Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

statut

statut - akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Statut jest pojęciem języka prawnego, a nie jednolicie uregulowaną instytucją prawną. Identyczna dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa. Tu jednak już kończą się podobieństwa, ponieważ podmiot ten może należeć do sfery prawa publicznego albo prywatnego - w których statuty są zupełnie czym innym. Zresztą również w ramach prawa publicznego i prywatnego nie ma jednolitej regulacji pojęć statutu. Wymagania co do formy i treści poszczególnych rodzajów statutów określają każdorazowo inne przepisy.

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego przedmiotem jest - najogólniej rzecz ujmując - instytucja publiczna. Na podstawie statutów działają wszelkie urzędy administracyjne (nie: organy administracji, które działają na podstawie ustaw!): urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów administracji rządowej (wszelkie ministerstwa i kancelarie), a także agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne (szkoły, biblioteki, muzea) i inne instytucje publiczne. Statuty prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami, w drodze aktu normatywnego, na podstawie przepisu ustawy. Statuty jednostek samorządu terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.


Inne hasła zawierające informacje o "statut":

Rodzimy Kościół Polski ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego dni później (w czwartą rocznicę deklaracji niepodległości Litwy ). 12 kwietnia prezydent Stulginskis zaakceptował statut uczelni, która składała się z pięciu wydziałów: teologii i filozofii , humanistycznego, ...

Akcja (prawo) z akcji,wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych ,ograniczenia co do rozporządzania akcją,postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki ,podpis zarządu i pieczęć spółki ; ...

Nowa Anglia Nowej AngliiNazwa "Nowa Anglia" została oficjalnie usankcjonowana 3 września 1620 roku, kiedy statut the Virginia Company of Plymouth został zastąpiony królewskim statutem dla Plymouth ...

Zbór ...

1848 w Badenii . 4 marca Karol Marks został wydalony z Belgii .król Sardynii Karol Albert ogłosił statut fundamentalny, ustanawiając monarchię konstytucyjną . 11 marca – Wiosna Ludów: początek czeskiego wrzenia ...

Bóbr europejski ...

Santiago de Compostela za autonomią, nie wprowadzoną z powodu wybuchu hiszpańskiej wojny domowej Od 1981 posiada statut o autonomii - regionalny parlament i rząd.W tym mieście znajduje się ...

Stepan Bandera co do legalności dekretu o nadaniu Bohatera Ukrainy, wynikające z tego, że statut nagrody przewiduje nadawanie jej tylko obywatelom Ukrainy a S.Bandera był obywatelem ...

Edyta Bartosiewicz na polskim rynku nakładem Studia Izabelin. Płyta cieszyła się popularnością i osiągnęła statut złotej . W 2001 roku podpisała kontrakt z londyńską firmą Chrysalis na ...


Inne lekcje zawierające informacje o "statut":

13. Obywatel w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (plansza 18) są określone cele fundacji i środki na ich realizację fundacja musi mieć statut, w którym zostają podane: nazwa, obszar działalności, siedziba, cele, zasady członkowstwa ...

03. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (plansza 15) ...

016d. Polska Piastów (plansza 17) Nadanie statutu wiślickiego Polska Piastów Jednak największą zasługą Kazimierza, jeśli chodzi o reformy, było ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie