Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hermeneutyka

Hermeneutyka

Hermeneutyka ( gr. hermēneutikòs – dotyczący objaśniania, od Hermesa jako posłańca bogów[1]) – zapoczątkowana w Starożytnej Grecji umiejętność objaśniania oraz teoria interpretacji tekstów literackich[2]. Współcześnie jest to:

  1. umiejętność interpretacji tekstów literackich i źródeł historycznych, a w szerszym znaczeniu, także wszelkich treści symbolicznych. Wraz z poetyką i retoryką tworzy swoisty kanon filologiczny. Tak bowiem jak retoryka chce służyć sztuce mówienia, a poetyka sztuce literackiej i jej ocenie, tak też hermeneutyka służy sztuce rozumienia i interpretacji wytworów kulturowych, jak język , tekst , słowo . Ujęta w związku z teorią poznania ( epistemologia ) i metodyką nauk humanistycznych ( metodologia ), hermeneutyka u Heideggera i Gadamera stała się ogniwem łączącym filozofię z rozumieniem egzystencji, głównym składnikiem ontologicznej struktury rozumienia jako takiego.
  2. Hermeneutyka biblijna - dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się interpretacją Biblii .
  3. w ujęciu prawnym hermeneutyka jest praktyką wykładania tekstów prawnych. Przyjmuje dwie formy - egzegetyczną i swobodną. W pierwszej sędzia ma tylko odczytać ustawę, która jest jedynym źródłem prawa. Jakakolwiek wykładnia sędziowska jest niedozwoloną arbitralnością. W ujęciu swobodnym ustawa jest tylko jednym z wielu źródeł prawa, zaś samo prawo ma legitymizację w narodzie a nie w prawodawcy. W związku z tym, tekst należy interpretować odwołując się do samego prawa zaś sędzia jest gwarantem prawa przeciw arbitralności ustawodawcy. A. Kaufman rozróżniał ustawy będące następstwem aktu woli prawodawcy oraz społecznie obecne prawo. Ustawa miała stwarzać pewien potencjał znaczeń, który był przekształcany w rzeczywistość w ramach wykładni.
  4. kierunek filozoficzny rozwijający się od w XIX wieku za sprawą Ernsta Schleiermachera , pod wpływem protestanckich i wcześniejszych interpretacji Pisma Świętego . W pełni rozwinęła się w okresie tzw. przełomu antypozytywistycznego , szczególnie u Wilhelma Diltheya . W wieku XX rozwijali ją przede wszystkim Martin Heidegger , Hans-Georg Gadamer i Paul Ricoeur . Dla dzisiejszej hermeneutyki kluczowe są pojęcia rozumienia i przyswojenia.

Zobacz też

Przypisy

  1. Hermeneutyka
  2. Słownik pojęć filozoficznych. Władysław Krajewski (redakcja), Ryszard Banajski (współpraca). Warszawa: Scholar, 1996, s. 79. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Hermeneutyka":

Ewolucja ...

Arystoteles ...

System filozoficzny systemowym odnaleźć można wszystkie koncepcje prawdy. LiteraturaJózef Bańka; Filozofia - system czy Hermeneutyka? [w] Roman Kozłowski, Piotr W. Juhacz [red]; Przeszłość i przyszłość filozofii, ...

Karl Jaspers ...

Edward Said ...

Rozumienie ...

Joseph de Maistre Maistre. Köln 1982;A. Gniazdowski: Filozofia i gilotyna. Tradycjonalizm Josepha de Maistre'a jako Hermeneutyka polityczna. Warszawa 1996;A. Wielomski: Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de ...

Zygmunt Freud ...

Teologia interpretacji (np. Nicholas Lash, Stanley Hauerwas ). Rozbudowana nauka o rozumieniu tekstów biblijnych ( Hermeneutyka biblijna ) jest w tym modelu obecnie dezyderatem teologii ewangelickiej.Wspólną cechą tych ...

Hermeneutyka Hermeneutyka ( gr. hermēneutikòs – dotyczący objaśniania, od Hermesa jako posłańca bogów) – ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hermeneutyka":

057. G. Gadamer - hermeneutyka filozoficzna (plansza 6) e height=380 width=770 > G. Gadamer - Hermeneutyka filozoficzna "W sztuce dostrzegłem ukryty wzór prawdziwego filozofowania. Uważam, że miarą ...

057. G. Gadamer - hermeneutyka filozoficzna (plansza 12) e height=380 width=770 > G. Gadamer - Hermeneutyka filozoficzna Co różni nauki humanistyczne i przyrodnicze: pierwsze są przedmiotowe, a drugie podmiotowe. ...

057. G. Gadamer - hermeneutyka filozoficzna (plansza 7) e height=380 width=770 > G. Gadamer - Hermeneutyka filozoficzna Filozoficzne dociekania nad sztuką dostarczyły Gadamerowi odpowiednich narzędzi pojęciowych dla ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie