Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

iloraz

wynik dzielenia.


Inne hasła zawierające informacje o "iloraz":

Zespół Downa ...

Parzystość liczb parzysta · nieparzysta = parzysta; bo nieparzysta · parzysta = parzysta; bo iloraz dwóch liczb jest parzysty wtedy i tylko wtedy, gdy jest liczbą ...

Bezrobocie co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani ...

Ciąg geometryczny wyrazu poprzedniego i pewnej stałej liczby różnej od zera, którą nazywa się ilorazem ciągu.Każdy wyraz ciągu geometrycznego, prócz pierwszego (dla ciągów skończonych także ostatniego) ...

Ekscentryczność (fizyka) a – półoś wielka orbity, przy czym:gdzie Można również ekscentryczność wyrazić jako iloraz odległości ogniska od środka elipsy przez długość półosi wielkiej orbity eliptycznej: ...

Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę: Inaczej mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb).Spis ...

Niepełnosprawność intelektualna psychiczna. Klasyfikacja deficytów intelektualnych Dawna klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnejStopień upośledzenia w oparciu o iloraz inteligencji:75-85 → ociężałość umysłowa(50-59) 50-74 → debilizm (20-49) 25-49 → imbecylizm (00-19) 00-24 ...

Cyrkulacja wersora normalnego w wybranym punkcie pola jest równy granicy do której dąży iloraz cyrkulacji po krzywej zamkniętej otaczającej jeden raz wybrany punkt przez powierzchnię ...

Wielomian liczb całkowitych .Wielomian x2 − 9 jest podzielny przez x + 3, jego ilorazem jest x − 3. PierwiastkiPierwiastek wielomianu f(x) to taka liczba a, ...

Otępienie pojęcie jest zarezerwowane do zaburzeń rozwojowych, jak też jest definiowane poprzez niski iloraz inteligencji mierzony testem w skali Wechslera . Tymczasem otępienie dotyczy osób dorosłych, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "iloraz":

Potęgi (plansza 9) ...

Proporcjonalność i wielkości wprost proporcjonalne (plansza 11) aby podane w niej wielkości były wprost proporcjonalne. x 10 3 4 y 12 1,2 72 Należy wypełnić tabelkę tak, aby iloraz wielkości był stały. Zwróćmy najpierw uwagę na kolumnę w której podane ...

Działania na liczbach wymiernych (plansza 19) W przypadku mnożenia i dzielenia liczb wymiernych określanie znaku jest bardzo proste: - Iloczyn/iloraz dwóch liczb o tych samych znakach jest liczbą dodatnią. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie