Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hydraty

Hydraty

Hydraty inaczej wodziany – pojęcie dwuznaczne oznaczające:

  1. W chemii organicznej jest to każdy związek chemiczny otrzymany na skutek reakcji addycji wody – w hydratach w tym sensie nie występują wolne cząsteczki wody, lecz do związku przyłączają się osobno atomy wodoru i grupy hydroksylowej , pochodzące ze zdysocjowanej wody.
  2. W chemii nieorganicznej jest to związek chemiczny lub układ supramolekularny , który zawiera w swojej strukturze cząsteczki wody zaokludowane w jego sieci krystalicznej lub względnie trwale połączone wiązaniami wodorowymi , a nie wiązaniami kowalencyjnymi . Hydraty w tym sensie są często tworzone przez sole nieorganiczne. Niektóre związki organiczne również są zdolne do tworzenia tego rodzaju hydratów.

Hydraty związków organicznych

Przykłady:

  • wodzian chloralu – jeden z pierwszych syntetycznych leków nasennych
  • wodzian metanu – nietrwały związek wytwarzający się samorzutnie w sprzyjających warunkach w naturze (zwiększone ciśnienie, niska temperatura ), osadzająca się np. na dnie oceanów oraz zatykający rurociągi naftowe.

Hydraty związków nieorganicznych (sole uwodnione)

Sześciowodny chlorek kobaltu(II)

W uwodnionych solach woda nie tworzy wiązań kowalencyjnych z cząsteczkami soli, lecz jest wbudowana w ich sieć krystaliczną. Z tego względu wodę tę nazywa się krystalizacyjną. Woda jest wbudowywana do sieci w ściśle określony sposób na skutek czego na jedną cząsteczkę soli przypada ściśle określona liczba cząsteczek wody. W kryształach hydratów woda jest utrzymywana poprzez silne wiązania wodorowe , które występują w każdej jednostce elementarnej sieci krystalicznej lub tylko poprzez zaokludowanie wewnątrz jednostek elementarnych sieci. Tradycyjnie, we wzorach sumarycznych hydratów, wodę krystalizacyjną wyodrębnia się z niego na końcu i pisze po znaku mnożenia.

Sole uwodnione są zwykle nietrwałe termicznie. W określonej temperaturze przechodzą często spontanicznie w formę bezwodną, lub formę mniej uwodnioną. Po ochłodzeniu bezwodna forma soli jest zwykle silnie higroskopijna i spontanicznie pobiera wodę z otoczenia, jeśli tylko ma taką możliwość. Istnieją też trwałe hydraty, które nie rozkładają się przed osiągnięciem temperatury topnienia. Odwodnienie tego rodzaju hydratów wymaga specjalnych zabiegów – jak np. suszenia ich w formie stopionej i następnie krystalizacji z bezwodnych rozpuszczalników .

Przemianie soli metali przejściowych z formy bezwodnej w hydrat towarzyszy często zmiana barwy. Przykładem jest uwodniony niebieski siarczan miedzi CuSO4•5H2O przechodzący w wyniku podgrzania najpierw w jasnobłękitną postać jednowodną a następnie w białą bezwodną. Zjawisko to jest często stosowane do detekcji zawilgocenia środków suszących. Np. do silikażelu dodaje się często bezwodnego chlorku kobaltu(II) , który zmienia barwę z intensywnie niebieskiej na intensywnie czerwoną po przemianie w hydrat.

Niektóre sole uwodnione występują w więcej niż jednej postaci, np. bezwodny węglan sodu przyswajając wodę tworzy kolejno hydraty: jednowodny Na2CO3•H2O, następnie siedmiowodny Na2CO3•7H2O i ostatecznie trwały dziesięciowodny Na2CO3•10H2O.

Hydraty w większości dość dobrze rozpuszczają się w wodzie , przy czym proces rozpuszczania powoduje "wyzwolenie" wody z sieci krystalicznej, nawet jeśli sama sól nie ulega dysocjacji, co należy uwzględniać w obliczeniach stechiometrycznych reakcji chemicznych prowadzonych z udziałem tych soli. Część hydratów nie jest jednak dobrze rozpuszczalna w wodzie. Przykładem nierozpuszczalnego hydratu jest gips czyli uwodniony siarczan wapnia CaSO4•2H2O. (Porównaj: anhydryt )

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Hydraty":

Neon (pierwiastek) ...

Sole ...

Kwas cytrynowy ...

Szczawian wapnia ...

Glukoza ...

Nadtlenek wodoru ...

Soda ...

Siarczan miedzi ...

Hydraty Hydraty inaczej wodziany – pojęcie dwuznaczne oznaczające:W chemii organicznej jest to każdy ...

Woda ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hydraty":

Sole - właściwości i otrzymywanie (plansza 6) których nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione kationem metalu ([Cu(OH)]2CO3]). Sole uwodnione (Hydraty lub wodziany)- są to sole, które w swej cząsteczce posiadają na ...

Otrzymywanie soli (plansza 3) zostały zastąpione kationem metalu Np: wodorosiarczan (VI) sodu NaHSO4, diwodoroortofosforan(V) potasu KH2PO4. Sole uwodnione (Hydraty lub wodziany) - są to sole, które w swej cząsteczce posiadają ...

Kwasy nieorganiczne - część 2 (plansza 17) e height="380" width="770"> Dla zainteresowanych Hydraty, nazywane również związkami uwodnionymi, zawierają w swojej strukturze cząsteczki ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie