Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

hierarchia

hierarchia (z gr. "urząd najwyższego kapłana"):

1. Kolejność rzeczy, zagadnień od najważniejszych do najmniej ważnych.
2. ustanowienie ważności stanowisk lub władz urzędowych, służbowych lub kościelnych (np. hierarchia kościelna, stopnie wojskowe).

Etymologia

Słowo zawiera ono dwa greckie morfemy hier- (tak jak w hierós = święty, poświęcony, ofiarowany bogom) oraz arch- (ten sam co w arché = początek, pierwsza zasada). Nie znajdziemy go jednak w klasycznej grece, ani łacinie, choć obecnie jest ono używane w większości dużych języków europejskich (w tym we współczesnej grece) i wielu pozaeuropejskich. Etymologia słowa jest dość skomplikowana. Miałoby ono do nas przyjść poprzez starofrancuski i łacinę średniowieczną, gdzie znalazło się jako neologizm stworzony na potrzeby przekładu późno-klasyczno-greckiego słowa hierarchia, którym Pseudo-Dionizy Areopagita określał hierarchie anielskie


Inne hasła zawierające informacje o "hierarchia":

Diakon ...

Arystoteles ...

Styl kierowania ...

Seksualność fizjologiczny człowieka ulega kształtowaniu przez doświadczenia życiowe.Człowiek jest świadomy własnej seksualności, której hierarchia ważności zmienia się dla niego w zależności od etapu życia, stopnia ...

Struktura (programowanie) kolejny poziom deklaruje pola lub kolejne podstruktury zawarte w strukturze nadrzędnej. Zdefiniowana hierarchia struktury może być użyta w innej deklaracji dzięki użyciu frazy LIKE, ...

Świadkowie Jehowy ...

Siogunat ...

Katolicka nauka społeczna jest z godnością ludzkiej osoby. Trzeba przypomnieć tu raz jeszcze podstawową zasadę: hierarchia wartości, głęboki sens samej pracy domaga się, by kapitał służył pracy, ...

Anarchokapitalizm ...

Ludzkie Działanie działanie oraz przedstawia podstawowe kategorie, które się z nim wiążą: cele, środki, hierarchia wartości, czas oraz niepewność .Druga część Ludzkiego działania, zatytułowana Działanie w społeczeństwie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "hierarchia":

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 17) ...

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 18) ...

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie