Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

IV wojna rosyjsko-turecka

IV wojna rosyjsko-turecka

Wojna rosyjsko-turecka 1735-1739
Wojny rosyjsko-tureckie
Data1735-1739
Wynikwygrana Rosji
Traktat w Nisz
Traktat belgradzki
Terytorium Krym , Bośnia , Serbia
Strony konfliktu
  Imperium Rosyjskie

Cesarstwo Austriackie
  Cesarstwo Austriackie

  Imperium osmańskie
Dowódcy
Burkhard Christoph Münnich
Piotr Lacy
Franciszek I Lotaryński
Yeghen Mehmet Pasza
Megli Girej II
Fetih Girej

Wojna rosyjsko-turecka 1735-1739 - wojna pomiędzy Rosją a Imperium Ottomańskim , która umocniła pozycje Rosji na wybrzeżach Morza Czarnego .

Główną przyczyną wojny było wmieszanie się Turcji w politykę Rosji, która interweniowała zbrojnie w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej podczas polskiej wojny sukcesyjnej oraz nasilenie najazdów Tatarów krymskich na południowe granice Rosji. Wojna była przedłużeniem walk Rosji o umocnienie swoich wpływów nad M. Czarnym. Rosja w tym czasie posiadała sprzyjającą sytuację, w związku z podpisaniem traktatów pokojowych z Iranem (prowadził w l. 1730 - 1736 wojnę z Turcją) i elekcją w Rzeczypospolitej Augusta III (1735) zamiast stronnika Francji Stanisława Leszczyńskiego , którego popierała związana z Francją Turcja. Bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia wojny były ataki Tatarów krymskich w końcu 1735 na Ukrainę i wyprawa chana krymskiego na Kaukaz . Plan dowództwa rosyjskiego na 1736 r. przewidywał zajęcie Azowa i Krymu. Rozpoczęta w 1735 roku wojna toczyła się głównie nad Morzem Czarnym, początkowo głównie na Krymie . 31 maja 1736 Dnieprowska Armia feldmarszałka B. K. Münnicha - 62 tys. żołnierzy szturmem zdobyła Perekop , i Kozłów , a 28 czerwca Bachczysaraj . W związku z brakami żywności, wody i zaczynającej się epidemii Münnich zmuszony był wycofać sie na Ukrainę. 30 czerwca 1736 rosyjska Armia Dońska gen. P. P Lacy (28 tys. żołnierzy przy współdziałaniu z Flotylą Dońską dowodzoną przez wiceadmirała P. P. Bredala zdobyła Azow . W lipcu 1737 armia Münnicha (60 - 70 tys. żołnierzy) szturmem opanowała twierdzę Oczaków , a armia Lacy (ok. 40 tys. żołnierzy) w lipcu przeprawiła się Zalew Geniczewski na Arabatski półwysep, forsowała Siwasz i weszła na terytorium Krymu. W wyniku tych działań wojska rosyjskie odniosły szereg zwycięstw i zadały wiele strat wojskom chana krymskiego oraz zajęły Karasubazar. Ale znowu w związku z brakiem wody i żywności zmuszone były wycofać się z Krymu. W lipcu 1737 roku przystąpiła do wojny Austria ( VII wojna austriacko-turecka ). Jednak wojska austriackie poniosły kilka klęsk. W sierpniu w Niemirowie rozpoczęły się rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją, Austrią i Turcją, które zakończyły się bez rezultatów. W 1738 działania bojowe nie były prowadzone. W związku z epidemią dżumy armia rosyjska wycofała się z Oczakowa i Kinburna. W 1739 58 tys. armia Münnicha przeprawiła się przez Dniestr i wkroczyła do Mołdawii , gdzie 28 sierpnia 1739 odniosła zwycięstwo pod Stawuczanami, zajęła Chocim (kapitulował 28 sierpnia) i Jassy . Armia austriacka jednak znowu poniosła klęskę i 18 września podpisała separatystyczny pokój. To, jak i groźba najazdu Szwedów zmusiło Rosję do rozmów pokojowych. Niepowodzenia Turcji także zmusiły ją do rokowań. Rokowaia zakończyły się podpisaniem 18 września Belgradzkiej umowy pokojowej 1739 roku. Rosja otrzymała Azow bez prawa budowania umocnień. Księstwa kaukaskie Wielką i Małą Kabardę uznano za neutralną barierę między Turcją a Rosją. Rosji zabroniono posiadania okrętów na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim .

Zobacz też

Bibliografia

Bolszaja Sowietskaja Encykłopedia t. 22 Moskwa 1975.


Inne hasła zawierające informacje o "IV wojna rosyjsko-turecka":

II wiek ...

Adwentyzm ...

Synagoga Chóralna w Kownie ...

1499 ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Antanas Smetona ...

Działania wojenne ...

Szlezwik ...


Inne lekcje zawierające informacje o "IV wojna rosyjsko-turecka":

008c. Grecja (plansza 12) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie